Tuulivoimahankkeeseen vaikuttaminen selkeytyy

Tuulivoimahankkeeseen vaikuttaminen selkeytyy

Maajohtaja Seppo Tallgren ja kaavoituskonsultti Janne Tolppanen uskovat, että virtaviivainen luvitusprosessi edistää kuntalaisten osallistumista.

Tuulivoimahankkeeseen vaikuttaminen selkeytyy

Uusi tuulivoimayleiskaavan ja ympäristövaikutusten arvioinnin yhteismenettely sujuvoittaa tuulivoimahankkeisiin vaikuttamista, kun kokonaisuus on selkeämmin hahmotettavissa.

Teksti Juha-Pekka Honkanen  Kuva Markku Hyttinen

Tuulivoimapuistojen uutta kaavoitusmenettelyä on hyödynnetty ensimmäisenä Suomessa Oulaisissa Karahkan tuulivoimapuistohankkeessa. Sen lupaprosessissa ympäristövaikutusten arviointi, eli YVA, ja yleiskaava käsitellään samanaikaisesti, jolloin maanomistajat ja kuntalaiset saavat lausuttua mielipiteensä hankkeesta samalla kertaa. Kaavoitusmenettelyn ja YVA:n yhdistäminen tuli mahdolliseksi vuonna 2017 YVA-lain muutoksessa. Karahkan tuulipuistohanke on VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:n enintään 26 tuulivoimalan kokonaisuus.

Oulaisten kaupungin tekninen johtaja Markku Ketonen kertoo, että samanaikainen käsittely helpottaa mielipiteen kertomista.

–  Asiakasnäkökulmasta parasta on se, että kaavasta ja YVA:sta pääsee sanomaan mielipiteensä menemällä yhteen paikkaan. Tämä säästää myös meidän omaa aikaamme.

Tavanomaisessa järjestelyssä ELY-keskus vastaa YVA-suunnitelman käsittelystä. Kun YVA ja yleiskaava yhdistetään, kaavoittaja vastaa kokonaisuudesta. Aiemmassa järjestyksessä kaupunki lausui mielipiteensä siinä kohtaa, kun ELY-keskus asetti YVA-suunnitelman nähtäville. Nyt suunnitelman esittelee Oulaisten tekninen lautakunta.

–  Täytyy tiedostaa erikseen, että suunnitelman esitteleminen tarkoittaa kaupungin tahtotilaa. Mielestäni muutos vain lisää kaavoittajan tarkkuutta valmisteluvaiheessa.

Kuntalaiset aktivoituivat

Karahkan tuulivoimapuisto on Oulaisten toinen tuulivoimahanke. Ketonen arvioi, että tällä kertaa huomiot ovat aiempaa jäsentyneempiä ja kuntalaiset ovat olleet aktiivisempia pyytämään selventämään epäselviä tai mietityttäviä asioita.

Hanketta esiteltiin yleisötilaisuudessa helmikuussa.

–  Kaavoittajana näkemykseni on se, että palaute on aiempaa laadukkaampaa ja jos jokin epäilyttää, niin asioita pyydetään selvittämään.

Seuraavaksi nähtäville menee kaavan valmisteluvaiheen aineisto sisältäen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä.

Tuulipuistohankkeen kaavoituskonsultti Janne Tolppanen FCG:ltä toteaa, että kaavoituksen sekä YVA-menettelyn yhdistäminen vähentää asiakirjojen määrää, mutta selvitykset pysyvät yhtä kattavina.

–  Aiemmin kuntalaisten on voinut olla vaikeaa hahmottaa mistä asioista kommentoidaan kaavoituksen yhteydessä ja mitkä asiat taas kuuluvat YVA-menettelyyn. Nyt kokonaisuus on selkeämmin hahmotettavissa, Tolppanen kertoo.

–  Kaavoitusprosessin ja ympäristövaikutusten arvioinnin sulautuminen toisiinsa on merkittävä uudistus, mutta sinänsä hanke ei eroa turbiiniteknologialtaan tai sisällöltään muista saman kokoluokan tuulivoimapuistoista, tuulivoimayhtiön maajohtaja Seppo Tallgren korostaa.

Vuodesta 1996 tuulivoima-alalla toiminut yhtiö on aina tukenut kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien edistämistä.