Yritysvastuun monet muodot – yksi vielä puuttuu

Yritysvastuun monet muodot – yksi vielä puuttuu

newspool

Yritysvastuun monet muodot – yksi vielä puuttuu

Teksti Sirpa Juutinen  Kuva Jarkko Mikkonen

KAIKKIHAN SEN sanan jo tuntevat: yritysvastuu on tunkeutunut yritysten ja kansalaisten sanavarastoon, ilmestynyt toimitusjohtajalta aikaa odottavien asioiden joukkoon, ja kolkuttelee hallituksen kokouksen ovellakin. Sana on tuttu, mutta sen merkitys ja tehtävä liiketoiminnassa etsivät vielä paikkaansa. Ilmastonmuutos, väestön sekä keskiluokkaistuvan kulutuksen kasvu eivät sivuuta yrityksiä niissäkään tapauksissa, ettei yritysvastuuta osata hahmottaa oman bisneksen kannalta tärkeäksi.

VOIMME KARKEASTI erottaa neljä eri yritysryhmää: yritysvastuun lakisääteiset velvoitteet hoitavat, asiakkaiden tai liikekumppaneiden ehdoksi asettamiin yritysvastuun täsmävaatimuksiin vastaavat sekä asiakkaiden ja sidosryhmien vastuullisuuteen liittyvään nykyiseen kysyntään reagoivat. Nämä kolme yritysjoukkoa ovat saaneet selkeän signaalin sille, että vastuullisuuteen jossakin muodossa panostaminen on järkevää ja kannattavaa, ehkä jopa välttämätönsä. Sen pohjalta toteutetaan tarvittavat vastuullisuustoimet.

Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi lakisääteistä yritysvastuun raportointia niillä yrityksillä, joita kirjanpitolain uusi velvoite koskee. Kysymykseen voi tulla myös YK:n Global Compact-aloitteeseen liittyminen, mikäli ison yrityksen alihankkijaksi pääsy sitä edellyttää. Kolmannessa yritysryhmässä puolestaan voidaan reagoida siihen, että asiakas haluaa ostaa energiatehokkaampia ja vähäpäästöisempiä tuotteita, jolloin on liiketaloudellinen etu kehittää sellaisia.

EHKÄ JOSKUS saamme myös viidennen ryhmän. Siinä yritysvastuu on päätynyt yhdeksi liiketoiminnassa huomioon otettavista parametreista niin luontevasti, ettei meillä ole edes tarvetta yritysvastuulle terminä.

ENTÄ SE NELJÄS yritysryhmä? Siihen kuuluvissa yrityksissä tarkastellaan yritysvastuun näkökulmasta sekä tätä päivää että tulevaisuutta. Siinä ryhmässä visioidaan yritysvastuuseen kohdistuvia odotuksia ja tarpeita koko strategiakaudella, joskus vähän pidemmällekin. Riskienkartoituksessa yritysvastuun näkökulma on mukana. Asiakkaiden tarpeiden muutosta seurataan myös vastuullisuuden merkityksen muutoksia seuraillen.

Tämän kaiken seurauksena strategia saattaa saada uuden suunnan ennakoitaessa maailman ja sen myötä markkinoiden odotusten ja tuotannon reunaehtojen muutoksia kestävällä tavalla. Silti strategisesti yritysvastuusta ajattelevien yritysten joukko on edelleen melko pieni, mutta uskon sen vähitellen kasvavan.

Ehkä joskus saamme myös viidennen ryhmän. Siinä yritysvastuu on päätynyt yhdeksi liiketoiminnassa huomioon otettavista parametreista niin luontevasti, ettei meillä ole edes tarvetta yritysvastuulle terminä. Vaikka yritysvastuulla on jo nyt monta muotoa, niin tätä jään vielä odottamaan.

Kirjoittaja on PWC:n Sustainability & Climate Change partner