Digitalisaatio mullistaa tehokkaasti työympäristöä, toteaa Ricoh Finland Oy:n toimitusjohtaja Petteri Koli. Kuva Mikael Ahtikari.
Yritysratkaisut

Digitalisaatio tapahtuu nyt

Digitalisaation luomista mahdollisuuksista on puhuttu vuosikausia, mutta muutosta ei enää odotella passiivisena. Ricoh Finland tarjoaa asiakkailleen avaimet digitalisaation juurrut­ tamiseen yrityksen toimintatapaan.

Teksti Kaisa Mäntyranta

Dgitalisaatio on tämän ajan megatrendi, jolta yksikään yritys ei enää välty, toteaa Ricoh Finland Oy:n toimitusjohtaja Petteri Koli.

Ricoh Finlandin näkemyksen mukaan muutos edellyttää, että yrityksissä ennen kaikkea pohditaan, mitä se merkitsee asiakkaiden kannalta. Olennaista on, miten yritys voi toimia paremmin asiakkaiden hyväksi digitalisaatiota hyödyntäen.

Ricohin oma toimialue, toimistoympäristöjen suunnittelu, on digitalisaation ytimessä. Mobiilityö ja työskentely asiakkaiden tiloissa tulevat tyhjentämään toimitiloja ennennäkemättömällä vauhdilla. Jo nyt pääkaupunkiseudulla on tyhjillään yli miljoona toimistoneliötä ja määrä kasvaa tulevaisuudessa koko Suomen osalta.

– Vauhti tuntuu kovalta. Toisaalta suuntaus näkyy myös omassa toiminnassamme, sillä kesälomien jälkeen luovuimme 50 prosentista omia toimitilojamme. Jäljelle jäänyt puolikaskin on ani harvoin täysmiehitetty, kertoo Koli.

Siirtyminen paikkariippumattomaan työskentelyyn nähdään usein teknisenä muutoksena, vaikka se on ennen kaikkea henkinen muutos ja edellyttää yritykseltä paljon suunnittelua. Suunnittelu lähtee perusteista: työn prosessit on mää- riteltävä uusista lähtökohdista. Tämä on suuri haaste ennen kaikkea johtamiselle ja työn mittaamiselle.

Muutosjohtamisella haasteiden yli

Tietoturva ja henkilöstön sitouttaminen muutokseen ovat digitalisaation suuria haasteita. Mikä takaa tietoturvan silloin, kun johto ei aina edes tiedä, missä työntekijä fyysisesti kulloinkin toimii?

– Tietoturvassa noudatamme ISO 27001 -standardia, joka on koko toimintamme perusta ja tähtää siihen, että toimittamamme ratkaisut ovat sataprosenttisesti turvallisia, kertoo Koli.

Mobiilityössä esiintyviin tietoturvariskeihin Ricoh pyrkii varautumaan kouluttamalla ja luomalla entistä turvallisempia toimintatapoja. Pienetkin poikkeamat raportoidaan ja käsitellään viikkopalavereissa.

Digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen liiketoiminnassa ja työnteossa vaatii oikeanlaista muutosjohtamista. Eräs jarru digitalisaation toteutumiselle on pelko muutoksesta. Jotkut saattavat kokea uusien asioiden omaksumisen stressaavana, eikä tämä riipu aina esimerkiksi iästä tai koulutusasteesta.

– Digitaalisuus mahdollistaa ihmisten välisen vuorovaikutuksen laadun parantumisen, toteaa Koli.

Jotta työntekijät saadaan suhtautumaan muutoksiin ja mahdollisuuksiin positiivisesti, tulee heille antaa mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon jo muutosprosessin alkuvaiheessa. Yhdessä tehtyjen pelisääntöjen noudattaminen on kaikille mieluisampaa kuin pelkkien saneltujen ohjeiden.

Työntekijöille tulee luoda erilaisia koulutusmahdollisuuksia, jotta uudet tavat tulevat jokaiselle osak- si arkipäivää. Näin taataan, että uudenlainen työskentely on jokaiselle mieluisaa ja tulevaisuudessakin tuottavaa.

Kehitystä seurataan

Myös toiminnan mittaamista on tarkasteltava uudelta kannalta. Kun ennen mitattiin työhön pistettyä panosta, esimerkiksi työtunteja, uudessa tavassa on tarkasteltava työn tulosta huolimatta siitä, miten ja missä se on saatu aikaan.

– Mobiilityössä laadukkaat johtamismallit sekä jatkuva vuorovaikutus esimiesten ja virtuaalitiimien välillä korostuvat entisestään, Koli kertoo.

Myös ympäristönäkökulma liittyy tiiviisti digitaaliseen murrokseen: esimerkiksi Ricohin ympäristöstrategiassa kiinnitetään huomiota hiilidioksidipäästöjen ja sähkönkulutuksen vähentämiseen sekä henkilöstön hyvinvointiin.

Ricoh Finlandin ydinosaamista on konsultoiva myyntityö. Asiakkaan prosesseihin pohjautuen määritellään se tekniikka, joka tehokkaimmin mahdollistaa aika- ja paikkariippumattoman työn.

Ricoh Finland

  • Auttaa organisaatioita vastaamaan modernin työympäristön muuttuviin vaatimuksiin.
  • Ratkaisuja tulostamiseen, asiakirjojen työnkulkuihin, tulevaisuuden toimitiloihin sekä vuorovaikutukseen.
  • Tiivis kehitysyhteis­työ asiakkaan kanssa takaa mukautetun ratkaisun.

Saatat myös pitää