Hyppää sisältöön

Tilaaja, vaadi tuottavampaa rakentamista

Tilaaja, vaadi tuottavampaa rakentamista

20.09.2022

Aiforsiten järjestelmä vertaa häiriöllistä ja tuottavaa työaikaa toisiinsa sekä analysoi suunnitelman ja toteuman väliset erot, kertoo toimitusjohtaja Kari Hirvijärvi. 

Rakennustyömaalla työt etenevät, kun oikeita asioita tehdään oikeaan tarpeeseen, sovitussa aikataulussa sekä sovitulla laadulla. Ajantasainen jaettu tieto parantaa projektin valvontaa. 

TEKSTI | PEKKA SÄILÄ   KUVA | JOONA RAEVUORI

Tuottavuusinsinööri tutkii valvomon näyttöruutua, jossa näkyy reaaliaikaista kamerakuvaa sekä dronekuvaa rakennustyömaalta. Toisessa näyttöruudussa näkyy analytiikka ja tehtävälistoja rakennustyömaan tilanteesta. Kolmannessa näyttöruudussa hahmottuu havainnekuva koko rakennuksesta sekä asentajien paikannustiedot.

Koko ratkaisun ytimessä on tekoälyä hyödyntävä etävalvonta-, video- ja paikannusteknologia. Automaattinen reaaliaikainen tilannekuva yhdessä tuottavuusanalytiikan kanssa auttaa työmaa- ja projektijohtoa pysymään aikataulussa sekä parantamaan päivittäistä työn ohjausta ja valvontaa. 

Urakoitsijan tuottavuus on myös tilaajan asia 

Tietojen läpinäkyvyys mahdollistaa rakennustyömaan henkilöstölle turvallisemmat sekä tuottavammat olosuhteet. Ajantasaisen tiedon jakaminen on myös helpompaa, kun kaikki projektiosapuolet voivat tarkastella automaattisesti kerättyä ja visualisoitua dataa ripotellun tiedon sijaan suoraan yhdestä järjestelmästä. 

Kaikki osapuolet voittavat, jos rakennusprojekti etenee suunnitelmien mukaisesti ja työmaalla kaikki sujuu ilman sen kummempia ongelmia. Sujuva työmaa pienentää myös tilaajan riskejä. 

– Suomalaisessa yhteiskunnassa ei käydä riittävästi keskustelua siitä, miksi rakennuttajat eivät vaadi urakoitsijoilta tuottavampaa rakentamista. Tuottavuus mielletään vieläkin monin paikoin urakoitsijan ongelmaksi, joka ei koske tilaajia. Meidän mielestämme asian tulisi olla juuri päinvastoin. Tilaajan pitää olla kiinnostunut rakennusliikkeiden tuottavuudesta, koska sillä on suora yhteys sijoitetun pääoman tuottoon ja lopputuotteen laatuun, kertoo Aiforsite Oy:n toimitusjohtaja Kari Hirvijärvi.

Rakennusaikataulu pitää ja projektin valvonta tehostuu 

Useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että jopa 70 prosenttia rakennusprojektin ajasta on hukkaa eli pääosin tuottamatonta työtä. 

– Tilaajahan sen käytännössä maksaa, vaikka juridisesti kaikki riskit ja vastuut voivat näyttää kuuluvan pääurakoitsijalle. Digitaalisuuden avulla työmaan toiminnot voidaan muuttaa täysin läpinäkyviksi, mikä on kaikkien hankkeeseen osallistuvien osapuolten etu. Esimerkiksi rakennuttamispäällikkö voi seurata työmaata etänä tai runkovaiheen urakoitsija suunnitella omaa työtään työmaalta saatavan datan perusteella, selittää Hirvijärvi. 

Työmaan sujuvuuden näkökulmasta on erityisen tärkeää, kuinka suuri osuus käytetystä ajasta on häiriötöntä työaikaa. Järjestelmä vertaa häiriöllistä ja tuottavaa työaikaa toisiinsa sekä analysoi suunnitelman ja toteuman väliset erot. Kytkettynä työaikatauluun ja materiaalihallintaan, se näyttää työalueiden etenemisen ja töiden tuottavuustason reaaliaikaisesti. 

– Reaaliaikaista dataa pystytään mittaamaan mistä päin maailmaa tahansa sekä hallinnoimaan useampaa työmaata samanaikaisesti. Rakennuttajan projektinjohto voi nähdä jopa toisessa kaupungissa tai maassa sijaitsevan työmaan tilanteen hetkessä omalla tietokoneruudulla, toteaa Hirvijärvi esimerkkinä. 

Lue lisää rakennustyömaan tuottavuuden johtamisesta: aiforsite.com

Haku