Hyppää sisältöön

Ekologisempi merenkäynti alkaa satamasta

Ekologisempi merenkäynti alkaa satamasta

16.05.2023

Kun satamapalveluiden toiminta on sujuvaa, ympärivuorokautista ja tehokasta, hoituu alusten lähtö satamasta myös nopeammin. Näin merimatkaan jää enemmän aikaa, jolloin alukset voivat kulkea alhaisemmalla keskinopeudella ja säästää polttoainetta. Etelä-Suomen Satamapalvelu Oy haluaa kääntää omassa toiminnassaan kaikki kivet, jotta Itämeri voisi paremmin.

Etelä-Suomen Satamapalvelu haluaa olla edelläkävijä satamapalveluiden kehittämisessä. Tehokkaasti tuotetuilla ja laadukkailla palveluilla parannetaan meriliikenteen kilpailukykyä sekä vähennetään ympäristökuormitusta. Työ puhtaamman meriympäristön eteen on jo aloitettu, mutta tehtävää riittää.

TEKSTI Tuomas i. lehtonen | kuva anni hartikainen

Suomeen saapuvasta tavarasta noin 80 prosenttia saapuu meriteitse Itämeren laivareittejä pitkin. Vastaavasti myös valtaosa suomalaisista vientituotteista, kuten kemian-, metsä- ja metalliteollisuuden tuotteista, laivataan maailmalle samoja reittejä pitkin. 

– Itämerellä on aina ollut Suomelle erittäin suuri merkitys niin taloudellisesti, virkistyksellisesti kuin myös ainutlaatuisena luontoympäristönä. Nyt meren herkkä ekosysteemi on ennättänyt päästä heikkoon kuntoon. Tärkeitä askelia sisämeremme pelastamiseksi on jo otettu, mutta tehtävää on vielä paljon. Haluamme yrityksenä tehdä kaikkemme, jotta meriliikenteestä aiheutuvaa ympäristökuormitusta voidaan vähentää, Etelä-Suomen Satamapalvelu Oy:n toimitusjohtaja Miika Mandell sanoo.

Tehokas satamapalvelu vähentää päästöjä 

Kansallisesti ja kansainvälisesti toteutettava ympäristösääntely antaa suuntaa meriliikenteen parissa toimivien yritysten vastuullisuustyölle. Varustamot tekevät hartiavoimin töitä pystyäkseen täyttämään tiukentuvat määräykset. Mandell ja Etelä-Suomen Satamapalveluiden liiketoiminnan kehittämispäällikkö Iiro Ahti painottavat, että laadukkailla satamatoiminnoilla voidaan tukea varustamoiden vihreitä kehityshankkeita.

– Haluamme olla edelläkävijä satamapalveluiden kehittäjänä, ja tavoitteenamme on viedä operoimissamme satamissa hyödyntämiämme ratkaisuja aikanaan myös muihin Itämeren satamiin, Mandell kertoo.

Etelä-Suomen Satamapalvelu tuottaa Helsingin satama-alueilla muun muassa alusten kiinnitys- ja irrotus-, terminaali-, liikenteenohjaus-, turvallisuus-, vesihuolto- ja puhtaanapitopalveluita. Vuodesta 2019 aloitetulla systemaattisella kehitystyöllä palveluita on tehostettu ja niiden tuottamisesta syntyviä päästöjä on saatu vähennettyä. Tämä on onnistunut esimerkiksi digitaalisten järjestelmien käyttöönotolla, viestinnän kehittämisellä, kaluston sähköistämisellä ja prosessien automatisoinnilla.

– Perusajatuksena on, että alukset saavat tarvitsemansa palvelut vuorokauden ympäri ilman odottamista ja palveluprosessimme on tehokas. Kun alukset pääsevät lähtemään satamasta nopeasti, merimatkaan jää enemmän aikaa. Näin alukset voivat kulkea matkan alhaisemmalla keskinopeudella, jolloin polttoaineenkulutus ja päästöt laskevat, Ahti sanoo.

Jätevedet tarkasti talteen 

Itämeren hyvinvoinnin kannalta oleellisen tärkeää on, että aluksissa syntyneistä jätteistä ja jätevesistä pienikään osa ei päädy mereen. Mandellin ja Ahtin mukaan Etelä-Suomen Satamapalvelu ottaa vastaan keskitetysti alusten lajittelemat kiinteät jätteet ja huolehtii ne asianmukaisesti jatkokäsittelyyn. Jätevedet puolestaan siirretään aluksista ilman maksua suoraan Helsingin Sataman jätevesi-infraan.

– Alukset käyttävät kiitettävästi tarjoamiamme jäte- ja jätevesihuoltopalveluja. Ihan kaikille se ei kuitenkaan ole pakollista nykyisistä säädöksistä johtuen. Kaikkien kuitenkin kannattaa hyödyntää vaivatonta ja aluksille veloituksetonta jätevesihuoltoamme. Näemme, että jätevesien maksuton kerääminen on vastuullisuusteko, jolla varmistamme, että pisaraakaan jätevettä ei päädy Itämerta rehevöittämään, Ahti toteaa.

Etelä-Suomen Satamapalvelu pyrkii toiminnallaan tukemaan myös Itämeren suojelutyötä tekevien organisaatioiden, kuten John Nurmisen säätiön, WWF:n ja Baltic Sea Action Groupin toimintaa. Lisäksi yritys on tukenut Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimaa ja Itämeren tutkimiseen erikoistuneen merentutkimusalus Arandan toimintaa.

– Viime vuonna tarjosimme Arandan aluspalvelut sadan prosentin alennuksella, jolla olimme osaltamme tukemassa Itämeren tutkimus- ja suojelutyötä, Ahti huomauttaa.

Etelä-Suomen Satamapalvelu Oy on vuonna 2019 perustettu Helsingin Sataman tytäryhtiö, joka tarjoaa satamapalveluita Helsingin kaikissa sataman osissa. Satamapalvelut tuotetaan 70–80 hengen voimin. Etelä-Suomen Satamapalvelu tulee olemaan hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.

Haku