Yksinkertaisten tuotteiden markkinoille emme edes pyri, toteaa Variantumin toimitusjohtaja Pekka Blomberg. Kuva Aleksi Palmqvist.
Yritysratkaisut

Konfiguroitavilla tuotteilla kilpailuetua

Teollisuuden digitalisoituessa huimaa vauhtia asiakkaiden vaatimukset lisääntyvät. Toimintaa täytyy tehostaa ja ketteröittää, jotta saadaan massatuotannon nopeus myös yksilöllisesti räätälöitäviin tuotteisiin ja palveluihin. 

Teksti Hanna Haavisto

Aikaisemmin räätälöiminen tehtiin käsityönä, tänä päivänä yksilöllisiä tuotteita voidaan valmistaa sarjatuotantona. Ohjelmistoyritys Variantumin kehittämät tuotekonfiguraattorit ja tuotetiedonhallintajärjestelmä vaikuttavat liiketoiminnan ytimessä. Niillä voidaan luoda tilauskohtaisesti yksilöllisiä tuotteita ja palveluita, joilla voidaan lisätä yrityksen kilpailukykyä. Automatisointi tehostaa toimintaa.

– Monilla teollisuuden aloilla tuotteet täytyy räätälöidä, sillä asiakkaiden vaatimukset ovat erilaisia. Haasteena on tehokkuus, jotta räätälöintityö ei muodostu kasvun pullonkaulaksi, Variantumin toimitusjohtaja Pekka Blomberg kertoo.

Jos yksilöllisiä tuotteita valmistetaan vuodessa esimerkiksi 10 kappaletta, voi käsityön määrä olla merkittävä. Jos valmistuskapasiteetti halutaan nostaa satoihin tai tuhansiin kappaleisiin vuodessa, ratkaisu löytyy tilaus-tuotantoketjun digitalisoinnista.

Yksilöllistä massatuotantoa

Modulaarinen ja konfiguroitava tuotemalli mahdollistaa sen, että räätälöinti voidaan tehdä kustannustehokkaasti.

– Olemme lähteneet muuttamaan tapaa jolla teollisuusyritys kehittää, myy, valmistaa ja ylläpitää tuotteitaan. Konfiguroitavat tuotteet ja niiden elinkaaren hallinta tarjoavat ratkaisun toiminnan tehostamiseen.

Hyvänä esimerkkinä toimii hissivalmistaja KONE, joka on käyttänyt Variantumin järjestelmiä jo vuodesta 2008.

– Jokainen hissi sovitetaan rakennukseen. Jokainen rakennus on erilainen; niissä on eri määrä kerroksia ja erilaiset hissikuilut. Hissit suunnitellaan ja valmistetaan yksilöllisesti siihen tilaan, mihin ne tulevat, Blomberg kertoo.

Variantumin ohjelmistoilla on tällä hetkellä jo 20 000 käyttäjää, 80 maassa.

– Olemme mukana tuotteen jokaisessa vaiheessa suunnittelusta myyntiin, tilauksesta toimitukseen sekä huoltoliiketoiminnassa. Mitä arvokkaampi laite ja pidempi käyttöelinikä, sitä enemmän asiakkaat panostavat etävalvontaan ja ennakointiin.

 

Yksilöllisiä tuotteita voi valmistaa myös sarjatuotantona.

 

 

Tuoteyksilöiden hallinta on tärkeää etävalvontatiedon analysoinnissa. Eri tuoteyksilöistä voidaan saada samanlaista dataa, mutta se pitää tulkita eri lailla. Se mikä yhdessä laiteessa on normaali tilanne, voi toisessa ennakoida huoltotarvetta. Kun huollot tehdään suunnitelmallisesti, vältytään kiirehuolloilta ja saadaan huoltobisneksestäkin kannattavampaa.

Myynti ja tuotanto samassa mallissa

Useimmat markkinoilla olevat konfiguraattorit on tehty tavalla, joiden ylläpito vaatii ulkopuolista apua. Variantumin kehittämiä tuotemalleja on helppo käyttää ja ylläpitää, eikä ylläpitäjän tarvitse olla koodari. Tuotemallin luonti ja ylläpito vaikuttavat suoraan yrityksen nopeuteen lanseerata muutoksia tai kokonaan uusia tuotteita.

Yleensä myyntikonfiguraattori tehdään eri tuotemallilla kuin tuotantokonfiguraattori. Variantumin järjestelmässä niihin käytetään samaa tuotteen konfigurointimallia, jolloin vältytään siltä, että myynti myy jotain sellaista, mitä ei ole mahdollista tuottaa tai siitä tulee niin kallista, että se ei ole kannattavaa. Tarjous-toimitusprosessi tehostuu, kun estetään jo varhaisessa vaiheessa virheelliset ja puutteelliset tilaukset.

– Vahvuutenamme ovat skaalautuvuus ja suorituskyky. Pystymme käsittelemään monimutkaisia tuotteita suuressa volyymissa. Mitä monimutkaisempi tuote, sen parempia me olemme. Yksinkertaisten tuotteiden markkinoille emme edes pyri.

Kasvavalle Variantumille Suomen markkinat eivät enää riitä, vaan he tähtäävät kansainvälisesti toimivien suurten teollisuusyritysten konfiguraattorien toimittajaksi. Tänä vuonna kohteena ovat esimerkiksi maailmanluokan teollisuusyritykset Saksassa ja Ruotsissa.

 

You Might Also Like