Hyppää sisältöön

Järjestelmäintegraatiot pyörittävät yhteiskuntaa

Järjestelmäintegraatiot pyörittävät yhteiskuntaa

14.03.2023

Ari Salonen kertoo, että Devikone vastaa integraatio-osaajien puutteeseen omalla koulutusohjelmallaan.

IT-järjestelmien integraatiot ovat yksi yritysten kilpailukyvyn tärkeimpiä muuttujia. Ne mahdollistavat organisaation toimintakyvyn ja liiketoiminnan jatkuvuuden.

TEKSTI JOONAS RANTA kuva SUVI LAINEYritykset kasvavat usein käytännön haasteiden nopean ratkaisemisen sanelemana. Kasvustrategioita aletaan pohtimaan siinä vaiheessa, kun todetaan nykyisten IT-ratkaisujen olevan monimuotoisuudessaan mahdottomia hallita. Ongelmat järjestelmäintegraatioissa näkyvät lopulta myös tuloksessa.

Devikone Oy:n toimitusjohtaja Ari Salonen on todistanut, kuinka helpottavana asiantuntijan tuki on integraatioprojekteissa koettu. Integraatiokumppani pystyy analysoimaan nykytilanteen ja muodostamaan sen pohjalta aikaa kestävän integraatiostrategian. 

Enemmän kuin alusta

Keskeistä kestävässä integraatioarkkitehtuurissa on tuoda integraatiot pois ohjelmistojen omasta koodista. Niin luodaan yhtenäinen ja hallittu tapa kehittää integraatioita.

Devikoneen palvelualustalla voidaan ajaa integraatioiden lisäksi muitakin palveluita. Se voi tarvittaessa toimia alustana muullekin ohjelmistokehitykselle tai liittyä toisiin integraatioalustoihin.

– Devikoneen kokonaisvaltainen työ on vastaveto pirstaleisille projekteille, jotka ovat riippuvaisia pahimmillaan yhdestä vastuuhenkilöstä. Avainhenkilön poistuessa voi asiakas jäädä tyhjän päälle. Hyvä integraatiostrategia antaa askelmerkit, joiden kautta kuka tahansa voi luoda uutta annettujen linjauksien pohjalta, Salonen painottaa.

Taustalla avoin lähdekoodi

Devikoneen palvelut nojaavat avoimeen lähdekoodiin. Tiettyihin aikaa vieviin täsmätehtäviin talo on luonut jopa oman ohjelmointikielensä tuottavuutta moninkertaistamaan. 

Nykyaikainen integraatioalusta hyödyntää konttiteknologiaa useasta koneesta koostuvan klusterin päällä. Kokonaisuuden rinnalle voidaan tuoda muita, joustavasti vaihdeltavia teknologioita. Kokonaisvaltainen ratkaisu toimii lähes automaattisesti. 

Devikone tekee yhteistyötä myös Red Hatin kanssa, joka on tuotteistanut parhaita avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Red Hatilta löytyy Enterprise-tason yrityksille kokonainen ohjelmistojen ekosysteemi, jonka punaisena lankana on saada kasvun tuomaa kaaosta hallintaan. Devikone on Red Hatin advance-tason partneri ja Red Hatin integraatio- ja alustaratkaisujen toimittaminen on tärkeä osa liiketoimintaa.

Avointa erikoisosaamista

Vaikka Devikoneelta löytyy monenlaista osaamista, haluaa yritys keskittyä voimakkaasti integraatioihin, jolloin asiakas saa parhaan mahdollisen hyödyn.

Devikoneen asiantuntijajoukolla on kokemusta sadoista integraatioprojekteista. Integraatio on erittäin spesifiä osaamista, ja parhaat käytännöt tunnetaan syvällisesti. Tietoa myös jaetaan tehokkaasti asiantuntijoiden kesken, eikä uusikaan työntekijä jää vaille tukea ja turvaa. Devikoneen ohjelmoijia varten Salonen kollegoineen on luonut Integraatioakatemian: työntekijöille avoimen verkkoportaalin, jonka päivittyvä sisältö pitää ohjelmoijien osaamisen ajan tasalla.

Esimerkkinä Salonen mainitsee erään johtamansa integraatiouudistuksen, joka koostui sadoista eri integraatioista. 

– Vanha alusta vaati valtavan määrän ylläpitoa. Rinnalle luotiin uusi, nykyaikainen palvelualusta, minkä jälkeen integraatiot nykyaikaistettiin ja siirrettiin uudelle alustalle. Näinkin iso projekti sujuu jouhevasti, kun teknologiat, osaaminen ja avoimuus ovat kunnossa, Salonen kertoo.

Haku