Yritysvastuu osaksi strategiaa

Yritysvastuu osaksi strategiaa

Yritysvastuu osaksi strategiaa

Kun yritys toimii aidosti vastuullisesti, se ei ainoastaan raportoi yritysvastuusta vaan vie sen luonnolliseksi osaksi strategiaansa.

Suomalaiset yritykset ovat tähän asti olleet hyviä raportoimaan vastuullisesta toiminnastaan, mutta vain pieni kärkijoukko on sitonut yritysvastuun selvästi liiketoiminnan strategiaan. Onneksi näkyvissä on ilahduttava käänne, kertovat vuoden 2016 yritysvastuubarometrin tekijät.

– Painopiste on menossa strategiselle puolelle eli yritysvastuu otetaan yhä enemmän osaksi liiketoimintaa ja nähdään koko yrityksen, myös johtajien,  asiana. Yritysvastuu oli aikaisemmin erillisten ammattilaisten vastuulla ja lähinnä historiallisen tiedon raportointia. Nykyisin se nähdään reaaliaikaisena lisäarvon tuottajana, kertoo PwC:n yritysvastuupalveluiden johtaja Sirpa Juutinen.

Yritysvastuu tuo kassavirtaa

Lisäarvoa on esimerkiksi yrityksen maine vastuullisena toimijana. Yhä useampi yritys haluaa kertoa jokapäiväisen toiminnan vastuullisuudesta ja siitä, mitä toiminnasta seuraa muille. Omistajat, asiakkaat, sidosryhmät ja sosiaalinen verkosto arvostavat yrityksen kykyä ilmentää vastuullisuuttaan, mikä vaikuttaa suoraan kassavirtaan, tulokseen ja menestykseen.

–Yritysten johto on alkanut nähdä yrityksen toiminnan ja yritysvastuun samassa korissa. Riskien hallintaa ja yritysvastuuriskejä käsitellään kasvavasti yhtenä pakettina, yrityksen riskeinä. On ymmärretty, että yritysvastuuriskit voivat realisoitua esimerkiksi maineriskeinä, sanoo yritysvastuun asiantuntija Jussi Nokkala.

Yritykset asettavatkin yhä enemmän vastuullisuusvaatimuksia myös toimitusketjuilleen ja seuraavat ketjujen vastuullisuuden toteutumista käytännössä. Yksikin nyrjähdys ketjussa voi vaikuttaa suoraan tulovirtaan.

Sijoittajat vaativat tietoa

Myös sijoittajat ovat kiinnostuneita yrityksen vastuullisuuden asteesta ja ovat alkaneet vaatia enemmän tietoa sijoituspäätöstensä tueksi. Niitä kiinnostaa erityisesti ESG-kolminaisuus (Environment, Social, Governance) eli yrityksen vastuullisuus ympäristöasioissa, sen kyky hoitaa sosiaalista verkostoa ja taito ohjata ja hallinnoida toimintaa.

– Sijoittajien kiinnostus yritysvastuuta kohtaan on kasvanut merkittävästi. Mitä paremmin yritysvastuu on hallinnassa sen eri osa-alueilla, sitä todennäköisemmin yritys hallitsee riskit, säilyttää arvonsa ja luo uutta lisäarvoa. Parhaimmillaan yritys luo yritysvastuun kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia, Sirpa Juutinen mainitsee.

PwC:n yritysvastuubarometri kartoitti suomalaisten yritysten yritysvastuun tilaa seitsemättä kertaa. Noin neljännes yrityksistä toi raportoinnissaan jo ennakoivasti esiin Pariisin ilmastosopimuksen ja sen tuomat päästörajoitukset. Marraskuun alkupuolella voimaan astunut  Pariisin ilmastosopimus asettaa muutospaineita liiketoiminnan johtamiseen. Yritykset joutuvat pohtimaan energialähteitään, raaka-aineitaan ja tuotantoprosessejaan uudelleen niin investointipäätösten kuin riskienhallinnan kannalta.