Hyppää sisältöön

Osaajien maakunta antaa avaimet kasvuun

Osaajien maakunta antaa avaimet kasvuun

20.06.2022

Lappeenrannan kaupungin Wirma yrityspalveluiden Eeva Pihlajanemi ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n Antti Oravuo odottavat hankkeen lopputuloksena syntyviä menestystarinoita.

Etelä-Karjalan pk-yritysten kasvuohjelmahanke tarjoaa niin paikallisille kuin alueelle sijoittumista suunnitteleville yrityksille poikkeuksellisen mahdollisuuden kasvaa ja kansainvälistyä yrityskohtaisen asiantuntijatyöryhmän tuella.

TEKSTI | SAANA LEHTINEN   KUVA | VILLE TULKKI

Kasvuyritysten määrä lisääntyy Suomessa tasaista tahtia. Kehitys näkyy myös Etelä-Karjalan maakunnassa, joka toimii kotipaikkana tällä hetkellä noin 150 potentiaaliselle kasvuyritykselle. 

Elinvoimainen ja kansainvälinen Etelä-Karjala tunnetaan erityisesti metsäalan keskittymänä, jonka asukkaita on työllistänyt perinteisesti myös Venäjältä Lappeenrantaan ja Imatralle suuntautuva ostosmatkailu. Liiketoimintamaisema on kuitenkin muuttunut merkittävästi muutamassa vuodessa: ensin ostosmatkailijoiden virran keskeytti koronapandemia, sitten pandemian tavoin rajat sulkenut sota Ukrainassa.

Nyt kasvua, kansainvälistymistä ja uudenlaista osaamista tavoitellaan Etelä-Karjalan pk-yritysten kasvuohjelmahankkeella. Alueen suuryritykset ja pk-yritykset sekä oppi- ja tutkimuslaitokset ja muut neuvonantajat yhdeksi verkostoksi kokoava hanke pyrkii lisäämään paikallisten yritysten liiketoimintaa 7–10 miljoonalla eurolla.

– Pohdimme, minkälaista tukea yritykset tarvitsisivat pystyäkseen lisäämään alueen työpaikkoja ja kasvattaakseen työntekijämääräänsä tai liiketoimintaansa. Lähdimme miettimään asiaa uudenlaisin ideoin ja hyödynsimme myös ulkopuolista näkemystä, kasvuohjelmahankkeen yhtenä osapuolena toimivan Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n (Kehy) toimitusjohtaja Antti Oravuo taustoittaa.

Kasvuohjelma viitoittaa tietä tulevaisuuteen

Keskeinen osa hanketta on Kasvun Rakentajat -ohjelma, jossa kullekin ohjelmaan osallistuvalle yrityksille räätälöidään oma asiantuntijatyöryhmä, niin kutsuttu growth board. 

Ohjelmaan on valittu suuren hakemusmäärän joukosta kymmenen yritystä, joiden toimialat ulottuvat kuljetuspalveluista sovelluskehittämisen ja pelialan kautta aina vaatteiden valmistukseen saakka. Mukana on niin varhaisen vaiheen startupeja kuin vuosikymmeniä vanhoja yrityksiä.

– Valitsemiamme yrityksiä yhdistää tahtotila kasvaa sekä kyvykkyys ja tarvittavat resurssit uudistumista varten. Haluamme alueelle uudistumista ja kasvua, Lappeenrannan kaupungin Wirma yrityspalveluiden yrityspalvelupäällikkö Eeva Pihlajaniemi kertoo.

Kasvun Rakentajien taustalla on Kehyn ja Lappeenrannan kaupungin Wirma yrityspalveluiden lisäksi myös pohjoismainen pääomasijoittaja, Innovestor Oy, joka toimii ohjelmaan osallistuvien yritysten linkkinä asiantuntijoihin.

– Pääomasijoittajana tunnemme hyvin kasvuyrityskentän haasteet ja mahdollisuudet. Meillä on myös laajat asiantuntijaverkostot, joita voimme hyödyntää ohjelman aikana, Innovestorin liiketoimintajohtaja Susanne Forsberg kertoo.

Työskentely growth boardin kanssa on suoraviivaista ja käytännönläheistä. Ohjelmaan valituille yrityksille rakennetaan omat kasvusuunnitelmat, joita varten yritykset pääsevät hiomaan muun muassa arvolupaustaan. Asiantuntijaverkosto arvokkaine neuvoineen on yritysten käytettävissä myös hankkeen päättymisen jälkeen.

– Ajatuksena on, että tavoitteita viedään oikeasti eteenpäin konkreettisia toimenpiteitä pohtimalla. Vaikka ohjelma kestää helmikuun puoleenväliin, sparrailu jatkuu Kehyn ja Wirman asiantuntijoiden kanssa, Pihlajaniemi painottaa.

Sitä, millaisia tuloksia kuuden kuukauden mittaiseen ohjelmaan valitut yritykset saavat aikaan odotetaan jo mielenkiinnolla.

– Mukana on motivoitunut porukka, joten pääsemme toivottavasti jakamaan pian menestystarinoita, Oravuo sanoo.

Ovet auki alueelle sijoittuville yrityksille

Etelä-Karjalan maakunta tarjoaa yrityksille monipuolisen toimintaympäristön, josta löytyy alueella sijaitsevien korkeakoulujen, LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun lisäksi lukuisia yritystoimintaa tukevia verkostoja. Alueen vahvuuksiin kuuluvat myös osaavat tekijät – sekä innostus ja valmius kokeilla uutta.

Kasvuohjelmahanke toivottaa tervetulleeksi myös alueelle sijoittumista suunnittelevat yritykset.

– Tämä on osaajien maakunta, jossa tehdään kovan luokan ja osaamisen bisnestä. Perinteisen yritystoiminnan lisäksi myös kansainvälinen bisnes on meillä kovalla tasolla, Pihlajaniemi tiivistää.

Etelä-Karjalan PK-yritysten kasvuohjelmaa hallinnoi Imatran Seudun Kehitysyhtiö ja osatoteuttaa Lappeenrannan kaupungin Wirma yrityspalvelut. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 ohjelma.

Haku