6-Aika –hankkeen projektipäälliköt kokoontuivat lokakuun alussa Helsinkiin. Kuva Aleksi Palmqvist.
Yritysratkaisut

Älykkäillä palveluilla uutta osaamista

6Aika-strategia luo kansainvälisesti merkittävää kilpailukykyä kuutoskaupunkeihin. Yritykset voivat kehittää uusia ratkaisuja yhdessä asukkaiden ja asian­tuntijoiden kanssa kaupunkien avoimilla innovaatioalustoilla.

Teksti Suvi Huttunen

Kaupunkien tavoitteena on nostaa kilpailukykyä, luoda työpaikkoja ja lisätä yhteistyötä kaupunkien ja yritysten välillä.

– Kohderyhmänä ovat yritykset, mutta tästä syntyy lisäarvoa myös kaupungeille. Kyse on yhteistyöstä ja toimintamallista, jolla syntyy uutta tekemistä ja parempia palveluja, kertoo hankepäällikkö Jari Jokisalo BusinessOulusta.

Käyttäjälähtöisiä malleja

Helsingin Kalasatamassa Nopeat kokeilut tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kokeilla palveluja aidossa ympäristössä. Esimerkiksi sosiaali-ja terveyspalveluille kehitettiin terapia-chat-palvelu.

– Kokeilun jälkeen yritys lähti viemään tuotetta myös ulkomaille. Tämä on ollut hyvä tapa osallistaa ihmisiä: Kalasatamassa asuu 3000 ihmistä, joista 1000 on osallistunut kokeiluihin, Veera Mustonen Forum Viriumilta kertoo.

Nopeat kokeilut on levinnyt myös muihin kaupunkeihin ja otettu vakituiseksi käytännöksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Tamperelaisessa Koklaamo-toimintamallissa luodaan ratkaisuja arjen haasteisiin. Mukana ovat yritysten ja kaupungin lisäksi asukkaat sekä alan asiantuntijat. Tuloksena syntyy kokeiltu konsepti, jota yritys voi lähteä viemään eteenpäin.

– Malli perustuu käyttäjälähtöiseen tekemiseen yhdessä asukkaiden kanssa, minkä avulla varmistetaan, että ratkaisu vastaa todelliseen ongelmaan, kertoo Lilli-Nora Siikasmaa Tampereen kaupungilta.

Espoossa on kehitetty koulujen ja yritysten yhteistyötä luomalla digitaalinen Kykytori-alusta, johon koulut ja yritykset voivat tuoda kehitystarpeitaan, ja kehittää niihin ratkaisuja yhdessä. Hyvä esimerkki projekteista on tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen opettamisen sovellus.

– Sovelluksen ansiosta luokan ryhmähenki on parantunut ja oppimisympäristö muuttunut positiivisemmaksi. Myös yritys on päässyt vahvemmin esiin ulkomailla, Veera Vihula Espoon kaupungilta kertoo.

Kaikille sopivia keinoja

Turussa sekä kaupunki että yritykset kaipasivat parempaa vierailutoimintaa. Yhteistyön seurauksena joulukuussa avautuu Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki. Mukana on kaupungin lisäksi yli 40 yritystä, Turun korkeakoulut sekä WTC.

– Vierailukeskus on yrityksille markkinointiväylä. He voivat pitää siellä omia tilaisuuksiaan ja materiaalejaan ja tekemistä on esillä digitaalisessa muodossa, kertoo Aino Ukkola Turku Science Park Oy:stä.

Turku Science Park Oy vastaa keskuksen sisällöistä yhdessä Turun kaupungin kanssa. Tulevaisuudessa merkittävät vieraat aloittavat vierailunsa Vierailukeskuksesta, jossa voidaan heti esitellä alueen tärkeimmät yritykset ja osaaminen.

Oulussa innovaatioalustojen painopisteenä on alueen teknologiayritysten toimintaedellytysten parantaminen. Yksi esimerkki tästä on virtuaalisen kaupunkisuunnittelun menetelmien koordinointi ja kehittäminen.

– Useimmissa kaupungeissa mallinnetaan kaupunkia nykyisin 3D:nä. Olemme koonneet erilaisia tapoja toteuttaa sekä hyödyntää mallinnusta ja jakaneet ne yhteisesti kaupunkien välillä, kertoo Heikki Huhmo BusinessOulusta.

Jokainen kaupunki voi valita itselleen sopivat keinot toteuttaa 3D-mallinnusta. Valmiita kaupunkimalleja tarjotaan myös avoimena datana kaikkien käytettäväksi, mikä mahdollistaa uudenlaisten innovaatioiden ja liiketoiminnan luomisen mallien pohjalta.

Vantaalla Myyrmäen Metropolian kampuksesta halutaan tehdä Suomen yritysmyönteisin kampus laajentamalla yhteistyötä yritysten, oppilaitosten, asukkaiden ja kaupungin kesken, esimerkiksi robotiikan ympärillä. Toinen yhdessä yritysten kanssa toteutettava projekti on keskusta-alueiden kehittäminen. Se on lähtenyt yritysten tarpeista ja osapuolet ovat alusta alkaen saman pöydän ääressä ratkomassa haasteita.

– Otamme mukaan kaikki alueen käyttäjät kuten asukkaat, yritykset ja oppilaitokset, mutta myös ne, joita alueelle haluttaisiin, mutta joita siellä ei vielä ole, sanoo Mirka Järnefelt Vantaan kaupungilta.

 


 

 

 

Saatat myös pitää