Uudet palvelut säästävät sähköä ja vähentävät päästöjä

Uudet palvelut säästävät sähköä ja vähentävät päästöjä

Kehitysjohtaja Antti Martikainen ja palvelupäällikkö Mika Petsalo suosittelevat yhteistyötä Väreen kanssa, kun yritys haluaa pienentää sähkölaskua ja hiilidioksidipäästöjä.

Uudet palvelut säästävät sähköä ja vähentävät päästöjä

Energiayhtiö Väreen asiantuntemus sekä alan laajin palvelukokonaisuus näkyvät asiakkaalle esimerkiksi sähkölaskun pienentymisenä, hiilidioksidipäästöjen vähenemisenä sekä sähkön laadun paranemisena.

Teksti Jarmo Seppälä  Kuva Iita Sillanpää

Tämän vuoden alussa aloittanut uudenlainen energiapalveluyhtiö Väre tarjoaa sähkönmyynnin lisäksi myös asumisen, sähköisen liikkumisen ja liiketoiminnan palveluita.

–  Meillä on kattava kokonaistarjoama, jonka avulla asiakkaidemme energiakustannuksia sekä hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää merkittävästi. Jokaiselle asiakkaallemme saadaan juuri hänen tarpeisiinsa sopiva kokonaisuus ilman kompromisseja, Väreen kehitysjohtaja Antti Martikainen esittelee.

Väreen muodostaneiden yhtiöiden asiakkaat vähensivät sähkönhankintakustannuksiaan jo viime vuonna yhteensä 21,1 miljoonaa euroa ja hiilidioksidipäästöjään noin 300 tonnin verran. Säästöt onnistuivat toimivien sähköenergian salkunhallintapalveluiden, kysyntäjouston ja aurinkosähkön hyödyntämisen avulla. Lisäksi hiilidioksidipäästöissä huomioitiin asiakkaiden sähköautoilu.

–  Palvelukokonaisuuteen on otettu tänä vuonna mukaan hybridisuodattimet, ja näillä Väreen asiakkaat saavat tehokkaasti lisäsäästöjä euroissa ja päästöissä, palvelupäällikkö Mika Petsalo Väreestä kertoo.

Ekoteko ja imagoteko

Aurinkosähköjärjestelmillä voidaan tuottaa edullisesti merkittävä osa myös yritysten ja julkishallinnon laitosten sähköntarpeesta. Näiden järjestelmien asennus on helppoa laajoille kattopinnoille.

–  Aurinkosähkön käyttöönotto, hybridisuodatin ja kysyntäjousto ovat ekotekoja, joilla yritykset voivat myös maksimoida imagohyötynsä, Petsalo vinkkaa.

Väre toimittaa aurinkosähköjärjestelmät kätevästi kokonaispakettina suunnittelusta asennukseen ja antaa laitteisiin käyttökoulutuksen. Aurinkojärjestelmien asennussuunnittelu tehdään aina käyttökohteessa. Asiakas saa laitteista ja asennuksesta pitävän hinnan ja tarvittaessa apua tukien haussa.

Väre toimittaa aurinkosähköjärjestelmiä myös yksityisille kotitalouksille. Tähän mennessä toimituksia on ollut useita satoja ja asiakastyytyväisyys on erinomainen.

Petsalo laskee aurinkosähkön olevan erittäin kannattava investointi, sillä sähköenergian hinta on noussut Suomessa noin neljä prosenttia vuodessa. Aurinkosähköjärjestelmien käyttöikä on 30–40 vuotta, ja Väre lupaa 25 vuoden takuun tehontuotolle.

TAVOITTEENA on suojata asiakkaan sähkönhinta nousuriskeiltä.

Hybridisuodatin säästää

Ainoana energiayhtiönä Suomessa Väre toimittaa E-Power-hybridisuodattimia, joilla sähkön laatua voidaan parantaa yhdellä laitteella.

Hybridisuodatin pienentää kiinteistön energiakuluja, vähentää hiilidioksidipäästöjä, pidentää sähkölaitteiden käyttöikää sekä parantaa sähkönlaatua ja lisää energiatehokkuutta. Suodatin tarjoaa vastaavat edut kuin aurinkosähköjärjestelmä ja toimii hyvin aurinkosähkön rinnalla tai tilanteissa, jossa aurinkosähkön asentaminen ei syystä tai toisesta ole mahdollista.

E-Power vähentää merkittävästi kokonaisenergiankulutusta, mikä todennetaan mittauksilla. Väre toimittaa E-Power laitteen kokonaistoimituksena ja laite asennetaan yrityksen sähkökeskukseen. Laitteen takaisinmaksuaika on tyypillisesti kuudesta seitsemään vuoteen.

Väreen sähkösalkun hallintapalvelut ovat niin yritysten kuin julkishallinnon toimijoiden käytössä. Tarjolla on sekä konsultoivaa että erityisesti pienemmille yrityksille suunnattuna täyden valtakirjan salkunhallintapalvelua. Väreen sijoituspalvelutoimilupa mahdollistaa myös pelkän sähkösalkun hoidon ilman sähkön toimitusta.

– Tavoitteena on suojata asiakkaan sähkönhinta nousuriskeiltä sekä arvioida edullisimmat ostojen ajankohdat niin hyvin kuin mahdollista. Näin taataan asiakkaalle vakaa ja edullinen sähkönhinta pitkällä aikavälillä. Tässä olemme onnistuneet, sillä asiakassuhteemme ovat pitkäaikaisia, Martikainen kertoo.

Yrityksen energiakuluja voi vähentää sekä muuttaa sähkönkäyttöä ansaintakeinoksi kysyntäjoustolla. Erityisesti yritykset tai yhteisöt, joiden toiminta sallii tuotannon ja sähkönkulutuksen säätämisen tarpeen mukaan, voivat osallistua kysyntäjoustoon. Sähkönkulutuksen ohjaamisesta ja varallaolosta maksetaan asiakkaalle korvaus. Väre tarjoaa yrityksille nopean ja riskittömän väylän osallistua kysyntäjoustoon ja kartoittaa maksutta yrityksen säästö- ja tuottomahdollisuudet.