Hyppää sisältöön

Lisää kilpailukykyä tietoa jalostamalla

Lisää kilpailukykyä tietoa jalostamalla

18.05.2021

Ohjelmistotalo Trinerian hallituksen puheenjohtaja Tero Huuskola ja toimitusjohtaja Leif Setälä. 

Monet yritykset keräävät tehokkaasti tietoa, mutta harvat tietävät minkälaista tietopääomaa heillä on ja miten sitä voisi parhaiten hyödyntää.

Teksti Marja Hakola  Kuva Mikko Suutarinen

Autamme asiakasyrityksiä hyödyntämään olemassa olevia resurssejaan, kiteyttää Trinerian toimitusjohtaja Leif Setälä

Setälän mukaan yrityksissä ei aina tiedetä, mitä järjestelmiä talossa on tai miten ne liittyvät toisiinsa. Järjestelmiin tallennetaan paljon tietoa, mutta sitä ei välttämättä osata valjastaa yrityksen käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla. 

– Me voimme auttaa asiakasta integroimaan olemassa olevat osat yhteen. Emme myy uusia ratkaisuja, jos asiakkaalla on jo toimivat ohjelmat ja järjestelmät.

Trinerian toiminnan ydintä on asiakkaan rinnalla kulkeminen ja tukeminen. Pitkäaikaisilla ja pitkäjänteisillä suhteilla tuetaan asiakasyritystä kehittämään toimintaansa.

– Asiakas ei aina osaa kertoa, mitä he järjestelmiltään haluavat tai tarvitsevat. Silloin meidän tehtävämme on perehtyä yritykseen ja sen liiketoimintaan ja kertoa se heille.

Trineria on toteuttanut erilaisia ohjelmistoprojekteja vuodesta 2016 asti. Kolmen nuoren miehen perustama yritys on kasvanut kymmenen henkeä työllistäväksi ohjelmistotaloksi, jonka pohjalaisuuteen nojaavia arvoja ovat rohkeus, rehellisyys ja rentous. 

– Arvot eivät ole Trineriassa vain sanahelinää, vaan haluamme aidosti opastaa asiakkaita käyttämään ja hyödyntämään teknologiaa ja sitä kautta parantamaan kilpailukykyään, kertoo Trinerian hallituksen puheenjohtaja Tero Huuskola.

– Samalla opimme ja kehitymme myös itse, Setälä jatkaa.

Yrityksen asenne ratkaisee

Trinerian asiakkaat edustavat monia toimialoja. Setälä ja Huuskola toteavatkin, että heidän kohderyhmänä eivät ole tietynlaiset yritykset vaan tietynlainen yrityskulttuuri.

– On tärkeää, että yrityksellä on myönteinen asenne muutokseen ja kehittämiseen. Ajattelu lähtee johdosta, jonka tehtävänä on motivoida työntekijöitä ja tuoda esiin uusien järjestelmien hyöty niin firman työntekijöille kuin asiakkaille.

Olennaista on myös, että yritys todella haluaa tuottaa tietoa eikä pidä sitä vain pakollisena raportointina. Tavoitteena ei saisi olla pari kuukautta kestävä, kerralla rykäisty IT-projekti, vaan jatkuva, koko ajan kehittyvä ”elämäntaparemontti”.

Trinerialaiset opastavat asiakkaitaan käyttämään keräämäänsä dataa koko organisaation, ei vain osan, esimerkiksi myynnin, hyväksi. Siksi se panostaa järjestelmien käytettävyyteen ja ottaa käyttäjät mukaan kehitystyöhön.

– Tuotamme helppokäyttöisiä järjestelmiä, jotka aidosti tukevat yksittäisen työntekijän työtä eivätkä vaikeuta sitä, Huuskola avaa.

Tieto käyttöön saman tien

Trinerian kehtittämät palvelut tuottavat hyötyä eri alojen asiakkaille. Yrityksen erikoisosaamista ovat ratkaisut, jotka soveltuvat muun muassa rakennusalalle ja valmistavaan teollisuuteen. Niiden avulla varmistetaan, että kaikki vaaditut työvaiheet tulevat tehdyksi ajallaan ja sovitun prosessin mukaisesti. 

– Järjestelmä vaatii käyttäjää tekemään tietyt asiat, ennen kuin se päästää etenemään. Näin se auttaa eliminoimaan inhimilliset virheet, tukee valvontaa ja helpottaa työn etenemisen seurantaa, Setälä avaa. 

Kun tiedon keräämisestä on tullut osa yrityksen arkipäivää, tieto on aina oikeassa paikassa ja helposti hyödynnettävissä. Ylimääräistä aikaa ei tarvita, sillä tieto on käytettävissä saman tien. 

– Aikaa vapautuu tuottavaan työhön, ja yrityksen kilpailukyky kasvaa, Huuskola toteaa.

Haku