Valmennusyhtiö Varapuun Mikko Sjögren painottaa henkilökohtaisen talouden hallinnan tärkeyttä. Kuva Varapuu.
Yritysratkaisut

Työhyvinvointia omasta taloudesta

Oman talouden hallinta heijastuu suoraan työkykyyn. Valmennusyhtiö Varapuu tarjoaa valmennusta henkilökohtaisiin rahataitoihin osana yritysten työhyvinvointijärjestelmiä.

Teksti ja kuva Varapuu

Moni ei tule ajatelleeksi, että henkilökohtainen talous vaikuttaa työntekijän työhyvinvointiin, toteaa Valmennusyhtiö Varapuun perustaja ja päävalmentaja Mikko Sjögren. 

– Selvitimme 2 500 vastaajan kyselyn avulla, minkä tekijöiden koettiin työntekijäpuolella eniten vaikuttavan työhyvinvointiin, ja vastaukset olivat yksiselitteiset. Kaikissa tuloluokissa, ikäryhmissä sekä toimialoilla huoli henkilökohtaisesta taloudesta oli aina kolmen tärkeimmän syyn joukossa.

– Johtotasolla ja omistusportaassa tämä huoli oli yleensä kolmannella sijalla, mutta keskituloisilla lähes poikkeuksetta ykkösenä, jatkaa Sjögren.

Taloudellinen epävarmuus kuormittaa työntekijän henkistä kapasiteettia ja kaventaa rationaalista ajattelukykyä. Epävarmuus tulevasta saattaa pyöriä mielessä jatkuvasti, jolloin keskittyminen työhön häiriintyy. Yöunien heikentyessä ihminen voi tehdä hätiköityjä päätöksiä ja suoranaisia virheitä työssään.

Hallinnan tunne poistaa stressin

Yritys hyötyy monin tavoin taloudellisen valmennuksen mukaanotosta työhyvinvointiin.

– Tyytyväisyys yritystä kohtaan kasvaa, kun se pitää huolta työntekijöistään tälläkin tavoin. Tämä lisää sitoutuneisuutta yritykseen vaikeinakin aikoina.

 

Henkilökohtainen talous vaikuttaa työntekijän työhyvinvointiin

 

 

– Kun oman talouden hallinnan tunne lisääntyy, työntekijän turvallisuudentunne kohoaa ja stressaantuneisuus lieveilmiöineen vähenee, sanoo Kiinteistömaailma Tampere Ratinan Tommi Luosmala.

– Räätälöityjen valmennustemme tarkoitus on saada aikaan oivallus siitä, että tasapainoinen suhde talouteen on jokaisen saavutettavissa, toteaa Mikko Sjögren.

– Emme pyri siihen, että valmennettavat saisivat tulevaisuudessa mahdollisimman paljon rahaa. Sen sijaan pyrimme siihen, että jokainen tuntisi talouden mekanismeja paremmin, osaisi varautua vaikeiden aikojen varalle ja mahdollisesti myös pohtia, miten voisi elämässään vielä vaurastua. Henkilökohtainen talous pitäisi nähdä yhtä normaalina elämänhallinnan alueena kuin puhtaus ja terveys.

Valmennusyhtiö Varapuu, Uskalla Innostua ja Valmennustalo Itsensäylittäjät tuovat yhdessä 2017 markkinoille laajan paketin työhyvinvointipalveluja. Suurempien valmennuskokonaisuuksien lisäksi yhtiöt tarjoavat myös rahataitojen opetusta osana työhyvinvointia.

Talous tutuksi pelaamalla

Varapuu on mukana myös päivittämässä koulutusta tähän päivään. Kehitteillä on digitaalinen koulutusalusta, jonka tavoitteena on edesauttaa hyvien käytäntöjen leviämistä yli maarajojen.

– Kehitteillä olevan digialustan tarkoituksena on edistää parhaiden käytäntöjen jakamista. Näin opetuskäytännöt yhdenmukaistuvat ja opettajat pääsevät keskittymään opettamiseen materiaalien askartelun sijaan, Sjögren listaa hankkeen hyötyjä.

Kyseessä on helppokäyttöinen ja yksinkertainen alusta, joka mukailee opetussuunnitelmaa. Kehitysvaiheessa oleva alusta on jo käytössä yhtiön valmennuspuolella.

– Kehittämämme digitaalinen alusta edistää koulutusvientiä ja vuorovaikutusta eri maiden välillä.

 

Saatat myös pitää