Hyppää sisältöön

Teatterissa nuori kokee tulevansa aidosti nähdyksi

Teatterissa nuori kokee tulevansa aidosti nähdyksi

9.03.2023

Diakonia-ammattikorkeakoulusta eli Diakista valmistuu asiantuntijoita ja ammattilaisia sosiaali- ja terveysalalle sekä kirkon ja tulkkauksen aloille.

Soveltavan teatterin menetelmillä voidaan vahvistaa nuorten itsetuntoa sekä tukea mielen ja kehon hyvinvointia. Työpajat ovat kaikkien nuorten kanssa työskentelevien käytettävissä.

TEKSTI | MARJA HAKOLA   KUVA | PATRIK PESONEN

Ei tarvitse olla teatterin ammattilainen voidakseen ottaa käyttöön näitä harjoitteita, toteaa projektipäällikkö Mertsi Ärling Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

Teatterialan ammattilaisten suunnittelemat työpajat ovat valmiita paketteja, jotka sisältävät tarkat ohjeet työpajan vetäjälle. 

Työpajojen sarja on syntynyt Diakin hallinnoiman Tule nähdyksi -hankkeen tuloksena. Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Suomen ELY-keskuksen rahoittaman hankkeen päätavoitteena oli tuottaa työkaluja, joiden avulla nuoria autetaan etenemään omalla koulupolulla tai pääsemään kiinni työelämään. Diakin lisäksi hankkeeseen osallistui teatterin ammattilaisia helsinkiläisestä Q-teatterista, Tampereella toimivasta Tarinateatteri Voxista sekä porilaisesta Rakastajat-teatterista. Mukana oli myös valtakunnallinen Vamos-palvelu, joka auttaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääviä nuoria.

Hanke ja sen tuloksena syntyneet työpajat on kohdistettu nuorten lisäksi oppilaitosten henkilöstölle, nuorisotyötä opiskeleville ja kaikille nuorisoalalla työskenteleville. 

Auttaa tunteiden hahmottamisessa

Työpajoja rakennettiin ja niitä pilotoitiin nuorisoalan opiskelijoiden sekä kohderyhmäläisten kanssa. Työpajoihin osallistuneet pääsivät tutustumaan soveltavan teatterin menetelmiin omaa hyvinvointia lisäävän työskentelyn kautta. 

– Hankkeessa lähdettiin liikkeelle siitä, että elämän solmuja voidaan ratkoa helpommin, kun ihminen kokee tulevansa nähdyksi omana itsenään – ongelmineen, vahvuuksineen ja tarinoineen, Ärling selvittää.

Nuorten kokemukset ja elämäntarinat käännettiin työpajoissa opiskelun ja työelämän välineeksi. Esimerkiksi tarinateatteri tarjoaa tilaisuuden tulla kuulluksi, kenenkään keskeyttämättä. Siinä nuori kertoo näyttelijälle kokemastaan sosiaalisesta tilanteesta ja siitä, mitä tunteita siihen liittyi. Sen jälkeen näyttelijä esittää tilanteen, peilaa kokemuksen takaisin tekemällä sen näkyväksi. 

– Harjoitus auttaa nuoria omien tunteiden ymmärtämisessä ja hahmottamisessa. Se auttaa nuorta näkemään, miten hän reagoi muihin ihmisiin ja ymmärtämään omaa käyttäytymistään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Se tuo esiin eri näkökulmia ja ajatuksia siitä, mitä voisi ehkä tehdä toisin.

Jokaisen tarinalla on väliä

Työpajasarjassa on harjoitteita eri teemoilla, kuten Keho ja tunteet, Itsetuntemus, Jaksaminen ja voimavarat sekä Unelmat ja tulevaisuus. Harjoitteet tarjoavat osallistujalle ja ryhmälle mahdollisuuden havainnoida, mitä itsessä ja muissa tapahtuu, kun asetutaan tutkimaan tiettyä teemaa. Kuhunkin kokonaisuuteen kuuluu harjoitteiden lisäksi alkulämmittely ja loppurentoutus. 

Tule nähdyksi -hankkeen työpajoihin osallistuneilta nuorilta saatiin hyvää palautetta. Vastausten mukaan harjoitteet lisäsivät itseluottamusta, vahvistivat sosiaalisia suhteita ja auttoivat ylittämään omia rajoja. Harjoitukset olivat rohkaisseet leikkimään ja ajattelemaan luovasti, ja työskentelystä oli saatu iloa ja hauskuutta. Turvallisella ilmapiirillä oli ollut merkittävä vaikutus nuorten onnistumisen kokemuksiin. 

– Jokaisen tarinalla on väliä. Kaikkien nuorten, mutta erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien on tärkeää päästä mukaan yhteisöllisyyttä rakentavaan toimintaan muiden nuorten kanssa, Ärling sanoo.

Työpajat löytyvät linkin takaa: tulenahdyksityopajat.diak.fi/

Haku