Euler Hermesin Senior Business Manager Pekka Puotunen ja maajohtaja Tiina Björkqvist toivovat, että suomalaiset yritykset tuntisivat paremmin luottovakuutuksen edut. Kuva Juha Arvid Helminen.
Yritysympäristö

Luottovakuutus suojaa riskeiltä

Yritysten välisen kaupan maksuajat pitenevät ja lainojen korot nousevat. Yritys voi suojautua mahdollisilta luottoriskeiltä turvallisen luottovakuutuksen avulla. 

Teksti Suvi Huttunen

Viimeisen 10 vuoden aikana maksuajat yritysten välisessä kaupassa ovat koko ajan pidentyneet. Tällä hetkellä maksuaika on Suomessa keskimäärin 56 päivää, kun Kiinassa se on jo 92 päivää.

– Rahan saaminen kassaan kestää koko ajan pidempään. Mitä suuremman riskin asiakasyrityksestä on kysymys, sitä pidempi usein on myös maksuaika, kertoo Euler Hermesin Senior Business Manager Pekka Puotunen.

Suomalaiset pk-yritykset tuntevat vähemmän keinoja luottoriskeiltä suojautumiseen. Viidennes vientiyrityksistä ei suojaudu luottoriskeiltä lainkaan. Yksi keino suojautumiseen on luottovakuutus. Sitä hyödyntävät nyt pääasiassa suuret suomalaiset pörssiyhtiöt, mutta vakuutuksesta hyötyisivät myös kaikki yritysten välistä avointa kauppaa käyvät pk-yritykset.

– Yritykset vakuuttavat usein kaiken muun paitsi sen millä on merkitystä, eli kassavirran. Suomalaiset ovat vielä sinisilmäisiä ja täällä luotetaan siihen, että asiakkaan sana pitää. Muualla Euroopassa valtaosa yrityksistä vakuuttaa myyntisaatavansa, Puotunen toteaa.

Käytännössä vakuutus toimii niin, että vakuutuksen myöntäjä tutkii vakuutettavat yritykset etukäteen ja myöntää luotettaville yrityksille vakuutusturvan. Yritys voi huoletta käydä kauppaa tällaisten yritysten kanssa, sillä jos lasku jää maksamatta, tappio maksetaan 90-prosenttisesti luottovakuutuksesta. Puotunen korostaa, että yleisin syy korvata luottotappioita on se, että maksuaika on mennyt umpeen eikä saatavia ole saatu perittyä. Korvauksen saaminen ei siis vaadi konkurssia tai saneerausta.

Tehokkaat työkalut vientiin 

Taloudessa on parhaillaan monia epävarmuutta lisääviä tekijöitä, jotka vaikuttavat yritysten toimintaedellytyksiin. Maailmantaloudessa on takana useamman vuoden jatkunut kasvu, joka on nyt taittumassa. Yritykset ovat saaneet markkinoilta lainaa matalalla korolla, mutta Puotunen uskoo, että korkotaso tulee nousemaan ensi vuonna.

– Tämä koskettaa suomalaisia yrityksiä, sillä bruttokansantuotteemme nojaa vientiin. Meillä on oltava hyvät työkalut viennin varmistamiseksi. Luottovakuutuksella voi varmistaa, että rahat tulevat kassaan joka tapauksessa, Euler Hermesin maajohtaja Tiina Björkqvist kertoo

Kasvua ja innovaatioita 

Keskustellessa mahdollisen uuden asiakkaan kanssa esimerkiksi vientimessuilla, voi neuvotteluiden lomassa hakea asiakkaalle vakuutusturvan, ja sen puitteissa tarjota maksuaikaa. Tämä poikkeaa positiivisesti yleisimmästä tarjotusta vaihtoehdosta eli ennakkomaksusta.

Yksi luottovakuutuksen eduista on siinä, että sitä kautta voi helposti ulkoistaa tiedonhaun yrityksistä. Euler Hermesin luottovakuutus on proaktiivinen online-työkalu, jonka avulla on mahdollista saada vakuutusturva myyntisaataville ympäri maailmaa muutamalla napin painalluksella.

– Luottovakuutus on investointi yrityksen arvon säilyttämiseen. Oman yrityksen liiketoimintariskiin ei kuulu asiakkaiden liiketoimintariski. Luottovakuutuksen avulla yritys voi kasvaa ja löytää uusia innovaatioita, Björkqvist sanoo.

Euler Hermesin Senior Business Manager Pekka Puotunen ja maajohtaja Tiina Björkqvist toivovat, että suomalaiset yritykset tuntisivat paremmin luottovakuutuksen edut.

 

You Might Also Like