HeadPower Oy toimittaa infraverkkoyhtiöille pilvipalveluina käytettäviä sovelluksia ja ohjeistoja. Tuotepäällikkö Jukka Lampinen. Kuva Mikko Kuparinen.
Yritysympäristö

Karttapalvelu tehostaa infraverkkojen hallintaa

HeadPower Oy on tuonut markkinoille Karttapalvelun, joka mahdollistaa infraverkkoihin liittyvien töiden, pöytäkirjojen ja valokuvien paikkatietopohjaisen hallinnan. 

Teksti Tuomas Lehtonen

Tuotepäällikkö Jukka Lampinen on innoissaan yrityksensä vastikään lanseeraaman paikkatietopohjaisen HeadPower Karttapalvelun mahdollisuuksista. Uusi selainpohjainen palvelu soveltuu kaikille verkonrakentamisen, -hallinnan ja -ylläpidon parissa työskenteleville ammattilaisille rakennuttajista asentajiin.

Karttapalvelun avulla infraverkkojen tehtävienhallinta, töiden suunnittelu ja toteutus sekä pöytäkirjojen seuranta ja muokkaus voidaan toteuttaa paikkatietopohjaisesti. Kun työt ja pöytäkirjat tehdään suoraan kartan päälle, työn tekeminen helpottuu ja nopeutuu niin toimistossa kuin kentälläkin.

– Palvelu auttaa suunnittelijoita ja rakennuttajia samalle alueelle kohdistuvien työtilausten niputtamisessa ja aikatauluttamisessa sekä reaaliaikaisen tilannetiedon seurannassa. Työnjohtajat ja asentajat pystyvät puolestaan havaitsemaan toisiaan lähellä sijaitsevat työkohteet ja hyödyntämään paikkatietoa töitä suorittaessaan. Asentajat voivat käsitellä töitä ja digipöytäkirjoja kartan päällä kentältä käsin lisäten niille esimerkiksi valokuvia mobiililaitteillaan. Oikean paikan löytäminen onnistuu vaivattomasti kattavien sijaintihakutoimintojen ansiosta, Lampinen sanoo.

Karttapalvelu paitsi tehostaa työntekoa ja vähentää edestakaisista ajoista syntyviä matkakuluja, se myös mahdollistaa sijaintitiedon hyödyntämisen raportoinnissa. Tarkkaan sijaintitietoon pohjautuvat raportit auttavat strategisessa suunnittelussa ja investointien kohdentamisessa.

– Työtehtävien kasautuminen tietyille alueille on helposti havaittavissa. Tätä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi resursoinnissa.

Aina ajan tasalla

Lampinen painottaa, että Karttapalvelun kehittämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että sovellus skaalautuu käytettävän päätelaitteen mukaan. Siksi sovellusta on helppoa ja vaivatonta käyttää niin mobiililaitteella kuin tietokoneellakin. Toinen käyttöä helpottava ominaisuus on värikoodien käyttö; eri värit ilmaisevat työtehtävien tilan ja pöytäkirjojen mahdolliset puutteet. Kokonaistilanteen seuraaminen onnistuukin vaivatta yhdellä silmäyksellä.

Karttapalvelu käyttää Maanmittauslaitoksen taustakartta-ja kiinteistöraja-aineistoja. Aineistoja voidaan laajentaa esimerkiksi reaaliaikaisesti päivittyvillä yhtiökohtaisilla verkkotietoaineistoilla, taustakartoilla tai POI-pisteillä.

Yhtiökohtaiset aineistot

Kaikki yhtiökohtaiset kartta-aineistotasot voidaan kytkeä käytön aikana erikseen näkyviin tai pois näkyvistä. Aineistoihin voidaan jakaa käyttöoikeuksia myös muille yhtiöille, kuten esimerkiksi urakoitsijoille. Näin yhtiöiden välinen viestintä ja tiedonkulku tehostuu.

– Yhtiökohtaiset kartta-aineistot näkyvät käyttäjille, joille on annettu niihin käyttöoikeudet. Käyttöoikeudet voivat olla myös eritasoisia, jolloin kaikki sisällöt eivät näy kaikille käyttäjille. Esimerkiksi asentajille voidaan luoda oikeudet, jotka mahdollistavat vain itselle kohdistettujen töiden näkemisen.

HeadPower Oy toimittaa infraverkkoyhtiöille pilvipalveluina käytettäviä sovelluksia ja ohjeistoja, jotka tehostavat verkonhaltijoiden, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja tarviketoimittajien työtä. Vuonna 2001 perustetun HeadPowerin omistavat Fincopower Oy, Sähkö-ja teleurakoitsijaliitto STUL Ry ja Korpelan Voima kuntayhtymä. Karttapalvelu on kehitetty yhteistyössä paikkatietojärjestelmiin erikoistuneen Dimenteq Oy:n kanssa.

 

HeadPower Karttapalvelu
  • Mahdollistaa infraverkkojen paikkatietopohjaisen tehtävienhallinnan, töiden suunnittelun, toteutuksen ja pöytäkirjojen laatimisen.
  • Tehostaa toimintaa, seurantaa ja raportointia, vähentää kuluja sekä antaa uusia näkökulmia päätöksentekoon.
  • Selainpohjaista palvelua voidaan käyttää mobiililaitteella tai tietokoneella.

Saatat myös pitää