Tulevaisuuden rakennukset ovat ennakoivia

Tulevaisuuden rakennukset ovat ennakoivia

newspool

Tulevaisuuden rakennukset ovat ennakoivia

Teksti Miimu Airaksinen  Kuva Verna Kovanen

RAKENNUKSILLA ja niiden järjestelmillä on merkittävä vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Lisäksi tiloilla on merkittävä korrelaatio ihmisten vireystasoon ja luovuuteen. On jo arkipäivää, että rakennus ennakoi sääolosuhteita sekä ihmisten liikkeitä ja säätää olosuhteita tarpeenmukaisesti. Lisäksi ilmanvaihto ja lämmitysjärjestelmä voivat jo nyt keskustella ikkunan ja sen varjostuksen, tai jopa ikkunalasin lämmönläpäisevyyden kanssa ja optimoida kaikkein viihtyisimmän ja energiatehokkaimman tavan ylläpitää olosuhteita hyvinä.

Rakennukset eivät enää ole passiivinen kulutuksen kohde vaan
aktiivinen osa energiajärjestelmää, joka voi myös tuottaa energiaa. Rakennukset ovat lisäksi merkittävä säätövoiman potentiaali.

KORJAUSRAKENTAMISEN muutos on huikea uusien teknologioiden yleistyessä. Printattavat ja omavaraiset sensorit ja säätimet mahdollistavat tarkempaa ja tarkoituksenmukaisempaa säätöä rakennusten sisällä. Tavallinen lämmityspatteri muuntuukin aktiiviseksi osaksi lämmitysjärjestelmän joustoa, ilman että viihtyvyydestä tingitään. Uusi anturitekniikka mahdollistaa myös tarkemman sisäilmanlaadun reaaliaikaisen mittauksen.

Saamme siis jo hyvissä ajoin indikaatiota siitä, milloin olosuhteet ovat muuttumassa, korjataksemme mahdolliset vikatilanteet. Varaosatkin voidaan tulevaisuudessa printata suoraan työmaalla ja rakennusten eristävyyttä parantaa nanoeristeillä, joita tarvitaan vain juustoviipaleen paksuus ulkoseinään.

RAKENNUKSET EIVÄT ENÄÄ ole passiivinen kulutuksen kohde vaan aktiivinen osa energiajärjestelmää, joka voi myös tuottaa energiaa.

TEKNOLOGIA pystyy jo nyt ihmisen silmien liikkeestä tunnistamaan esimerkiksi halutun valaistustason. Lisäksi monet tunnistimet tunnistavat millä tuulella olemme ja meillä on mahdollisuus kehittää järjestelmiä paremmin vastaamaan haluttuihin olosuhteisiin. Sisäpinnat voivat toimia näyttöinä ja käyttöliittyminä. Yhdistämällä tietoa eri lähteistä saamme paljon kokonaisvaltaisempaa kuvaa siitä, millaiset olosuhteet rakennuksessa on.

Tekoälyn ja kehittyneiden algoritmien avulla voimme arvioida mitkä ovat ennakoidut tai todennäköiset muutokset lähitulevaisuudessa. Näin saamme optimoitua eri resurssien käyttöä ilman, että joudumme tekemään kompromisseja ihmisten hyvinvoinnin kannalta.

TEKOÄLYYN suunnatut investoinnit ovat kasvaneet yli kolminkertaisiksi viiden vuoden aikana ja merkittävä osa investoinneista, 35%, oli investoitu älykkäiden rakennusten kehittämiseen. Mahdollisuudet ovat siis suuria ja rakennukset keskeisessä roolissa integroimassa eri teknologioita – sekä ennen kaikkea parantamassa meidän kaikkien elämänlaatua.

Kirjoittaja on Rakennusinsinöörien liiton toimitusjohtaja