Hyppää sisältöön

Tiimityötä yhdessä laadituilla pelisäännöillä

Tiimityötä yhdessä laadituilla pelisäännöillä

22.11.2022

K.I.V.A. duuni® -koulutuspäivien jälkeen työyhteisöstä valitaan tiimivalmentajia, joiden säännöllisesti järjestämillä tiimikahveilla on keskeinen rooli uuden, osallistavan työkulttuurin ylläpitämisessä.

Terveysalan tiimityötä vahvistava K.I.V.A. duuni® -valmennus on vähentänyt lyhyitä sairauspoissaoloja ja tukenut työntekijöiden jaksamista.

TEKSTI | SAANA LEHTINEN   KUVA | OIVAKOULUTUS

Ohittamaton osa sosiaali- ja terveysalan arkea on tiimityö. Paraskaan hoitaja tai lääkäri ei voi vastata potilaan tai asiakkaan hyvinvoinnista yksin, vaan kaiken takana on yhteisten pelisääntöjen mukaan toimiva, hyvinvoiva työyhteisö. Kun suuren vastuun kantamista vaativaa työtä tehdään kovan paineen alla, yhteen hiileen puhaltamisen rooli kasvaa entistä tärkeämmäksi, kiteyttää sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksiin keskittyvän, vuonna 2012 perustetun Oivakoulutus Oy:n koulutuspäällikkö Tiia Lehtonen.

Suosittua K.I.V.A. duuni® -valmennusta on kehitetty Malmin sairaalan sisätautien osastojen kanssa vuodesta 2015 lähtien. Valmennuskokonaisuus nojaa neljään pääteemaan, joihin K.I.V.A. duuni® nimenäkin viittaa: kunnioittavaan vuorovaikutukseen, interventioon eli palautteen antamiseen, vastuullisuuteen ja ammatillisuuteen.  

– Nämä tärkeät teemat toistuvat kaikissa työympäristöissä työn luonteesta riippumatta, kliinisen hoitotyön parissa kymmenen vuoden uran tehnyt, myös terveystieteiden maisteriksi ja hoitotyön opettajaksi kouluttautunut Lehtonen kuvailee.

– Valmennuksissa tavoitteena on aidon tiimityön vahvistuminen ja sitä kautta sekä työhyvinvoinnin että työn tuloksellisuuden kasvu.

Tiimikahvit tukevat uuden työkulttuurin juurtumista 

K.I.V.A. duuni® -valmennuksen vaikuttavuus piilee Lehtosen mukaan koko työyhteisön osallistamisessa.

Koko työyhteisön koulutuspäivien jälkeen henkilökunnan joukosta valitaan tiimivalmentajia, joiden koulutuspolku jatkuu tiimivalmentajakoulutukseen. Myös johto saa oman koulutuksensa. Tiimivalmentajien tehtävänä on koota henkilökunta säännöllisesti yhteen tiimikahveille, jotka antavat koko työyhteisölle mahdollisuuden jakaa kuulumisiaan ja nostaa esiin mahdollisia kehityskohteita. 

– Yhteisillä kokoontumisilla on keskeinen rooli kulttuurin juurruttamisessa. Erityisesti sairaaloissa yhteisen pysähtymisen paikat ovat harvassa kolmivuorotyön takia.

Paraskaan hoitaja ei vastaa potilaan hoidosta yksin.  

Yhdessä tekeminen kantaa myös poikkeusolosuhteissa 

K.I.V.A. duuni® -valmennusta on hyödynnetty tähän mennessä niin sairaaloiden osastoilla, erilaisissa hoivakodeissa ja palvelutaloissa kuin sairaalakeittiöissäkin. Tulokset ovat olleet merkittäviä niissä yksiköissä, joissa tiimikahvit pyörivät säännöllisesti, johto tukee uutta kulttuuria ja tiimivalmentajien ja esimiesten välillä vallitsee vahva luottamus. Valmennuksella on onnistuttu muun muassa vähentämään lyhyitä sairauspoissaoloja neljänneksellä sekä pudottamaan epäasiallinen kohtelu nollaan. Samaan aikaan tuloksellisuus on kasvanut. 

Lehtosen mukaan toimintamallista kiinni pitäneet sairaalaosastot selvisivät muita paremmin myös koronan ja hoitajapulan aiheuttamien poikkeustilanteiden aikana.

Kun tiimityö toimii, myös uskallus esittää kysymyksiä ja puuttua vaikeisiin tilanteisiin vahvistuu. Tämä heijastuu suoraan henkilöstön työhyvinvointiin.

Haku