Vastuullisuus antaa luvan toimia

Vastuullisuus antaa luvan toimia

Innovatiivisia ympäristönsuojeluratkaisuja ja kestäviä lannoiteratkaisuja. Tiivistä neuvontaa. Nämä ovat Yaran keinoja toimia vastuullisesti – tänään ja huomenna.

Teksti: Katja Alaja

Jos autossasi on dieselmoottori, olet voinut tankata AdBlue-nestettä. Se on urealiuosta, jonka avulla pakokaasu puhdistetaan typen oksideista.

AdBlue on konkreettinen esimerkki Yaran innovatiivisista ympäristönsuojeluratkaisuista. Ilman niitä eläisimme likaisemmassa ja terveydelle haitallisemmassa maailmassa. Tätä nykyä peräti puolet Euroopan typen oksidi eli NOx-päästöistä puhdistetaan Yaran tuotteilla, liiketoimintapäällikkö Juha Sarlund Yara Suomesta sanoo.

Yaran kehitystyö typen oksideja puhdistavien tuotteiden parissa vei paljon aikaa, 15–25 vuotta. Henkilöajoneuvojen ohella niitä käytetään linja- ja kuorma-autoissa ja työkoneissa. Laivoista ja voimalaitoksista löytyy vastaavien kemiantuotteiden lisäksi Yaran omaa päästövähennysteknologiaa.

Vastuullisuus on lupa toimia

Ympäristönsuojeluratkaisuissa Yaralla riittää kovasti kysyntää myös rikkivedyn torjunnassa. Rikkivety on myrkyllinen kaasu, jota esiintyy jätevesijärjestelmissä ja teollisuuden jätevesien käsittelylaitoksissa. Myös tähän ongelmaan Yaralla on ratkaisu: Nutriox. Tunnetuimpiin tämän tuotteen asiakkaisiin lukeutuu Pariisin kaupunki viemäreineen, jotka eivät haise pilaantuneelle kananmunalle.

– Nutriox ehkäisee rikkivedyn muodostumista. Käyttö on helppoa, sillä älykkään järjestelmän tunnistimet aistivat, paljonko liuosta tarvitaan ja annostelevat sitä sen mukaisesti, myyntipäällikkö Rikhard Blomqvist kertoo.

Kuten esimerkit osoittavat, Yara on monipuolinen toimija. Ratkaisut ulottuvat ympäristönsuojelusta monille tuttuihin maatalouden lannoitteisiin. Kestävä maatalous ja ympäristönsuojelu ovat Yaran mission ytimessä. Samalla ne velvoittavat ottamaan vastuuta yhteisöstä.

Vuorovaikutus takaa turvallisuuden

Yara noudattaa vastuullista ja eettistä toimintaa ja edellyttää sitä myös henkilöstöltään sekä liiketoimintakumppaneiltaan. Tämän lisäksi yritys on sitoutunut moniin sertifiointeihin ja ohjelmiin, joista tärkeimpiin kuuluu Vastuu Tuotteesta -ohjelma. Se huomioi ympäristön, terveyden ja turvallisuuden koko tuotteen elinkaaren ajan. Ohjelma on osa kemianteollisuuden Responsible Care -vastuullisuusohjelmaa.

– Teollisuuspuolella keskeinen sana on vuorovaikutus, jolla varmistamme, että tuotteiden varastointi, kuljetus ja käyttö sujuvat turvallisesti, sanoo Sarlund.

Uuden asiakkaan luona ja uusissa kohteissa käydään aina paikan päällä ennen ensimmäistä toimitusta. Yara Suomi uskoo asiakkaidensa arvostavan vastuullista toimintatapaa. Koska Yaralla on Suomessa työntekijöitä reilut 900 ja työllistämisvaikutus KPMG:n mukaan hipoo 4 000:ää, Yaran liiketoiminta ja tehtaat vaikuttavat merkittävästi myös suomalaiseen yhteiskuntaan.

 


Yaran vastuullinen toimintatapa

Laadukkaita ratkaisuja ja neuvontaa

● Lannoitteilla puhtaus- ja laatutakuu sekä pieni hiilijalanjälki

● Sertifioitua toimintaa: laatu, turvallisuus, ympäristö

● Mukana kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelmassa

● Tehtailla ympäristölupien mukainen toiminta, investoinnit sekä uuden teknologian kehittäminen ja hyödyntäminen