Alexander Corporate Financen toimitusjohtaja Jaakko Niemelä ja osakas Timo Nuutilainen. Kuva Joona Raevuori.
Yritysympäristö

Uutta varmuutta päätöksentekoon

Kannattaako yritys myydä vai olisiko pörssiin listautuminen parempi idea? Dual Track, eli kahden polun malli, tarjoaa etenemisvaihtoehdon, jos kysymykseen ei löydy selvää vastausta. 

Teksti Tuomas I. Lehtonen

Alexander Corporate Finance Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Niemelän ja osakas Timo Nuutilaisen mukaan Dual Trackissa on kyse siitä, että myyntiä ja listautumista edistetään samanaikaisesti, rinnakkaisina toimintoina.

– Aina ei ole selvää kannattaako yritys myydä vai pitäisikö hankkia kasvurahoitusta pääomasijoittajilta tai listautumalla. Dual Trackin avulla lopullista päätöstä voidaan tarvittaessa lykätä. Monesti prosessin edetessä kirkastuu, mikä vaihtoehto tuo yritykselle ja omistajille parhaan lopputuloksen, Nuutilainen kertoo.

Dual Track -malli on jonkin verran työläämpi ja kalliimpi kuin eteneminen yhtä polkua pitkin. Se tuo omistajille kuitenkin enemmän mahdollisuuksia ja varmuutta päätöksentekoon. Dual Track -prosessin aikana esiin voi nousta täysin uusiakin vaihtoehtoja; esimerkiksi jokin vaihtoehtoinen rahoitusratkaisu, vaikkapa JVK-laina, voi osoittautua listautumista ja myyntiä järkevämmäksi vaihtoehdoksi.

– Dual Track takaa myös prosessin nopean läpiviennin. Jos yritys valmistelisi vain listautumista tai yrityskauppaa ja joutuisi kesken prosessin tekemään suunnanmuutoksen, aikaa kuluisi useita kuukausia enemmän kuin Dual Track -mallissa. Monesti aika on yrityksille kriittinen tekijä, jonka rooli korostuu erityisesti epävarmoissa ja nopeasti muuttuvissa markkinatilanteissa, Niemelä sanoo.

Dual Track toteutettava hallitusti

Niemelän ja Nuutilaisen mukaan yrityksen listautumiseen ja myyntiin tähtäävät prosessit ovat alkuvaiheessa pitkälti samanlaisia. Tämä helpottaa merkittävästi Dual Trackin läpivientiä.

– Yhdistämällä prosessit saavutetaan merkittäviä synergiaetuja. Molempiin prosesseihin kuuluu esimerkiksi yrityksen arvon ja liiketoiminnan sekä omistajien tahtotilan määrittäminen, strategian kiteyttäminen, Due Dilligence -selvitykset ja tarvittavien myyntimateriaalien valmisteleminen, Nuutilainen luettelee.

Kauppaa tai listautumista lähestyttäessä prosessit alkavat eriytyä. Yritysjärjestelyissä edetään usein luottamuksellisiin, kahdenvälisiin kauppaneuvotteluihin tai käydään keskusteluja enimmilläänkin muutamien ostajaehdokkaiden kanssa. Mahdollisesta listautumisesta puolestaan viestitään jopa tuhansille sijoittajille ja useille eri sidosryhmille. Yrityskauppaneuvotteluista poiketen listautumisen aikataulutus on tarkka, ja sitä koskevien materiaalien sisällöt eksaktisti määritelty.

– Teoriassa kahta polkua voidaan edetä yrityskauppojen tai listautumisen kalkkiviivoille asti. Yleensä päätös tehdään kuitenkin hyvissä ajoin, jotta sidosryhmät osaavat valmistautua päätökseen, Niemelä toteaa.

Pitkän kokemuksen neuvonantaja

Dual Track -prosessin tulee olla hyvin perusteltu ja huolellisesti toteutettu. Muuten siitä muodostuu turhan työläs. On oleellisen tärkeää pitää Dual Track -toimenpiteisiin osallistuva ydinjoukko rajattuna ja huolehtia salassapitoon liittyvistä käytännöistä. Avuksi prosessiin kannattaakin valita osaava neuvonantaja.

– Alexander Corporate Financella on pitkä kokemus sekä yrityskauppaan että listautumiseen liittyvissä kysymyksissä, joten pystymme toimimaan neuvonantajina molemmissa. Tunnemme myös Suomen suurimmat instituutionaaliset sijoittajat ja rahastot. Kilpailijoistamme poiketen meillä on sijoituspalveluyrityksen toimilupa ja pankkiriippumaton sähköinen merkintäjärjestelmä listautumisantien järjestämiseen, Niemelä sanoo.

Alexander Corporate Finance Oy on osa vuonna 1988 perustettua Alexander Group -konsernia. Konserni työllistää 25 sijoitus-ja rahoitusalan asiantuntijaa. Tänä vuonna Alexander on toiminut muun muassa neuvonantajana Talokeskuksen yrityskaupassa ja Sotkamo Silverin rahoitusjärjestelyssä sekä viimeisimpänä Viafin Service Oyj:n listautumisannin pääjärjestäjänä.

 

You Might Also Like