Hyppää sisältöön

Kun robotista tulee työkaveri

Kun robotista tulee työkaveri

18.03.2022

Toni Pekkola opastaa Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön toimitusjohtaja Matleena Pihlajaa sekä palvelu- ja työsuojelupäällikkö Jari-Pekka Thiliä etäläsnäolorobotiikan laitteiston käytössä.

Robotiikka koskettaa jokaista alaa, ja sen onnistunut käyttöönotto edellyttää paitsi prosessien ja tekniikan

ymmärtämistä myös ihmisten huomioon ottamista.


TEKSTI | HENNA-RIIKKA MARKKIO JA VIIVI KAARTINEN   KUVA | HENNA-RIIKKA MARKKIO

Robotiikka tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia yrityksille. Samalla sen käyttöönotto haastaa yritykset muuttamaan toimintatapojaan ja kulttuuriaan, kun yksi tai useampi työkavereista onkin robotti. Kuluneiden kolmen vuoden aikana Robotti tuli töihin -projektissa (ESR) on otettu robotiikkaa käyttöön keskisuomalaisissa pk-yrityksissä kestävällä ja ihmiset huomioivalla tavalla. Projektissa on mukana yrityksiä pääosin hyvinvointi- ja palvelualoilta. Käyttöönotto on tehty kahden eri mallin, seitsenvaiheisen käyttöönottoprosessin ja Fast Trackin mukaisesti. Nämä mallit on kehitetty vastaamaan erilaisia tarpeita.

Riskitöntä tutustumista robotiikan maailmaan

Usein EU-rahoitteiset projektit tarjoavat yrityksille mahdollisuuksia kokeilla erilaisia teknologioita, toimintatapoja ja -malleja kohtalaisen riskittömästi. Robotti tuli töihin -projektiin osallistuneet yritykset pääsivät kokeilemaan joko ohjelmisto- tai etäläsnäolorobotiikkaa ilman erillisiä kustannuksia. Lisäksi tarjolla oli tukea asiantuntijasparrausten ja yhteisten työpajojen muodossa. Toimenpiteet säästivät yrityksille tuhansia euroja. 

Jyväskyläläisessä Bitcompissa pilotoitiin ohjelmistorobotiikkaa tarkoituksena säästää tuntikirjauksiin kuluvaa työaikaa. Tuntikirjaukset vaativat paljon epämieluisaa, usein toistuvaa ja manuaalista työtä. Pilotoinnin myötä Bitcompilla päästiin kartoittamaan muitakin robotiikan mahdollisuuksia. Projektijohtaja Johanna Salmi Bitcompilta toteaa: 

– Robotti on helpottanut huomattavasti kuunvaihteen hässäkkää. Esihenkilöiden epämieluisa työ on jäänyt pois ja työaikaa on voitu käyttää muuhun hyödyllisempään. 

Odotukset automatisoida prosesseja ovat korkealla useissa projektin aikana ohjelmistorobotiikkaa pilotoineissa yrityksissä. 

Etäläsnäolorobotiikan pilottikokeilut tarjosivat vallitsevassa koronatilanteessa mahdollisuuden vanhus- ja vammaispalveluiden asiakkaiden, omaisten ja työntekijöiden väliseen riskittömään vuorovaikutukseen. Sosiaalisia kontakteja pystyttiin ylläpitämään, mikä lisäsi paitsi työmotivaatiota myös hyvinvointia. Nyt, projektin loppuvaiheessa, kaikki siihen osallistuneet hyvinvointialan yritykset ovat olleet kiinnostuneita hankkimaan etäläsnäolorobotiikkaa.

Ihminen keskiössä

Robotiikan käyttöönotto vaatii aikaa, sitoutumista ja avointa viestintää. Henkilöstöllä pitää olla mahdollisuus osallistua käyttöönoton suunnitteluun ja toteutukseen. Huolimatta robotiikan teknisyydestä on sen hyödyntämisessä hyvä huomioida inhimillinen puoli: keskiössä ovat kuitenkin ihmiset. Robotti tuli töihin -projektissa robotiikkaa on haluttu tuoda yritysten arkeen hyvinvointi huomioiden. 

– Ennen pitkää robotti tulee olemaan meidän kaikkien työkaveri. Pidetään huolta koko henkilöstöstä – niin ihmisistä kuin roboteista, Jamkin projektipäällikkö
Henna-Riikka Markkio kiteyttää. 

Projektin toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Lisäksi sitä rahoittaa Keski-Suomen ELY.

jamk.fi/rtt

Haku