Joonas Rockas kannustaa yrityksiä heittäytymään rohkeasti kohti uutta. Työympäristön parannus voi käynnistää positiivisen muutoksen yrityksen työskentelytavoissa. Kuva Aleksi Palmqvist.
Yritysratkaisut

Viihtyisä toimisto vetää puoleensa

Tuottavat ja vetovoimai­set toimistotilat kutsuvat asiakkaat ja alan parhaat työntekijät yritykseen. Innostava työympäristö kannustaa uusiin tuot­taviin työtapoihin ja kilpailukyky kasvaa.

Teksti Katri Tanskanen

Työn tekemisen tavat ovat muuttuneet viime vuosina entistä luovemmiksi ja joustavammiksi, mutta monet toimistot ovat pysyneet ennallaan. Suuret henkilökohtaiset työpisteet ammottavat tyhjinä, kun osa työntekijöistä on asiakkaan luona ja osa viihtyy kotona tai kahvilassa läppärinsä kanssa.

Monet yritykset lykkäävät muuttoa sopiviin tiloihin tai toimitilan uudistamista nykyajan tarpeita vastaavaksi, koska olettavat sen olevan pitkä ja vaikea prosessi. Muutokseen on kuitenkin helppo lähteä, kun hankkii kaikki palvelut samasta paikasta.

Kalustefirmana tunnetun Modeon Design & Build -palveluun kuuluu tarjolla olevien toimitilojen kartoitus yhteistyössä toimitilojen välittäjien kanssa sekä toimiston sisustuksen suunnittelu ja toteutus. Modeo huolehtii kokonaisuudesta ja toimii asiakkaansa neuvonantajana prosessin alusta loppuun saakka.

– Modeo tekee tilat, jotka vastaavat yrityksen todellisia tarpeita. Tilankäyttöä tehostamalla saadaan suuria säästöjä tilakustannuksista ja samalla luodaan työntekijöille puitteet, jotka tukevat tuottavuutta, luovuutta ja uudenlaista yhdessä tekemisen kulttuuria, Modeon Design & Build -yksikön vetäjä Joonas Rockas kuvailee.

Modeo tarjoaa vaihtoehdoksi myös leasingpalveluita, jolloin yrityksen varat eivät ole kiinni seinissä ja kalusteissa. Jos yrityksen tilanne muuttuu, vuokratut toimitilat ja kalusteet on helppo uudistaa tarpeita vastaaviksi.

Toimisto kohtauspaikkana

Uusi työympäristö voi käynnistää positiivisen muutoksen yrityksen toimintatavoissa, kun tila antaa virikkeitä ja auttaa irrottautumaan tutuista kaavoista. Nykyaikaisessa monitilatoimistossa on erilaisia tiloja ryhmätyöskentelyä ja neuvotteluja varten sekä mahdollisuus vetäytyä myös omaan rauhaan silloin, kun työ vaatii hiljaista keskittymistä.

Kun työn tekeminen ei vaadi jatkuvaa fyysistä läsnäoloa, toimistosta voi tulla yrityksen kohtauspaikka, jonne on kiva kokoontua vaihtamaan kuulumisia ja ideoimaan uutta.

Tila, jossa on helppo liikkua ja ilmaista ajatuksiaan erilaisin keinoin, kannustaa myös henkiseen ketteryyteen ja välittömään vuorovaikutukseen.

– Joskus jo nojatuoliin heittäytyminen voi toimia voimaannuttavasti, Rockas naurahtaa.

Avoimet tilat ja omasta työpisteestä luopuminen voivat joskus herättää vastustusta ja vaativat uusien työstapojen opettelua, mutta taitavasti toteutettuna nykyaikaiset työtilat innostavat kokeilemaan uutta ja parantavat viihtyvyyttä ja tiedonkulkua.

– Viihtyisässä työtilassa valaistus, akustiikka ja ergonomia ovat kunnossa, Rockas kiteyttää.

Sisustus voi olla strategia

Innostava työympäristö ei ole vain luovien alojen etuoikeus vaan valttikortti jokaiselle kilpailukyvystään kiinnostuneelle yritykselle.

– Jokaisella toimialalla on nykyään oltava luova ja ketterä, jotta pärjää kilpailussa. Työympäristön on tarjottava siihen virikkeitä, Rockas toteaa.

Ajassa kiinni olevat työtilat toimivat kilpailuetuna, kun yritykset rekrytoivat alan parhaita työntekijöitä. Myös asiakkaita on mukava kutsua tiloihin, jotka ovat viihtyisät ja sopusoinnussa yrityksen arvojen ja toimintatapojen kanssa.

– Jokaiselle yritykselle luodaan omat ratkaisunsa, jotka kertovat samalla yrityksen kulttuurista. Toiset haluavat näyttävää designia, toiset taas leikkisiä värejä, Rockas luonnehtii.

Rockas haluaa rohkaista yrityksiä lähtemään mukaan muutokseen. Toimitiloja on nyt paljon tarjolla, joten kilpailuttaminen kannattaa. Tarkoituksenmukaiset tilat, jotka kannustavat uusiin, tuottaviin työtapoihin, voivat olla osa liikkeenjohdollista strategiaa.

– Meidän asiakasyritykset ovat usein yllättyneet, kun muutoksen jälkeen viivan alla onkin enemmän rahaa, Rockas mainitsee.

Design & Build

  • Toimiston muutos­ prosessin suunnittelu, koordinointi ja toteutus samasta paikasta.
  • Prosessi on nopea ja kustannustehokas: tuot­ tavuus kasvaa ja tilakus­ tannukset kutistuvat.
  • Viihtyisät ja vetovoimai­ set tilat ovat kilpailuetu.

 

Saatat myös pitää