Hyppää sisältöön

Vahva cleantech-osaaminen on suomalaisten valttikortti

Vahva cleantech-osaaminen on suomalaisten valttikortti

17.12.2021

Business Finlandin cleantech-ohjelmista vastaavalle Kaisa Hernbergille pyöräily on mieluisan harrastuksen lisäksi myös tapa liikkua kätevästi paikasta toiseen.

Ilmastonmuutos ja energiamurros ovat globaaleja haasteita, joita ratkaisemaan on ryhdytty paitsi päätöksenteolla myös liiketoiminnan keinoin. Suomessa on cleantech-sektorilla paljon kansainvälisen tason osaamista.


TEKSTI | ANNA GUSTAFSSON   KUVA | JUHA ARVID HELMINEN

Suomalaisen cleantech-alan varaan on ladattu paljon odotuksia. Näin kuvaa Business Finlandin cleantech-ohjelmista vastaava johtaja Kaisa Hernberg. Hernberg aloitti tehtävässä elokuun alussa. Business Finlandin palvelukseen hän siirtyi Climate Leadership Coalition -verkoston kehitysjohtajan paikalta.

Kovilla odotuksilla Hernberg viittaa Business Finlandin tavoitteeseen synnyttää vuoteen 2025 mennessä uutta liiketoimintaa 20 miljardin euron arvosta. Uudesta yritystoiminnasta puolen odotetaan olevan cleantech-sektorilla. Haasteet eivät uutta ohjelmajohtajaa hirvitä, sillä uuden tehtäväkentän hän kokee äärimmäisen motivoivana. 

– Ilmastopolitiikka on mielenkiintoista, mutta liiketoimintarajapinnassa pääsee paremmin kiinni käytännön tekemiseen. Tässä tehtävässä yhdistyy mahdollisuus tehdä yhteiskunnallista hyvää ja samalla auttaa suomalaisyrityksiä menestymään, Hernberg kuvaa. 

Hernbergille Business Finland on entuudestaan tuttu työpaikka ja osa työkavereistakin vanhoja kollegoja. Hän johti vuosina 2013-2014 Finpron Cleantech Finland -ohjelmaa. Finpro ja Tekes yhdistyivät Business Finlandiksi viime vuoden alussa. 

– Tässä viidessä vuodessa, kun olen ollut muualla töissä, cleantechin kehitysvauhti on kiihtynyt hurjasti. Ilmastonmuutoksen torjunta on tullut globaalilla tasolla akuutimmaksi ja suomalaisyritysten ratkaisuille on entistä suurempi kysyntä, Hernberg kertoo. 

Ratkaisuja maailmalle 

Cleantechista puhutaan Suomessa paljon, eikä syyttä. Elinkeinoelämän keskusliiton selvityksen mukaan vuonna 2017 yli 4000:n suomalaisen pk-yrityksen liikevaihto kertyi tavalla tai toisella cleantech-ratkaisuista. Perinteisille suurille teollisuusyrityksille cleantech on mahdollisuus uudistaa toimintaa ja luoda kilpailukykyä. Biotalous- ja cleantech ovat olleet jo useita vuosia Suomen viennille ja kansantaloudelle erittäin merkittäviä. Kasvu on nopeaa ja potentiaalia on paljon. 

– Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta keskeisimmät alueet ovat energiantuotanto ja -kulutus, liikenne, luonnonvarojen kulutus sekä ruoan tuotanto. Nämä ovat asioita, joihin etsitään globaalilla tasolla nyt ratkaisua ja niissä on mahdollisuutta viedä suomalaista osaamista ja teknologiaa ulkomaille.

Cleantechin kehitysvauhti on kiihtynyt huimasti viimeisen viiden vuoden aikana. 

Business Finlandin cleantech-ohjelmista vastaava johtaja Kaisa Hernberg

Suomessa erityisesti energiatehokkuudella on pitkät perinteet, sillä liikenne, energiantuotanto ja teollisuus ovat aina olleet tuontipolttoaineen varassa. 

– Osaamiselle on nyt kysyntää, sillä energian tuotantotapojen muutoksen ohella myös energian käytön vähentäminen ja energian varastointi ovat ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta olennaisia.

Kansainvälistä kilpailua 

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa.

Viime vuonna Business Finland rahoitti 472 cleantech-alan yritystä ja tutkimusprojektia, yhteensä 151 miljoonalla eurolla. Rahoituspäätöksissä otetaan huomioon paitsi kaupallinen ja kansainvälinen potentiaali, myös mahdollisuus ulkomaisille kumppaneille investoida osaamiseen Suomessa. 

Vaikka Suomessa on cleantech-yrityksissä osaamista ja potentiaalia kasvaa, kilpailu kansainvälisesti on kovaa. Esimerkiksi älyteknologiassa monet Aasian maat ovat vahvoja ja monissa Euroopan maissakin panostetaan puhtaan energian ratkaisuihin. Myös suomalaisten kyky markkinoida omaa osaamistaan maailmalla on kehittynyt. 

– Se on vähentynyt, että kehitetään tuotteita ja ratkaisuja umpiossa, miettimättä kohderyhmiä ja markkinoita. Yritysten on tärkeää tehdä kehitystyötä sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Sitä kautta pystytään tehokkaammin vastaamaan kysyntään ja tuottamaan korkeampaa lisäarvoa. Tällaisten ekosysteemien syntymistä tuemme Business Finlandin cleantech-ohjelmissa.

Haku