Trestonin reikälevyillä varustetut työkaluvaunut ovat käytössä Scania Suomi Oy:n linja-autovarikolla. Kuva Treston.
Yritysympäristö

Ergonomia lisää työtehokkuutta 

Hyvä ergonomia ei synny pelkästään työpisteiden kalusteita säätämällä. Ergonomian kehittäminen vaatii huolellisen tutustumisen koko työprosessiin. 

Teksti Tuomas Lehtonen

Suomen ergonomiayhdistyksen puheenjohtaja ja ergonomia-asiantuntija Elina Parviainen harmittelee, että yleinen käsitys työergonomiasta on suppea.

–Hyvä ergonomia mahdollistaa työn tehokkuuden ja laadun sekä työntekijöiden hyvinvoinnin. Työprosessi sekä työn ja työntekijöiden tarpeet on tunnettava, jotta ergonomiaa voidaan lähteä parantamaan. Ei puhuta vain työpisteen muokkaamisesta vaan koko työn ja siihen liittyvien tekijöiden kehittämisestä, Parviainen sanoo.

Työympäristö ja työmenetelmät on suunniteltava ihmisen fyysiset, kognitiiviset ja organisatoriset vaatimukset huomioiden. Ergonomian on huomioitava yrityksen ja toimialan vaatimukset sekä niissä tapahtuvat muutokset. Tämä koskee niin uusia teknologioita, järjestelmiä, työvälineitä kuin työympäristöjä.

Teollisuuskalusteita ja -työpisteitä valmistavan ja markkinoivan Trestonin tuoteryhmäpäällikkö Jonna Patama allekirjoittaa Parviaisen laaja-alaisen ergonomiakäsityksen. Teollisuuskalusteiden toimittajan on tutustuttava ennalta huolellisesti asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin.

– Emme oleta asiakkaan tietävän, millaisen kokonaisuuden hän tarvitsee. Teemme aina huolellisen tarvekartoituksen, jotta pystymme tarjoamaan toimivan ja helppokäyttöisen työpisteen. Kun kalusteet on valittu oikein, työn tekeminen on mukavaa, turvallista ja tuottavaa, Patama summaa.

Räätälöityjä ratkaisuja

Treston on toimittanut työpisteitä yli 40 vuoden ajan ja markkinoilla on tätä nykyä jo puoli miljoonaa yrityksen työpistekokonaisuutta. Moduuleista koostuvia kokonaisuuksia voidaan muunnella työprosessien muuttuessa. Esimerkiksi teollisuudessa yleistyville kosketusnäytöille voidaan lisätä omat telineensä vanhoihin kalustekokonaisuuksiin.

– Ideana on, että kalustehankinnat eivät sido asiakkaitamme toimimaan tietyllä tavalla. Valmistamiamme kokonaisuuksia voidaan aina muuttaa ja tarvittaessa pystymme myös tarjoamaan asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja, Patama kertoo.

Treston tarjoaa monipuolisen kattauksen Suomessa valmistettuja tuotteita työtiloihin sekä materiaalivirtojen hallintaan. Kiinteiden työpisteiden rinnalle on saatavana pyörillä varustettuja aputasoja ja vaunuja. Liikuteltavat kalusteet parantavat työpisteiden muuntelumahdollisuuksia ja helpottavat oikean ergonomisen asetelman löytämistä.

Työergonomian ABC

  • Suunnittelu lähtee työtä tekevästä henkilöstä. Hyvin suunnitellut työvaiheet tehostavat työntekoa ja turvallisuutta.
  • Ergonomisten työmenetelmien kehittäminen vaatii työprosessien tavoitteiden, toimintatapojen, välineiden ja tekijöiden kokonaisvaltaista tuntemista ja analysointia.
  • Työympäristön kaikkien olosuhteiden ja niihin vaikuttavien tekijöiden on vastattava työtehtävän asettamia vaatimuksia ihmiselle ja tuotokselle.
  • Organisaation tulee hankkia tarvittavaa ergonomia-asiantuntemusta kehittämistyön tueksi ja järjestää riittävää koulusta työergonomiasta koko henkilöstölle.

You Might Also Like