Cambridge Finlandin toimitusjohtaja Annika Rak on huomannut, että monet valmennettavat ovat lähes tuplanneet liikuntansa määrän. Kuva Cambridge.
Työyhteisö

Hyvinvointi lähtee motivaatiosta

Työnantaja voi tarjota henkilöstölleen hyvinvointipalvelua, johon ei liity kulttuurielämys tai liikunta. Energinen ja motivoitunut työntekijä nostaa koko työyhteisön ilmapiiriä sekä työskentelee tehokkaammin. 

Teksti Cambridge

Cambridge for Business eli C4B on yrityksille tehty palvelukokonaisuus, jonka teho perustuu painonpudotukseen. Palvelu tuo tehokkaasti tuloksia niille yrityksen työntekijöille, jotka haluavat eroon ylimääräisistä kiloistaan. Ohjelma on turvallinen, opettavainen ja tehokas. Se tuodaan kokonaisuudessaan työpaikalle, jolloin työntekijöiden ei tarvitse valita metodia, hakeutua valmennukseen tai etsiä palveluita muualta. Näin ryhtymisen kynnys madaltuu ja työntekijä saa tukea painonhallintaan sekä valmentajaltaan että muilta ryhmäläisiltä.

Cambridge perustuu työntekijän omaan haluun pudottaa painoa. Motivaatio muutokseen tulee nopeiden tulosten ja oivalluksiin johtavan valmennuksen ansiosta.

– Huomasimme C4B-ryhmissä jotain todella merkittävää: työpaikkakursseille osallistuvien henkilöiden painonhallinta onnistui yhden vuoden mittauksessa paremmin kuin niillä, jotka pudottavat painoa yksin omalla ajallaan. Yksi syy tähän on se, että C4B-ohjelmaa noudattava henkilö motivoituu työnantajansa tarjoaman mahdollisuuden ansiosta ja on siksi sitoutuneempi ylläpitämään tuloksiaan, kertoo Cambridge Finlandin toimitusjohtaja Annika Rak.

Ohjelman ansiosta työntekijät piristyivät, nukkuivat paremmin ja kokivat selvästi aikaisempaa vähemmän terveysuhkaa. Ohjelman tavoite on opettaa terveellisen elämän perustaidot, joita on mahdollista soveltaa kiireiseenkin kalenteriin sopivaksi.

– Vaikka neuvoimme ryhmäläisiä olemaan liikkumatta enempää kuin tavallisesti, lisääntyi liikunnan määrä melkein kaksinkertaiseksi. Tämäkin tulee halusta. Kun kokee kykenevänsä, haluaa lähteä liikkeelle, Rak iloitsee.

Yhteinen teema 

Painonpudotus voidaan tehdä esimerkiksi sekaryhmissä. Eri osastojen työntekijät pääsevät saman pöydän ympärille ja heillä on yhtäkkiä yhteinen teema tekemiselle. Yhteisessä tekemisessä voidaan havaita, miten nopeasti samaan suuntaan matkaavat ihmiset löytävät yhteisen sävelen.

Ryhmillä ei ole muita erityisiä kriteereitä koon tai tavoitteen suhteen kuin ne, mitkä mahtuvat sanojen enemmän ja vähemmän alle. Näiden kahden ryhmän ero on laihdutustavoite.

 

Ohjelma antaa välineet oman terveyden hoitamiseen loppuelämäksi.

 

 

– Jos haluaa pudottaa painoa enemmän, käydään useampi kurssi. Kaikki ihmisen elämään liittyvä on harjoiteltavissa. Jos tottumuksissa on paljon korjattavaa, eli ylipainoa on enemmän, tarvitaan yleensä useampi kuin yksi kurssi. Jokainen ryhmä tarvitsee jälkiseurantaa. Ilman sitä ei tuloksista tule pysyviä.

Kokonaisuus huomioidaan

Koska uudet elämäntavat vaikuttavat suoraan henkilön terveyteen, hyödyttää muutos suoraan kaikkia elämän osa-alueita. Ne vaikuttavat töissä jaksamiseen, yleiseen asenteeseen, talouteen, perhe-elämään ja vapaa-ajan harrastuksiin. Pirteys, iloisuus ja tyytyväisyys ulottuvat ihan kaikkeen.

– C4B on investointi, joka tuottaa sekä välittömästi että pitkällä aikavälillä. Toki ohjelma ratkaisee varsinaisen ylipaino-ongelman nopeasti, mutta se antaa työntekijöille myös välineet oman terveyden hoitamiseen loppuelämäksi. Cambridge lisää työntekijän yleistä tyytyväisyyttä ja työpaikan yhteisöllisyyttä, Rak toteaa.

Jaksaminen paranee

Kun työntekijä voi hyvin, myös yritys voi hyvin. Piristynyt työntekijä on motivoituneempi ja sitoutuneempi, mikä vaikuttaa suoraan lyhytaikaisiin sairauspoissaoloihin.

– Hyvinvointi on subjektiivinen käsite, joka vaikuttaa ihan kaikkeen. Itse painon lisäksi mittaamme stressitasoa, itsetuntoa ja koettua terveysuhkaa. Kokoamme tulokset, jolloin C4B-palvelun teho on helposti nähtävissä.

C4B on yksi tapa osoittaa, että työnantaja on kiinnostunut työntekijöidensä hyvinvoinnista. Pirteä ja tyytyväinen henkilökunta poistaa työpaikalla olevia jännitteitä, joka pitkällä aikavälillä näkyy työntekijöiden vaihtuvuuden vähäisyytenä. Se puolestaan nostaa yrityksen imagoa hyvänä työnantajana.

 

You Might Also Like