Hyppää sisältöön

Millaista on tulevaisuuden asiantuntijatyö?

Millaista on tulevaisuuden asiantuntijatyö?

8.11.2021

Millaista on tulevaisuuden asiantuntijatyö?

Teksti Saara Argillander  Kuvat Sweco

Tutkimuksen mukaan etätyö lisää työntekijöiden hyvinvointia ja tehokkuutta vain, jos organisaatio onnistuu vaalimaan yhteisöllisyyttä.

Sweco selvitti asiantuntijatyön nykytilaa ja työntekijöiden siihen liittyviä odotuksia laajalla tutkimuksella. Nyt organisaatiossa kehitetään saatujen tulosten pohjalta tulevaisuuden hybridityön mallia.

Koronapandemia kiihdytti asiantuntijatyön murrosta. Organisaatioissa kannettiin läppärit kotitoimistolle ja kummasteltiin kysymyksiä työn paikkariippumattomuudesta, joustavuudesta, johtamisesta ja yhteisöllisyydestä.

Mitä asiantuntijatyölle tapahtuu pandemian jälkeen, ja mitä uusi normaali tarkoittaa? Tätä haluttiin ymmärtää paremmin myös Swecolla, Euroopan johtavassa rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntijayrityksessä.

– Näimme pian, että korona-ajan etätyöstä jää työelämään jotain pysyvää. Aloimme puhua joustavasta hybridityöstä, kertoo Swecon henkilöstöjohtaja Sari Metsänen.

Sweco suunnittelee tulevaisuuden kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Siksi asiantuntijatyön ymmärtämisessä ja sen kehittämisessä halutaan olla aina askeleen verran muita edellä.

Sweco selvitti asiantuntijatyön nykytilaa ja työntekijöiden odotuksia yhdessä Terveystalon ja Taloustutkimuksen kanssa. Laaja selvitys tulevaisuuden etätyöhön liittyvistä kokemuksista valmistui viime kesänä, ja sen pohjalta Sweco kehittää nyt omaa hybridityön malliaan.

– Kyse ei ole ainoastaan siitä, tehdäänkö etä- vai lähityötä. Hybridityöhön liittyy paljon laajemmin työn tekemisen tapoja ja kulttuuria koskevia asioita. Työntekijäkokemus on meille ensisijaisen tärkeä. Siksi koimme, että tämä on asia, johon meidän pitää panostaa, Metsänen taustoittaa.

Hyvinvointia ja tehokkuutta yhteisöllisyydellä

Yksi tulevaisuuden hybridityön keskeisimmistä haasteista liittyy yhteisöllisyyteen. Tutkimuksen mukaan etätyö lisää työntekijöiden hyvinvointia ja tehokkuutta vain, jos organisaatio onnistuu vaalimaan yhteisöllisyyttä.

Tämä on huomattu myös Swecon infratoimialalla, jonka asiantuntijat työskentelevät vaativien projektien, kuten isojen raidehankkeiden ja tulevaisuuden liikennejärjestelmien, parissa.

– Monialaisissa projekteissa tarvitaan useiden eri osastojen osaamista ja tietotaitoa, Swecon raideliikenteen teknisten järjestelmien yksikönjohtaja Mikko Rislakki sanoo. 

– Näissä projekteissa työtä on tehtävä myös yhdessä, jotta jokainen yksittäinen asiantuntija voi tehdä oman työnsä parhaalla mahdollisella tavalla, Rislakki lisää.

Esimerkiksi työmaakäynnit ovat kiinteä osa monen Swecon infratoimialan asiantuntijan työnkuvaa, eikä niitä lopetettu etätyöaikanakaan.

Swecon Etelä-Suomen ratasuunnitteluosaston päällikkö Max Lagerström tiimeineen miettii nyt muun muassa sitä, miten etä- ja lähityö tulisi järjestää tulevaisuudessa työmaakäyntien ympärille.

– Kun työmaakatselmus on ohi ja pitäisi lähteä vielä kokoustamaan, kukin siirtyy kotitoimistoilleen etäyhteyksien päähän ja tiimi hajaantuu. Kaikki eivät tietenkään asu työmaan vieressä, jolloin siirtymähetket heikentävät työn sujuvuutta, Lagerström havainnollistaa.

Toisaalta uudenlainen hybridityö tekee yhdessä toimimisen joiltakin osin aiempaa helpommaksi.

– Meitä swecolaisia työskentelee Suomessa 27 eri paikkakunnalla. Johtamisen näkökulmasta on aiempaa helpompaa, kun tiimit ympäri Suomen saadaan koottua samaan, vaikkakin virtuaaliseen, tilaan. Samoin asiakkaiden kanssa on entistä sujuvampaa ottaa yhteys lyhyelläkin varoitusajalla, Rislakki pohtii.

Hybridityö
  • Työn tekemistä paikasta riippumatta digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.
  • Siihen kuuluu työskentelypaikan vaihtaminen omien, tiimin sekä organisaation tarpeiden mukaan.
  • Avainsanoja yhteisöllisyys ja paikkariippumattomuus.
  • Lue lisää Swecon hybridityötutkimuksesta:
  • bit.ly/hybridityotutkimus

Työntekijäkokemus on Swecolle ensisijaisen tärkeä, ja asiantuntijatyön ymmärtämisessä ja sen kehittämisessä halutaan olla aina askeleen verran muita edellä, sanoo Swecon henkilöstöjohtaja Sari Metsänen.

Tukea, vaan ei vahtimista

Tutkimuksen mukaan hybridityö vaatii tulevaisuudessa yhtä lailla johtajilta entistä parempia sosiaalisia taitoja ja toisaalta työntekijöiltä itsensä johtamista, aloitteellisuutta ja oman työn kehittämistä.

Muutos kohti itseohjautuvuutta ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan asiantuntijat kaipaavat tukea oman työnsä johtamiseen.

– Tämän päivän työelämään ei kuulu vahtia työntekijöiden olan yli, milloin työtä tehdään, tai pakottaa työskentelemään tietyssä paikassa. Asiantuntijamme tietävät itse parhaiten, miten työt kannattaa tehdä, Rislakki kertoo.

Rislakin mielestä esihenkilön rooli asiantuntijan hybridityön johtamisessa onkin poistaa esteitä työnteon tieltä. Työnantajan tehtävä on mahdollistaa työnteko niin, että se on tehokasta ja kannattavaa niin työntekijän kuin yrityksen näkökulmasta.

Tutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia asiantuntijatyötä tekevistä haluaisi jatkaa etätöitä myös tulevaisuudessa. Näkemys sopivasta etätyön määrästä taas vaihtelee.

Swecolla työskentelee Suomessa kaikkiaan 2 800 asiantuntijaa, eikä sama työnteon malli sovi kaikille. Työtehtävät ja liiketoiminnan tarpeet määrittävät pääosin työn tekemisen paikkaa ja tapaa, mutta jokaista swecolaista kuullaan, kun mallia rakennetaan.

– On hienoa, että meillä voi hyvin vapaasti vaikuttaa siihen, missä ja miten työtä tekee. Samalla työntekijöille on kuitenkin annettava suuntaviivat, joiden puitteissa toimia, Lagerström tiivistää.  

Molemmat samalla viivalla

Työelämän muutos kohdataan eri organisaatioissa eri lähtökohdista. Swecon infratoimialalla etätyökäytännöt ja valmiudet digitaalisten työkalujen käyttöön olivat hyvällä mallilla jo silloin, kun Suomi siirtyi hetkessä etätyöhön.

Swecolla projekteja oli totuttu tekemään yhdessä eri puolilla Suomea sijaitsevien toimistojen kesken, ja oman työn johtamisen mallit olivat jo olemassa. Monissa organisaatioissa vielä pähkäiltiin, kuinka toiminta saadaan edes siirrettyä kotitoimistoihin.

– Hybridi voi haastaa organisaatioiden perustavanlaatuisia pilareita. Monessa yrityksessä on jouduttu miettimään, pitääkö yrityskulttuuri tai arvot nyt määritellä uudelleen, Metsänen sanoo.

Se Swecolla on huomattu, että työnteon tavoissa ollaan entistä useammin samalla viivalla asiakkaan kanssa, kun hybridityöhön on totuteltu muissakin organisaatioissa jo hetken verran.

– Työn tilaaja on usein esimerkiksi valtionyhtiö- tai virasto, jossa etätyöt eivät ennen pandemiaa olleet samalla tavalla arkipäivää. Kun asiakas on digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä samalla viivalla, yhteistyö on entistä joustavampaa, Rislakki sanoo.

Paluuta koronaa edeltävään toimistoarkeen ei ole 

Yksi asia on selvää: paluuta entisenlaiseen toimistoarkeen ei ole. Swecolla uskotaan, että asiantuntijatyö kehittyy suuntaan, joka korostaa ja lisää tuottavuutta, joustavuutta sekä hyvinvointia.

Metsäsen mukaan hybridityössä on vielä valtavasti otettavaa. Parhaat ratkaisut syntyvät ihmisten kanssa rohkeasti kokeillen. Toimiva malli syntyy vasta, kun tiedetään, mitä hybridityöllä halutaan saada aikaan tulevaisuudessa.

– Muissakin organisaatioissa kannattaa miettiä, mitä hybridityöllä yritetään niissä ratkaista. Halutaanko rytmittää työpäivää, luoda puitteet syvätyöskentelylle vai houkutella työntekijöitä uusilta paikkakunnilta?

– Tarkoituksemme ei ole tehdä väliaikaista mallia työnteolle. Siirtymä kokonaisvaltaiseen hybridityöhön on jo alkanut, ja nyt muotoillaan sen ympärille swecolaisille ja tuleville swecolaisille sopivinta työnteon mallia, Rislakki summaa.

Haku