Uuden sukupolven voimin

Uuden sukupolven voimin

Sisäänostovastaava Martin Löfberg kahvitilalla Emilio Gonzalesin ja hänen veljestensä kanssa. Gonzales asuu Kolumbian Heliconiassa ja on osana Next Generation Coffee -hanketta.

Uuden sukupolven voimin

10 miljoonaa kahvikupillista. Sen verran kahvia tuottaa perheomisteinen Löfbergs joka päivä. Kahvin kysyntä maailmassa kasvaa, mutta ilmastonmuutos ja nuorten viljelijöiden kannustaminen alalle asettavat haasteita.

Teksti Anna Gustafsson  Kuva Löfbergs

Maailmassa kulutettiin viime vuonna 9,7 miljardia kiloa kahvia. Kehittyvissä maissa kahvin menekin kasvua pidetään yhtenä talouskasvun mittareista. Esimerkiksi Aasiassa kahvin kulutus on ollut vuosittain kolmen prosentin kasvussa, samaan aikaan kun Euroopassa kahvin kulutus pysyy ennallaan.

Ruotsalaisen perinteikkään kahvibrändi Löfbergsin sisäänostosta vastaava Martin Löfberg ennustaa, että jo 10 vuoden päästä maailman kahvijanon tyydyttämiseen tarvitaan 20-30 prosenttia nykytasoa enemmän kahvintuotantoa.

–  Mietimme paljon sitä, miten jatkuvasti kasvavaan kysyntään vastataan luonnon ja ihmisten kannalta kestävällä tavalla. Sen sijaan, että etsisimme täysin uusia tuotantoalueita, uskon, että viljelyn tehostamisella esimerkiksi Afrikassa on valtavan suuri mahdollisuus, Löfberg kertoo.

Reilusta työstä reilu hinta

Samaan aikaan kun kahvin kysyntä kasvaa, kahvipapujen hinta on alhaisimmillaan yli 13 vuoteen. New Yorkin pörssissä, missä Arabica-kahvipavun maailmanmarkkinahinta listataan, kilo kahvia maksaa nyt 1,80 euroa, vaikka esimerkiksi Etelä-Amerikan kahvinviljelijät sanovat kahvin tuotantohinnan olevan vähintään kaksi euroa kilolta.

–  Vastuullisuus on hyvin tärkeä osa Löfbergsin toimintaa. Meidän täytyy varmistaa, että kahvista maksetaan reilu hinta, jotta viljelijät saavat elantonsa, painottaa Löf-
berg, joka kiertää työssään jatkuvasti tapaamassa sopimustuottajia ja tiloilla työskenteleviä ihmisiä eri puolilla maailmaa.

Insinöörinä aiemmin työskennellyt Löfberg siirtyi kahvialalle töihin täysipäiväisesti 11 vuotta sitten. Hän edustaa vuonna 1906 perustetun perheyrityksen neljättä sukupolvea.

KAHVISTA täytyy maksaa reilu hinta, jotta viljelijät saavat elantonsa.

Lisää nuoria tuottajia alalle

Löfberg muistuttaa, että kahvia viljellään maailmalla useimmiten pienillä perhetiloilla. Löfbergsillekin kahvi tulee 75 prosenttisesti pientiloilta. Toimeentulokysymykset ovat pienille tuottajille tärkeitä. Löfberg kertoo, että tuotannon olosuhteiden muuttuessa haastavammiksi tarvitaan lisää investointeja uusiin kahvipensaisiin ja parempiin viljelymenetelmiin.

Kahvinviljelijöiden vähenemiseen vaikuttaa myös ilmastonmuutos. Kahvia viljellään maailmalla päiväntasaajan ympärillä, missä ilmaston lämpeneminen on jo vaikeuttanut viljelyä.

Esimerkiksi Väli-Amerikan Honduras, joka on maailman viidenneksi suurin kahvintuottaja, on kärsinyt kuivuudesta, joka on huonontanut koko maan kahvisatoa. Arabica-pavun kotimaassa Etiopiassa, joka on Afrikan suurin kahvintuottaja, lämpötila on noussut 1,3 astetta ja kahvinviljelyalue on vähentynyt tuhansilla hehtaareilla.

Viljelyolosuhteiden huonontuminen ilmastonmuutoksen seurauksena ja kahvin markkinahinnan lasku ovat vaikuttaneet siihen, että moni pieni perheomisteinen kahvitila on joutunut lopettamaan toimintansa, kun seuraava sukupolvi ei ole halunnut jatkaa ammatissa.

Varmistaakseen kahvin saannin myös tulevaisuudessa Löfbergs on aloittanut Next Generation -hankeen Keniassa, Tansaniassa ja Kolumbiassa.

– Hanke tähtää nuorten viljelijöiden osaamisen kasvattamiseen. Näin voimme tukea heitä ottamaan käyttöön tehokkaammat, tuottavammat ja sitä kautta kannattavammat viljelymetodit. Tämä parantaa nuorten kahvinviljelijöiden mahdollisuutta onnistua ammatissa ja houkuttelee jatkamaan viljelyä perhetiloilla, kuvaa Löfberg.

Löfbergs merkitsee projektissa mukana olleilta nuorilta viljelijöiltä suoraan ostamansa kahvin Next Generation -merkillä. Löfbergs myös tukee sukupolvenvaihdoksia kahvitiloilla antamalla koulutusta ja taloudellista tukea.

Löfbergsin myymää kahvia viljellään noin 40 000 tilalla ympäri maailmaa. Vastuullisuus on keskeinen osa yrityksen toimintatapaa. Löfbergs on myös yksi maail-man suurimmista luomu- ja Reilun kaupan kahvin ostajista ja sen kahveista jo 90 prosenttia on sertifioitua, eli todistetusti kestävällä pohjalla tuotettua. Yritys tavoittelee vuoteen 2030 mennessä tuottavansa kahvinsa täysin uusiutuvalla energialla aina pakkauksia ja kuljetuksia myöten.

– Kahvimarkkinoiden yksi mielenkiintoisimmista piirteistä on se, kuinka monivaiheinen kahvin matka pellolta kahvikuppiin on sekä se, että niin luontoäitiä kuin ihmisiä tarvitaan hyvän kahvin tuottamiseen, kuvaa Löfberg.