Destian johtava konsultti Laura Soosalu toivoo suunnittelijoilta uskallusta valita uudenlaisia ratkaisuja parantamaan rakennetun ympäristön laatua ja viihtyisyyttä. Kuva Joona Raevuori.
Yritysympäristö

Vetovoimaista infrastruktuuria

Hyvin suunniteltu ja rakennettu ympäristö helpottaa arkista elämää ja parhaimmillaan tuottaa myös iloa ja virkistystä käyttäjille. Ympäristöä häiritseviä tekijöitä voi ehkäistä viihtyisyydestä tinkimättä.

Teksti Timo Hämäläinen

Vaikka infrastruktuurin suunnittelussa on lähtökohtana arjen sujuvuus, suunnittelijoilla ja tilaajilla saa olla myös rohkeutta ja leikkimieltä, sanoo johtava konsultti Laura Soosalu Destia Oy:stä.

Soosalu ottaa esimerkiksi katutilaan sijoitettavan penkin: kaluste on tarkoitettu istumiseen, mutta kiinnostavan värityksen ja muotoilun avulla se on arjen estetiikkaa, jopa taidetta.

Ympäristön suunnittelussa tulisi ajatella ihmisen kaikkia aisteja.

– Vesi on elementti, jota on mukava koskea, ja virtaavasta tai suihkuavasta vedestä lähtee miellyttävä ääni. Myös valolla ja väreillä voidaan tuottaa iloa ja elämyksiä. Erilaiset tuoksut, materiaalit ja pinnat ovat tärkeitä erityisesti henkilöille, joiden näkö- ja kuuloaisti ovat rajoittuneet, Soosalu selventää.

Miellyttävät äänet rauhoittavat, mutta melu koetaan häiritsevänä. Melua kannattaa torjua ensisijaisesti maankäytön järkevällä suunnittelulla, jolloin ei tarvitse harkita erillisiä meluntorjuntarakenteita.

– Jos meluesteen rakentaminen on välttämätöntä, voidaan esteisiin liittää muita elementtejä, esimerkiksi viherrakenteita tai valotaidetta. Me Destiassa haluamme suunnitella ja toteuttaa meluesteet ympäristön viihtyisyydestä tinkimättä.

Kaupunkirakenteen tiivistymi- nen ja huoli ilmastonmuutoksesta sekä ympäristöstä asettavat yhä enemmän haasteita elinympäristön suunnittelulle ja rakentamiselle. Omalla autolla ajamisen sijaan ihmiset halutaan ohjata käyttämään enemmän joukkoliikennettä ja eri liikennemuotoja yhdistäviä liikkumispalveluita.

– Palvelu on kaiken a ja o. Toimiva ja hyvin hoidettu jalankulku- ja pyöräilyväylä houkuttelee liikkumaan. Niiden vetovoimaa voidaan lisätä oikeanlaisella valaistuksella, miellyttävillä väreillä, materiaaleilla sekä viherrakenteilla.

Lisääntyvät tulvat kuriin

Suomessa, kuten monissa muissakin maissa, on havahduttu voimakkaiden sateiden aiheuttamaan hulevesiongelmaan. Sademäärien kasvu on johtanut etenkin tiiviisti rakennetuissa kaupunkiympäristöissä tulvien ja eroosion lisääntymiseen.

Soosalun mukaan ilmaston muuttuminen otetaan kyllä huomioon uusissa suunnittelu- ja mitoitusohjeissa, mutta varsinkin vanhoilla alueilla korjaustoimet vievät aikansa.

Vesien hallintaan on monia keinoja. Veden imeytymistä maaperään voidaan edesauttaa esimerkiksi laatoituksella, viherkaistoilla ja vettä läpäisevällä päällysteellä.

 

Ympäristön suunnittelussa tulisi ottaa
huomioon ihmisen jokainen aisti.

 

 

 

– Hulevesikosteikot ja katualueen viherkaistat voivat olla osana virkistysalueita. Samalla kun kosteikot pidättävät vettä, ne pitävät yllä luonnon monimuotoisuutta ja estävät kiintoaineiden, ravinteiden ja haitta-aineiden pääsyä vesistöön. Hulevesialtaan puhdasta vettä voidaan hyödyntää monin tavoin, Soosalu toteaa.

Asiantuntijat yhteistyössä

Rakennetulle ympäristölle asetettavat vaatimukset ja tavoitteet muuttuvat jatkuvasti. Muutos vaatii kaikilta toimijoilta perinteisten ajatusmallien ravistelua ja uudenlaisia ratkaisuja – sekä yhteistyötä.

Destialla on hyvät valmiudet vastata alan uudistuviin haasteisiin, sillä yhtiö tarjoaa palveluja koko infran elinkaarelle, suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon.

– Talosta löytyy niin maisema-, geo-, taitorakenne-, katu-, rata-, kallio- ja aluesuunnittelijoita kuin ympäristö- ja meluasiantuntijoita rakentamisen sekä kunnossapidon tositoimijoiden lisäksi. Teemme yhteistyötä yli toimipisteiden ja osaamisalueiden varmistaaksemme asiakkaan kannalta parhaan ratkaisun, Soosalu vakuuttaa.

Viihtyisän ympäristön kulmakivet
  • Muotoilu, materiaalit ja värit vaikuttavat rakenteiden estetiikkaan.
  • Viherrakenteet muodostavat virkistäviä keitaita ja valaistus luo tunnelmaa.
  • Rakennusten ja rakenteiden järkevä sijoittelu vähentää meluhaittoja.

You Might Also Like