Kemiran sijoittajasuhdejohtaja Olli Turunen, SEB:n osakeanalyytikko Anssi Kiviniemi sekä Kemiran liiketoiminnan kehitysjohtaja Antti Matula. Kuva Juha Arvid Helminen.
Yritysympäristö

Kemia tukee kestävää kasvua

Kemiran osaamista ja tuotteita tarvitaan, kun toiveena on muovittomia materiaaleja, kestävämpiä pakkauksia sekä puhtaampaa juomavettä. Kestävä kehitys on yksi yrityksen tärkeimmistä arvoista. 

Teksti Marja Hakola

Tämän päivän Kemira on jotain aivan muuta kuin vaikka parisenkymmentä vuotta sitten, toteavat Kemiran liiketoiminnan kehitysjohtaja Antti Matula ja sijoittajasuhdejohtaja Olli Turunen.

Lähes satavuotisen yrityksen liiketoimintoja on uudistettu viime vuosina voimakkaasti. Ytimessä ovat runsaasti vettä käyttävät teollisuudenalat: sellu- ja paperiteollisuus, öljyn ja maakaasun tuotanto sekä vedenkäsittely kunnissa ja eri teollisuudenaloilla.

Kemira tunnetaankin parhaiten kemiasta ja osaamisesta, jonka avulla varmistetaan juomaveden puhtaus ja jätevesien turvallinen käsittely. Vesikemian lisäksi Kemira valmistaa sellu- ja paperikemikaaleja sekä muita prosessiteollisuuden kemikaaleja, joilla vaikutetaan esimerkiksi sellun ja paperin ominaisuuksiin.

– Nykyään kemiaa käytetään yhä enemmän myös tuotannon raa-kaaine- ja energiatalouden tehos-tamiseen sekä ympäristökuorman minimointiin, Matula toteaa.

– Kemiralla ei ole suoraa kuluttajarajapintaa myynnissä, koska asiakkaana on teollisuudenaloja. Vaikutamme silti monilla tavoilla ihmisten arjessa, sillä kemiaa on kaikkialla, Turunen jatkaa. Kemian avulla paperiin ja kartonkipakkauksiin saadaan ihanteellinen painopinta mainoksille. Kemian avulla on valkaistu ja pehmennetty käyttämämme nenäliinat sekä paperipyyhkeet. Kemian ansiota on sekin, että voimme ottaa lounaskahvin mukaan pahvimukissa ja luottaa siihen, että kahvi pysyy mukissa.

Vahva markkina-asema

Kemira on maailmanlaajuisesti toimiva yritys, jolla on lähes 5 000 työntekijää kuudella mantereella ja myyntiä 110 eri maahan. Sellu- ja paperikemikaalien saralla Kemira on globaali markkinajohtaja. Kemiallisessa vedenpuhdistuksessa yhtiö johtaa markkinoita Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa.

Anssi Kiviniemi, SEB:n osakeanalyytikko, listaa Kemiran vah-vuuksia sijoittajan näkökulmasta:

– Kemiralla on vahva markkina-asema ydinalueillaan, sillä on vakaa kannattavuus ja yhtiön tuotteiden kysyntänäkymät ovat hyvät. Yritys on investoinut ahkerasti viime vuosina. Lisäksi sillä on pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä asiakkaiden vahva luottamus.

Kiviniemi uskoo, että globaalit trendit sekä muutokset kuluttajien käyttäytymisessä tukevat Kemiran kasvua. Matula ja Turunen vahvistavat analyytikon näkemyksen.

– Verkkokaupan kasvun myötä erilaisten pakkausten valmistus on lisääntynyt huimasti. Pakkausten halutaan näyttävän hyviltä ja kestävän pitkiä kuljetusmatkoja. Samalla kuluttajat haluavat ympäristöystävällisiä pakkauksia. Me autamme valmistajia tuottamaan entistä kevyempiä ja kestävämpiä kuitupohjaisia pakkauksia.

Materiaalit kierrätykseen

Muovituotteiden vähentäminen on suuntaus, johon Kemirassakin on tartuttu. Pakkausten muovipohjaiset materiaalit ovat korvattavissa vaihtoehtoisilla, helpommin kierrätettävillä tuotteilla. Kemirassa tutkitaan, miten kuitupohjaisia kertakäyttötuotteita muokataan siten, että niillä voidaan korvata vastaavat muovituotteet.

Sanomalehti- ja aikakausilehtipaperin kysynnän väheneminen vähentää kierrätyskuidun määrää. Kemira tutkii, miten kierrätyskuidun elinikää ja laatua voidaan parantaa.

Mutta vieläkin tärkeämpää on taata kuituraaka-aineiden kestävä tarjonta kasvavalle kartonki- ja pehmopaperimarkkinalle.

– Sellun tuotanto kasvaa voimakkaasti Etelä-Amerikassa ja pohjoisella havumetsävyöhykkeellä, mikä näkyy sellun markkinahinnassa. Kemiran valkaisukemikaaliratkaisut ovat avainasemassa sellujättien toiminnassa. Sen suhteen markkinanäkymä on erittäin positiivinen, Kiviniemi kertoo.

Kemirassa uskotaan kokonaisvaltaiseen palveluun: laajan tuotepaletin lisäksi asiakkaalle tarjotaan kemian osaamista ja teknistä tukea.

Yrityksen tuotteet ja sovellukset ovat kehitetty parantamaan asiakkaiden resurssitehokkuutta. Esi-merkiksi paperin ja kartongin valmistuksessa voidaan oikean kemian avulla vähentää tarvittavan veden sekä kuitujen määrää.

– Näin asiakkaamme voivat tuottaa entistäkin laadukkaampaa kartonkia aiempaa alhaisemmin kustannuksin – ja tukea samalla kestävää kehitystä, Matula toteaa.

Kansainvälisiä investointeja
  • Vuonna 2017 Kemira avasi kaksi täysin uutta tuotantolinjaa Joutsenon ja Kiinan Nanjingin tehtaillaan.
  • Uusi natriumkloraatin tuotantolinja Joutsenossa on osoitus yhtiön pitkäaikai-sesta sitoutumisesta sellu-ja paperiteollisuuteen.
  • Nanjingissa Kiinassa avattiin uusi liima-aineiden tuotantolinja palvelemaan Aasian kasvavaa pakkauskartonkiteollisuutta.

You Might Also Like