Turvallisen digitalisaation edelläkävijä

Turvallisen digitalisaation edelläkävijä

Globaalissa kilpailussa toimivat yritykset saavat avukseen turvallisen digitalisaation ja automaation kokonaisratkaisuja yhden luukun periaatteella. Insta Groupin alla toimiva Intopalo Digital kokoaa kaiken tarvittavan osaamisen saman katon alle.

Teksti Irma Capiten

Insta Group on suomalainen digitaalisen tietoturvan, automaatioratkaisujen sekä puolustusteknologian asiantuntijakonserni ja edelläkävijä. Nyt Insta otti uuden, suuren kehitysaskeleen ostamalla Intopalon, teollisuuden tietoturvalliseen digitalisaatioon keskittyvän, globaalilla tasolla toimivan ohjelmistotalon. Perustetussa Intopalo Digitalissa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla kriittisen infrastruktuurin ja teollisuuden tarvitsema osaaminen.

Uuden toimialayhtiön myötä Insta Groupista kasvoi yli tuhannen työntekijän huippukeskus, jossa edistynyt analytiikka, tekoäly sekä virtuaaliteknologiat yhdistyvät laajaan ja monipuoliseen tietoturvan, prosessiautomaation sekä sähköistyksen osaamiseen. Siitä pääsevät hyötymään entistä paremmin myös ne yksityiset yritykset ja organisaatiot, joille kriittinen turvallisuus on ehdottoman tärkeää.

Yritysosto palvelee ja voimistaa entisestään myös Euroopan asiakkuuksia, sillä Insta sai Intopalon mukana uuden toimipaikan Münchenistä.

Osaaminen pysyy Suomessa

Neljästä toimialayhtiöstä koostuva Insta Group tunnetaan suomalaisen kilpailukykyisen ja turvallisen yhteiskunnan rakentajana. Kansalliseen turvallisuuteen ja toimintavarmuuteen keskittyvän Insta DefSecin

varatoimitusjohtaja Jari Mielosen mukaan tämä painotus säilyy hyvin tärkeänä myös tulevaisuudessa.

– Meillä on vahva kansallinen intressi ja tulemme palvelemaan myös jatkossa suomalaista yhteiskuntaa kansainvälistymisemme rinnalla. Tämä näkyy ulospäin myös osaamispääoman maksimoimisena Suomessa, Mielonen vakuuttaa.

Automaatioon, instrumentointiin ja sähköistykseen erikoistuneen Insta Automationin toimitusjohtaja Timo Lehtinen korostaa teollisuuden uutta aikakautta, Teollisuus 4.0 -aspektia.

– Intopalo Digitalin teknologiset ratkaisut yhdistettynä Insta Automationin automaatio- ja prosessiosaamiseen vahvistavat asiakkaidemme liiketoimintaprosesseja ja kilpailukykyä, kun teollisuus kilpailee elinmahdollisuuksistaan maailmanlaajuisesti. Uusia sovelluksiamme voidaan käyttää useimmilla teollisuuden aloilla, kaivannaisteollisuudesta metallien jalostukseen sekä puunjalostusteollisuudesta petrokemiaan, vain muutamia esimerkkejä mainitakseni, Lehtinen luettelee.

 

Intopalo osaksi Insta Groupia
  • Insta Group muodostuu neljästä yhtiöstä: Insta Automation, Insta DefSec, Insta ILS ja Intopalo Digital.
  • Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 130 miljoonaa euroa, ja niiden henkilöstöön kuuluu yli 1000 työntekijää.
  • Intopalo Digitalista tuli marraskuussa 2018 osa Insta Groupia, ja se toimii yhteistyössä Instan kaikkien yhtiöiden kanssa.
  • Intopalo Digitalin ydinliiketoimintaa on turvallinen digitalisaatio.