Tuottaja vastaa paperin kierrosta

Tuottaja vastaa paperin kierrosta

Suomen Keräystuote Oy:n asiamies Merja Helanderin mukaan vuonna 2018 Suomessa kerättiin kotikeräyspaperia 225 000 tonnia, joka vastaa 89 prosenttia paperinkulutuksestamme.

Tuottaja vastaa paperin kierrosta

Suomessa painetaan ja tänne tuodaan paperituotteita, jotka päätyvät koteihin postin mukana. Kun kuluttaja heittää ne luettuaan keräysastiaan, ne siirtyvät tuottajan vastuulle.

Teksti Aino Tiirikkala  Kuva Eeva Anundi

Tuottajan velvollisuus on huolehtia kustannuksellaan markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuollosta, muistuttaa Suomen Keräystuote Oy:n asiamies Merja Helander.

Suomen Keräystuote on kestävää kulutusta ja tuotantoa edistävä paperin tuottajayhteisö, joka kierrättää keräyspaperin uusiopaperin raaka-aineeksi. 27 jäsenen yhteisöön kuuluu printtimediataloja ja paperin maahantuojia: kirjapainoja ja yrityksiä, jotka tuovat Suomeen omaa mainosmateriaaliaan tai lehtisiään. Kuitenkin Helanderin mukaan on olemassa pieniä tuottajia, jotka eivät kaikki tunne velvollisuuksiaan.

– Vastuuta ei aina hahmoteta esimerkiksi silloin, kun suomalaista paperia toimitetaan vaikkapa Baltiaan lehtipainoon. Kun kyseiset lehdet päätyvät Suomessa keräysastiaan, tuottajavastuu astuu voimaan.

Sama pätee myös lehtien välissä jaettaviin ulkomaalaisten yritysten myyntikatalogeihin. Vastuu koskee paperin maahantuojaa, jolla pitää olla tuottajayhteisön kanssa sopimus paperin tuottajavastuun hoitamisesta.

JÄTELAIN idea on, että jokainen voi viedä paperinsa veloituksetta keräysastioihin.

Lajittelu tuo säästöä

Kun kuluttaja on heittänyt sanoma-, aikakauslehdet ja muut paperit keräysastiaan, tuotteen katsotaan poistuneen alkuperäisestä käyttötarkoituksestaan. Paperi muuttuu tuottajan jätteeksi. Kuluttajalle keräys on maksutonta.

– Jätelain ideana on, että jokainen pystyy viemään paperinsa veloituksetta aluekeräysastioihin, joita Suomen Keräystuotteella on valtakunnallisesti noin 2600 kpl.

Omakotitaloasujien ja taloyhtiöiden kannattaa lajitella kotikeräyspaperi erikseen myös siksi, että silloin sekajätettä kertyy vähemmän. Tämä tuo säästöä kotitalouksien jätehuoltokustannuksiin.

Tuottaja on velvollinen järjestämään paperilleen jätehuollon, joka sisältää myös valtakunnallisen aluekeräysverkoston. Tehtävä olisi kohtuuton yksittäisille tuottajille, minkä vuoksi järjestämisvastuu on siirretty tuottajayhteisölle. Tuottajayhteisön valtuuttamat yhteistyökumppanit, keräysliikkeet, hoitavat varsinaisen keräämisen. Voidakseen laillisesti kerätä tuottajavastuun alaista materiaalia, keräysliikkeellä on oltava sopimus tuottajayhteisön kanssa.

Paperilla on arvoa

– Kotikeräyspaperi on sanomalehti-, pehmopaperi- ja eristevillateollisuuden raaka-ainetta. Sillä on markkina-arvo, eikä se ole terveydelle haitallista. Markkina-arvo on kattanut keräyksen ja paperin laitoskäsittelyn kustannukset toistaiseksi.

Tuottajayhteisön velvoitteet pohjaavat jätelakiin, ja yhteisön toimintaa valvoo Pirkanmaan ELY-Keskus.

– Jos tuottajayritys kieltäytyisi tekemästä yhteisön kanssa sopimusta, se voisi saada laiminlyöntimaksun, jonka suuruus on yksi prosentti yrityksen koko edellisen tilikauden liikevaihdosta, eli enintään 500 000 euroa ja vähintään 500 euroa.

Taloyhtiön velvollisuus puolestaan on solmia sopimus keräysastian tyhjentävän keräysliikkeen kanssa ja varmistaa, että keräysliike on tehnyt sopimuksen tuottajayhteisön kanssa. Tuottajavastuun mukaisesti keräyksen pitää toimia kuuden kuukauden ajan, vaikka markkinoilla olisi vakava häiriö keräyspaperin vastaanottamisessa.