Analysten toimitusjohtaja Mikko Soirola kertoo maksuliikenteen, likviditeetin hallinnan ja treasury-toiminnan tehostamisen olevan taloushallinnon perusasioita kaikissa yrityksissä. Kuva Joona Raevuori.
Yritysympäristö

Maksuliikenne on myös jatkossa kriittisessä roolissa

FinTech-sektori täyttyy uusista toimijoista, kun koko markkina on vahvassa muutoksen tilassa. Uudelleen itsenäistynyt Analyste on lunastanut roolin maksuliikenteen suunnannäyttäjänä. 

Teksti Analyste

Jo 30 vuotta maksuliikenneohjelmia kehittänyt Analyste Oy on taas itsenäinen yritys. Se irtaantui emoyhtiöstään Baswaresta keväällä 2018.

– Saamamme palautteen mukaan tämä on otettu vastaan erittäin positiivisesti asiakaskunnassamme, Analysten toimitusjohtaja Mikko Soirola kertoo.

Analysten päämarkkina-alue on tänä päivänä Suomi, joka on maksutapahtumien välityksen osalta moneen muuhun eurooppalaiseen maahan verrattuna poikkeuksellinen niin teknologialtaan kuin automaation käyttöasteeltaan. Suomessa muun muassa käytetään viitteitä pankkisiirroissa, minkä vuoksi taloushallinnon prosessien automaatioastetta on ollut helpompi kasvattaa. Tämä näkyy verrattain kypsänä markkinana, jossa asiakkaat ja toimijat tuntevat toisensa ja käyttöaste on jo valmiiksi korkea.

– Kasvuyrityksen kannalta on tärkeää tunnistaa niin uudet markkinat kuin myös laajentaa omaa ratkaisuportfoliotaan.

Kasvupotentiaalin tunnistaminen olikin yksi avaintekijöistä, kun Analyste loi uutta strategiaa. Tässä auttaa yrityksen uusi pääomasijoittajataustainen omistuspohja, jolla on kokemusta, halukkuutta sekä kyvykkyyttä tukea kasvupolkua itsenäisenä yhtiönä.

Soirola muistuttaa, että vaikka Analysten asema Suomessa onkin toimialansa johtava ja yritys nimenä tunnettu, vaatii kansainvälistyminen ja uusille ratkaisualueille meneminen ennakkoluulottomuutta sekä kykyä kyseenalaistaa omat tavat lähestyä asioita. Liiketoiminnan perusta on kuitenkin hyvä, ja tehdyt päätökset muun muassa SaaS-liiketoimintaan siirtymisestä ovat olleet oikeita. Samoin äskettäin toteutettu Exidio-ohjelmistotalon osto osaksi yritystä oli erinomainen.

Optimointia ennustamalla

Exidion kaupan myötä Analysten asiakaskunta laajeni kansainvälisesti, mikä tarjoaa tukevan alustan laajentaa liiketoimintaa myös Suomen ulkopuolelle.

Yrityskaupan yhteydessä saatu kassavirtojen ennustamistyökalu laajentaa Analysten portfoliota luontevasti sekä tarjoaa hyvän keihäänkärjen siirryttäessä uusille markkinoille. Sen avulla yritykset saavat entistä paremman näkyvyyden ja ennustettavuuden likviditeettiinsä sekä sitä kautta välineet tehostaa omaa talousohjaustaan.

Exidion myötä Analysten portfolio laajeni myös muilla Treasuryn tarvitsemilla ratkaisuilla, jotka täydentävät käytössä olevia perusjärjestelmiä esimerkiksi valuuttariskien ja takausten hallinnassa.

Markkinat murroksessa

Koko FinTech-sektori on vahvassa muutoksen tilassa ja toimijoita on ruuhkaksi asti. Voittajat ovat niitä, jotka kykenevät mukauttamaan ratkaisutarjoamansa vastaamaan uutta tilannetta. Tältä osin on tarpeen myös kyetä tarvittaessa tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Myös yleinen operointiympäristö ja viranomaisvaatimukset muuttuvat, ja ensi vuonna käyttöön tulevan PSD2-direktiivin sekä Open Banking -hankkeen tavoitteina on luoda raamit sille, miten mahdollistetaan uusien ja innovatiivisten pankkipalveluiden kehittäminen sekä tarjoaminen markkinoille.

– Näemme jo uusien toimijoiden tulevan Euroopan markkinoille tarjoten uudenlaisia, pankkien asiakastietoja hyödyntäviä palveluita. Pankkiyhteydet ja avoimet rajapinnat ovat siis mitä suurimmassa määrin relevantteja myös jatkossa.

Mitä kuluttajat edellä, sitä yritykset perässä. Jo pitkän aikaa uusimmat teknologiset innovaatiot ovat tulleet ensin kuluttajapuolelle ja sitä seuranneena aaltona vähitellen siirtyneet yritysten käyttöön. Tämä näkyy jatkossa varmasti myös FinTech-sektorilla.

Tulevaisuudessa yrityksillä on huomattavasti enemmän vaihtoehtoja valita palveluntuottajista ja palveluista, joissa maksuliikenne- ja tilitietoja hyödynnetään.

– Tässä yrityksiä auttaa, jos heitä on auttamassa kumppani, joka kykenee toimimaan pankkitietojen ja maksuliikenteen välittäjän roolissa. Näemmekin Analysten roolin tulevaisuudessa vain vahvistuvan siirryttäessä kohti digitaalista ekonomiaa, Soirola summaa.

WWW.ANALYSTE.COM/BANKING

 

You Might Also Like