Laadukas etäkokous vaatii aitoa läsnäoloa, painottavat Piritta van der Beek ja Jonas Lindström. Aleksi Palmqvist.
Yritysratkaisut

Etätyö haastaa esimiestaidot

Mobiilityön kasvaessa räjähdysmäisesti työ­tiimi saattaa tavata enää virtuaalisesti. Tavoitteet pysyvät kirkkaina, kun esimies osallistaa työntekijöitä taitavasti ja vaalii sopivasti virtuaali­empatiaa.

Teksti Liisa Joensuu

Kun kaikki työskentelevät tahoillaan, jopa eri puolilla maailmaa, esimies tarvitsee uusia taitoja huolehtiessaan siitä, että työntekijät ovat selvillä niin henkilökohtaisista kuin tiiminsä tavoitteista. Tiimin tulee toimia itseohjautuvasti ilman, että kokonaiskuva hämärtyy tai työryhmän jäsenet kadottavat yhteyden toinen toiseensa.

– Johtajalta vaaditaan kykyä osallistaa tiimin jäsenet tehokkaasti niissä tilanteissa, joissa kaikkien näkökulmat tulee ottaa huomioon. On tärkeää, että asioista syntyy yhteinen ymmärrys, silloin kaikki osallistujat voivat sitoutua päätöksiin. Kun yhteinen suunta on kirkas, esimiehen on helpompi antaa tiimin jäsenille itsenäisyyttä ja päätösvaltaa.

Siinä luottamuskin lisääntyy, sanoo Grape People Finland Oy:n toimitusjohtaja Piritta van der Beek.

Grape People valmentaa johtajia ja esimiehiä soveltamaan fasilitointia eli osallistamista niin etäpalavereissa kuin yritysten kehityshankkeissa. Fasilitoinnin keinoin voidaan helpottaa myös pelisääntöjen luomista, järjestelmien käyttöönottoa tai vaikkapa strategian jalkauttamista.

– Työntekijän on hyvä oivaltaa, missä suhteessa hänen työnsä on tavoitteeseen nähden. Kun hän vielä tuntee, että hänen omat tarpeensa on ymmärretty ja hän on saanut vastakaikua sekä suunnan, hän antaa parastaan, van der Beek jatkaa.

Virtuaaliempatia vahvaa valuuttaa

Etäpalaverin osallistujat antavat arvoa sille, että kokous on tehokas ja tuloksellinen, mutta yhtä tärkeää on sen tunnelma. Etäpalaveriin onkin hyvä mahduttaa hieman aikaa myös pehmeämmille arvoille. Ihmiselle tekee hyvää saada kerrotuksi, mitä hänellä on mielen päällä. Kun kollegoiden ja esimiehen läsnä ollessa tulee kuulluksi, työpäiväkokemus paranee.

– Etäkokous kannattaa aloittaa luomalla hyvää fiilistä ja läsnäoloa. Vaikka etäpalaverissa voi olla hankala lukea toisten tunteita, niiden huomioiminen on tärkeää. Yksi keino on kysyä ja kuulla, mitä odotuksia osallistujilla on tälle tilaisuudelle. Kokonaisuudessa tulee pyrkiä tasapainoon tehokkuuden ja tunnelman välillä, muistuttaa valmentaja Jonas Lindström.

 

Etäkokous kannattaa aloittaa luomalla hyvää fiilistä ja läsnäoloa.

 

 

Virtuaalikokouksen vetäjän haastetta lisäävät myös eri persoonallisuustyypit. Ratkaisukeskeiset toivoisivat jo päätöksiä, kun huolikeskeiset haluavat vielä tarkennuksia. Johtajan tehtävä on kuulla kaikkia. Lopuksi kannattaa tehdä yhteenveto, josta käy ilmi, mitä saatiin aikaiseksi ja tarkistaa ryhmän tyytyväisyys lopputulokseen.

 

 

Saatat myös pitää