ODIN Rahastojen Suomen toimitusjohtaja Stefan Haglund haluaa aidosti tuntea yritykset, joihin hänen rahastonsa sijoittaa. Kuva Juha Arvid Helminen.
Yritysympäristö

Tuottoa syvällä tuntemuksella

Kestävä sijoitustoiminta vaatii kaivautumista kohteen pintaa syvemmälle. Vastuullisuutta painottava ODIN Rahastot sijoittaa vain yhtiöihin, jotka se tuntee perinpohjaisesti. 

Teksti Joonas Ranta

Tuottoisaa rahastoa etsiessä ei pelkkä osakesalkun koon tuijottaminen riitä. Pääoman tuotto tulee määrän sijaan laadusta – huolella valituista, terveistä yhtiöistä.

– Salkun fokuksen tulisi olla sen kannattavuudessa, ei yhtiöiden määrässä. Huolella valitut yritykset ovat tuottavan rahaston ydin. Tämä vaatii kuitenkin perusteellista tutkimustyötä, sanoo ODIN Rahastojen Suomen toimitusjohtaja Stefan Haglund.

Haglund tietää mistä puhuu. ODIN Rahastojen tyypillinen salkku sisältää 25–35 yhtiötä, mikä on keskimääräistä pienempi määrä. Myös osakkeiden kiertonopeus salkuissa on suhteellisen hidas.

– Kestävä sijoitustoiminta ei hae pikavoittoja, vaan pitkäaikaista tuottoa, Haglund toteaa.

Rahastosäästäminen tarjoaa yleisesti parempaa odotettavissa olevaa tuottoa kuin muut säästömuodot. ODINin rahastojen keskimääräinen vuotuinen tuotto on ollut kymmenen viime vuoden aikana noin 9 prosenttia.

Jokainen yhtiö on oma tarinansa

Sijoittaminen ei ole vain kasvottomien osakkeiden ostamista. Siinä ostetaan osa yritystä, jota pyörittävät ihmiset sen takana.

– Työmme on tuntea tämä yritys mahdollisimman hyvin ennen sijoituspäätöstä. Itse olemme suosineet erityisesti perheomisteisia yrityksiä. Niissä tekemisen pitkäjänteisyys, kestävyys ja tuotto on tavallista vahvempaa, aktiivista omistamista painottava Haglund huomauttaa.

Nykyään tietoa yrityksistä on saatavilla helposti. Totuus on kuitenkin usein jossain lukujen takana. Yrityksen tunteminen edellyttää myös keskusteluja johdon kanssa. Aitoa ymmärrystä yrityksen tilasta ei Haglundin mukaan silti pelkällä johtoportaan kanssa kahvittelulla saada.

 

Kestävä sijoitustoiminta ei hae pikaisia voittoja, vaan pitkäaikaista tuottoa.

 

 

 

– Tapaamme aina yritysten johdon, sillä hehän toimintaa ohjaavat. Esimerkiksi toimitusjohtajan tehtävä on kuitenkin suurelta osin edustuksellinen. Lisäksi laki säätelee sitä, mitä tämä saa yrityksen tilanteesta ylipäätään ääneen sanoa. Meidän on kaivettava syvemmälle, Haglund innostuu.

Avainhenkilöiden kanssa keskustelemisen lisäksi Haglund painottaa kilpailijoiden tapaamisen, markkina-analyysin sekä yhtiön menneisyyden ja nykytilan tuntemista. Oleellista on myös ajoitus.

– On tärkeä katsoa, mistä yhtiön nykykurssi muodostuu. Sitä voi olla esimerkiksi tulos- ja kasvuodotukset, nousevat markkinat, teknologiset muutokset tai yrityksen historia. Tutkimalla selviää, onko yrityksellä edessään uusi tilanne vai jatkumo vanhalle.

Vastuullista sijoittamista

Sijoitusyhtiön työ ei lopu osakkeiden ostamiseen. Omistusten pitkäjänteinen tuotto vaatii osakesalkun huolellista tarkastelua.

– Kurinalainen salkunhoito on aktiivista arvonluontia. Kun salkunhoitajat toimivat tarkasti sovitun linjan mukaan, voidaan sijoittajille tarjota pitkäjänteistä asiantuntijatyötä sekä mahdollisimman korkea tuotto.

Riski-tuottosuhde ei ole ainoa muuttuja, joilla sijoituspäätöksiä nykyään tehdään. Niin sanottu ESG-arvio painottaa yritysten toiminnan eettistä kestävyyttä.

– Meille vastuullinen sijoittaminen on äärimmäisen tärkeää. Hyödynnämme ESG-tietoja järjestelmällisesti kaikissa analyyseissä ja päätöksissä. Myös se on pitkäjänteistä riskienhallintaa ja tuoton maksimointia.

 

You Might Also Like