Tulevaisuuden laboratorio

newspool

Oikeat diagnoosit syntyvät tarkkojen ja luotettavien laboratoriotulosten pohjalta. Tulosten perusteella osataan hoitaa potilasta oikealla tavalla.

Tulevaisuuden laboratorio

Potilaan antama näyte käy näytteenottohetken ja lääkärin diagnoosin välillä läpi monta erilaista työvaihetta. Nyt digitalisaatio ja automaatio ovat tulleet sujuvoittamaan myös laboratorion arkea.

Teksti Anna Gustafsson  Kuvat Siemens Healthineers ja Juha Arvid Helminen

Laboratoriot ovat ympäröivän maailman lailla digitalisoituneet voimakkaasti viime vuosina. Automaation lisääntyminen on kasvattanut tutkimustulosten nopeutta ja tarkkuutta, ja luotettavat sekä ennakoitavalla nopeudella tulevat tulokset palvelevat koko sairaalan toimintaa. Laboratorioiden työntekijöille uuden teknologian käyttöönotto helpottaa työtä, sillä työläät ja ergonomisesti kuormittavat käsityövaiheet ovat jääneet historiaan.

Suunta terveydenhoitoalalla ja myös laboratorioissa on ollut kohti suurempia yksiköitä ja ympärivuorokautista palvelua. Automaation lisääntyminen vapauttaa työntekijöiden aikaa vaativampien tutkimusten tekemiseen sekä kiireellisten näytteiden priorisointiin esimerkiksi päivystystilanteessa. Potilaan näkökulmasta muutos on suuri.

–  Terveysteknologialla voidaan sekä parantaa että nopeuttaa hoitoon pääsyä. Kun oikeanlainen hoitosuunnitelma syntyy nopeammin, vähenevät myös sairaalapäivät. Myös potilaat suhtautuvat omaan hoitoonsa entistä aktiivisemmin, Siemens Healthineersin laboratoriodiagnostiikan myyntipäällikkö Kaisa Rosenström kertoo.

Ihmisten keski-ikä kasvaa ja samaan aikaan osallistuminen omaan hoitoketjuun on muuttunut. Teknologia mahdollistaa sen, että ihmiset voivat osallistua omaan hoitoonsa.

Palvelu kilpailutekijänä

Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudistus siirtyikin Suomessa eteenpäin, askeleita terveydenhuoltojärjestelmän tehostamiseen otetaan jatkuvasti. Laboratorioiden automaatio on osa tätä kehityssuuntausta. Rosenström pitää toimivaa laboratoriota myös terveydenhoitoyksikön kilpailutekijänä.

–  Laboratoriopalvelut ovat niin keskeistä terveydenhuollon ydintä, että palvelun laadulla on mahdollisuus kilpailla. Vastausten nopeus ja tarkkuus ovat osa laatua.

Automaatiolla on merkittävä rooli näytteiden analysoinnin nopeutumisessa. Aikaisemmin näytteiden käsittely on ollut aikaa vievä työvaihe. Siemens Healthineersin laboratorioteknologian ratkaisuilla on mahdollisuus käsitellä näyteputkia näytteenoton jälkeen täysin automaattisesti. Isoissa laboratorioissa näyteputki kulkee jo ilman ihmiskäsiä koko prosessin läpi. Diagnoosin tekemisessä tarvitaan silti ihmisen ammattitaitoa.

Laboratorio on sairaalan selkäranka, kuvaa Siemens Healthineersin laboratoriodiagnostiikan myyntipäällikkö Kaisa Rosenström.

Suunnittelun tärkeys

Suomessa laboratoriot uusiutuvat noin viidestä kymmeneen vuoden välein. Kun laboratoriota lähdetään automatisoimaan, prosessi vie aikansa. Siemens Healthineers toimii laitteen toimittajan lisäksi myös konsulttina, jonka avulla voi suunnitella koko investoinnin.

–  Suunnittelijamme voivat esimerkiksi luoda kolmiulotteisen mallin laboratoriosta. Koko prosessi on mahdollista suunnitella tarpeiden pohjalta, mallintaa ja simuloida etukäteen. Tästä saa hyvää tietoa esimerkiksi vastausviiveen suhteen.

Siemens Healthineersin lippulaiva laboratorioautomatiikassa, Atellica Solution -laitteisto, lanseerattiin puolitoista vuotta sitten. Ensimmäiset laitteet ovat Suomessa jo käytössä ja käyttäjämäärä kasvaa koko ajan. Globaalissakin mittakaavassa ollaan kuitenkin etujoukoissaa – laitteistossa on jo tekoälymäisiä ominaisuuksia.

–  Laitteessa on proaktiivisesti sen omaa käytettävyyttä mittaavia osia, jotka kykenevät tutkimaan itse itseään ja tekemään ennakoivia toimenpiteitä tai hälyttämään huoltotarpeesta, Rosenström kertoo.

Tulevaisuuden laboratoriossa hän näkee paitsi automaation kasvun, myös kokonaisvaltaisten ratkaisujen tarpeen lisääntymisen.

–  IT-ratkaisut laboratorioteknologian ympärillä kehittyvät koko ajan. Tämä mahdollistaa entistä yksilöidymmät ratkaisut, kun esimerkiksi laitteita ja palveluita voidaan yhdistää toisiinsa.