Valintoja ympäristön hyväksi

Valintoja ympäristön hyväksi

Asuntosäätiön kiinteistöjohtaja Henrik Hämäläinen korostaa Asuntosäätiön kaltaisten isojen toimijoiden merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Valintoja ympäristön hyväksi

Panostamalla miljoonan asuinneliön energiatehokkuuteen annetaan asukkaille mahdollisuus tehdä ilmastotekoja vain asumalla Asuntosäätiön asunnoissa. Ilmastoteot tuovat yleensä myös kustannussäästöjä asukkaille.

Teksti Asuntosäätiö  Kuva Joona Raevuori

Mitä on edelläkäyminen ilmastoasioissa? Jos se on sitä, että etsii aktiivisesti keinoja säästää energiaa, pienentää hiilijalanjälkeä ja  kehittää ympäristöystävällisiä asumisratkaisuja parantaen samalla asumisviihtyvyyttä, Asuntosäätiö on edelläkävijä.

Konsernin omistuksessa on yli 16 000 asumisoikeusasuntoa, joista noin 1000 ovat vuokra-asuntoja. Lisäksi tuotetaan Hitas-asuntoja. Asuntosäätiö on Suomen neljänneksi suurin kiinteistöjen omistaja. Toiminnan perusideana on tuottaa kohtuuhintaisia asuntoja.

–  Myös ilmastotekojen taustalla on alun perin ollut pyrkimys tuottaa asukkaille kohtuuhintaista asumista. Ehkä sitä kautta toimenpiteet ovat myös niin hyväksyttyjä asukashallinnossamme, toteaa kiinteistöjohtaja Henrik Hämäläinen.

Asuntosäätiö on mukana äskettäin solmitussa uudessa vuokratalojen energiatehokkuussopimuksessa. Tavoitteena on vähentää vuosien 2017-2025 aikana nykyistä energiankäyttöä seitsemän ja puoli prosenttia. Tavoite on kova, ja se tulee vaatimaan investointeja energiatehokkuuteen. Pelkät investoinnit eivät kuitenkaan yksistään riitä, vaan tavoitteeseen pääsyyn tarvitaan käytännön toimia.

Ilmastotyön edelläkävijä

Asukashallinto on olennainen osa Asuntosäätiön toimintaa. Asukkaita kannustetaan toimimaan yhteisöllisesti ja ympäristöystävällisesti.

–  Lähdemme kuitenkin siitä, että yrityksellä on suurempi mahdollisuus vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään kuin yksittäisellä asukkaalla. Olemme kehittäneet muun muassa energiatehokkuutta jo vuosikausia. Siksi meillä on jo käytössä tekniikoita ja toimintatapoja, joita juuri nyt tarvitaan tehokkaaseen ilmastonmuutoksen hillintään.

Toiminnan kehittämisen lisäksi yritys etsii jatkuvasti toimenpiteitä, joilla kannustaa asukkaita valitsemaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja muun muassa liikkumiseen.

–  Konserniin kuuluva asumisoikeusyhtiö Asokodit solmi ensimmäisenä kiinteistöalan isona toimijana yhteistyön sähköautojen latauspalveluita tarjoavan Liikennevirta Oy:n, eli Virran kanssa. Siten saadaan autojen latauslaitteet kotipihalle ja tuetaan asukkaiden mahdollisuuksia tehdä ilmastotekoja. Olemme mukana myös Vantaan Aviapolis Liikennelabra –hankkeessa, jossa etsitään ihan uudenlaisia toimia liikkumiseen.

Suurin viime vuosien ilmastoteko on ollut Asokotien kaikkien 50 öljylämmitteisen asumisoikeuskohteen muuttaminen maalämpöön.

–  Ison kiinteistöomistajan etuna on, että toimenpiteet pystytään suunnittelemaan ammattimaisesti. Samalla pystytään saamaan merkittäviä tuloksia myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Energiatehokasta asumista

  • Öljylämmitys on vaihdettu maalämpöön 50 kohteessa ja kiinteistösähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla.
  • Päävesimittareissa on tuntimittaus ja räätälöity raportointi. Vesikalusteet tarkistetaan joka seitsemäs vuosi.
  • Useissa kohteissa on käytössä käyttötottumukset ja muuttuvat ulkoilmaolosuhteet lämmönsäädössä huomioiva Leanheat-järjestelmä.
  • Yhteisten tilojen valaisimet uusitaan LED-valaisimiksi kohteiden peruskorjausten yhteydessä.
  • Jakamistalouden periaatteella toimiva Asoliiteri-palvelu vähentää asukkaiden tarvetta ostaa laitteita ja koneita omistukseen.
  • Sähkölämmitteisiin koteihin voi hankkia ilmalämpöpumpun. Osassa kohteista on myös käytössä aurinkovoimaloita.

Luotettava ja rehellinen

Uusien asuntojen rakennuttaminen ja omistaminen vaikuttaa koko yhteiskunnan kehitykseen ja hyvinvointiin. Vastuullisuus rakentamisessa on olennainen osa Asuntosäätiön toimintaa. Eettisen toimintavan perustana ovat rehellisyys, luotettavuus ja ympäristöystävällisyys.

Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta perustuu elinkaariajatteluun, sillä tehokkaat ja pitkäaikaiset ratkaisut palvelevat useita vuosikymmeniä eteenpäin. Asuntosäätiön ammattitaitoinen henkilöstö pyrkii vähentämään kiinteistöjen ympäristöpäästöjä  ja –kuormitusta sekä huolehtimaan asukkaiden kaikinpuolisesta hyvinvoinnista asumisen osalta.

–  Vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme, Hämäläinen summaa.