Nykyajan muuttuvassa maailmassa tiedolla johtaminen ja nopeus vastata liiketoiminnan tarpeisiin tuo etumatkaa markkinoilla. Headstartin Business Executive Sari Mikkonen. Kuva Headstart.
Yritysratkaisut

Kilpailukykyä uuteen digiaikaan

Yrityksen uuden aika­kauden menestysresepti luodaan keräämällä ja hyödyntämällä dataa keskitetysti. Lisämausteeksi lisätään uusimpien teknologien hyödyntä­minen ja rohkeutta kokeilla uutta.

Teksti Suvi Huttunen

Monissa keskisuurissa yrityksissä asioita pyöritetään vielä Excelillä. Kaikki kunnia Excelille, mutta ilman keskitettyä datan hallintaa yrityksen prosessien todellinen digitalisointi jää haaveeksi. Pilvipohjainen ERP-järjestelmä luo pohjan, digitaalisen ytimen, jonka päälle uusia teknologioita ja toiminnallisuuksia voidaan helposti rakentaa, sanoo Business Executive Sari Mikkonen Headstartilta.

Esimerkiksi pilvipohjainen SAP Business ByDesign on ERP-ratkaisu, joka on suunniteltu nimenomaan keskisuurille organisaatioille, ja se sopii monelle toimialalle.

– Moni mieltää, että SAP on tarkoitettu vain isoille organisaatioille, mutta SAP Business ByDesign on suunniteltu keskisuurille yrityksille. Nyt näillekin yrityksille on tarjolla maailmanluokan ERP-ratkaisu.

 

Haluamme tuoda digitalisaation sanoista todellisiin tekoihin.

 

 

Yrityksellä voi olla käytössä myös useita hajautettuja ratkaisuja, jotka eivät keskustele keskenään. Vanhentuneet ratkaisut eivät välttämättä tue digitalisoituneita prosesseja ja voivat olla jopa este kilpailussa menestymiselle.

– Paljon puhutaan tiedolla johtamisesta, mutta se on vaikeaa, jos data ei ole yhdessä paikassa. Keskittämällä toimintoja yhteen ratkaisuun saadaan data yhteen paikkaan ja keskustelemaan keskenään.

Nopeaa reagointia

Nykyajan muuttuvassa maailmassa nopeus vastata muuttuviin liiketoiminnan tarpeisiin nousee arvoonsa. Perinteinen, vesiputous-mallin mukainen IT-ratkaisujen kehittäminen ei kykene reagoimaan muutoksiin riittävällä nopeudella. Voi hyvinkin olla, että puoli vuotta sitten määritellyt tarpeet ovat jo vanhentuneet nykyhetkessä. Asiakkaiden kasvanut tarve nopeisiin implementointeihin ja muutoksien reagointiin on myös huomattu Headstartilla.

Muun muassa mobiiliratkaisujen kehityskonsepteja on uudistettu vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja toimintaa on kehitetty entistä käyttäjälähtöisemmäksi. Suuremmista kokonaisratkaisuista esimerkiksi SAP Business ByDesign voidaan implementoida nopeasti ja joustavasti yrityksen liiketoimintatarpeisiin.

– Ratkaisun perustana on valmiit liiketoimintaprosessit, jotka aktivoidaan ja konfiguroidaan asiakkaan kanssa. Koska kyseessä on pilvipalvelu, jossa on esikonfiguroidut prosessit, on käyttöönottoprojekti tyypillisesti kestoltaan puolet lyhyempi ja kustannuksiltaan noin kolmasosan perinteisiin projektitoimituksiin verrattuna. Asiakkaalla on vastuu olla koko ajan mukana projektissa ja osaaminen siirtyy asiakkaalle pikkuhiljaa, Mikkonen linjaa.

Uniikkia kilpailukykyä

Digitalisaatio-hype tuntuu saavuttavan lakipisteensä ja pelkät puheet digitalisaatiosta alkavat toistamaan itseään. Headstart on tarttunut härkää sarvista ja haluaa tuoda digitalisaation sanoista todellisiin tekoihin. Tavoitteena on pienentää asiakkaiden kynnystä hypätä mukaan digitalisoituvaan maailmaan sekä rohkaista koittamaan ja tutkimaan yhdessä uusia teknologioita osana uusia ratkaisuja, prosesseja ja palveluita, jotka mahdollistavat laajentumisen globaaleille markkinoille.

Ratkaisujen skaalautuvuus

Kansainvälistyvälle yritykselle SAP Business ByDesign on hyödyllinen myös siksi, että ratkaisu on globaali ja toimii kaikkialla maailmassa. Se ei myöskään jää pieneksi liiketoiminnan kasvaessa ja laajentuessa.

Koska SAP on markkinajohtaja alalla, on osaamista ja tukea aina tarjolla ja päivitykset ja laajennukset ovat varmasti aina saatavilla. Ratkaisu on ollut maailmalla käytössä jo yli 10 vuoden ajan ja Suomessa vuodesta 2014 alkaen.

Headstart

  • Tarjoaa liiketoimintaratkaisuja ja konsultointi­palveluja tietojärjestelmien käyttöönottoon, ylläpitoon ja kehittämiseen.
  • SAP Business ByDesign –ratkaisun jälleenmyyjä.
  • Toimii sekä Suomessa että kansainvälisesti United VARs –verkoston kautta.

 

Saatat myös pitää