Tonttirahastosta vakaata tuottoa

Tonttirahastosta vakaata tuottoa

newspool

Fennia Varainhoidon kiinteistösijoituspäällikkö Elina Puhakainen mainitsee tonttirahaston etuna muun muassa vakaan kassavirran silloinkin, kun muiden sijoitustyyppien tuotot heilahtelevat.

Tonttirahastosta vakaata tuottoa

Vastuullisesti hoidetusta tonttirahastosta ja yhteistä etua ajavista maanvuokrasopimuksista hyötyy niin rakennuttaja, vuokralainen kuin sijoittaja. Tonttirahaston tuoma kassavirta on pitkälle ennakoitavaa.

Teksti ja kuva Fennia Varainhoito

Vuokratontilla sijaitsevan rakennuksen omistaja saa pääomansa kiinni kannattavampaan toimintaan, kun valtavia summia ei tarvitse investoida maahan.

Sijoittajalle puolestaan tonttirahasto tarkoittaa vakaata ja ennakoitavaa tuottoa, joka perustuu tasaiseen vuokratuottoon ja pitkiin maanvuokrasopimuksiin.

Hyvä tontti ja luotettava vuokralainen ovat tonttisijoittamisen a ja o. Lähtökohtaisesti tontit ovat huoltovapaita ja vaivattomia sijoituskohteita, joille kiinteistösijoittamiselle muuten tyypilliset arvonmuutokset ovat harvinaisia.

Arvonmuutosten sijaan tonttirahastojen vahvuus tarkoittaa pitkälle tulevaan ennakoitavaa vuokrakassavirtaa. Siksi itse tontin lisäksi myös vuokralainen joutuu tarkkaan syyniin.

– Tontille tehdään tarkkoja ja huolellisia etukäteisanalyysejä ja ympäristöselvityksiä. Lisäksi vuokralaisen maksukyvystä tehdään kattavia taloudellisia selvityksiä, kertoo Fennia Varainhoidon kiinteistösijoituspäällikkö Elina Puhakainen.

Vuokranmaksusta johtuvaan riskiin voidaan varautua myös ostamalla tontteja, joille rakennettujen kiinteistöjen arvo on vähintään kolminkertainen tonttiin nähden.

– Ääritilanteessa tontilla sijaitseva rakennus jää tontin omistajalle, Puhakainen selventää.

Vakaa ja turvallinen rahasto

  • Tontit tuovat hajautusta ja vakautta eläväisempien sijoitusluokkien, kuten osakkeiden ja korkojen, lomaan.
  • Fennia sijoittaa vakuutusyhtiön viisaudella ja yli sadan vuoden kokemuksella Fennica Tontit -rahastoon myös itse.
  • Kassavirran heilahtelut ovat vähäisiä, kun vuokrasopimukset ovat pitkiä ja tonttien käyttöaste on hyvä.
  • Vuokratuotto on inflaatiosuojattua, eli hintatason nousu tarkoittaa sijoittajalle myös korkeampia vuokratuottoja.

Tonteista turvallisuutta

Tonttien vuokrasopimukset voivat olla jopa sadan vuoden pituisia. Siksi esimerkiksi vuokralaisten vaihtumisesta johtuva vajaakäyttö tai yllättävät korjaustyöt eivät tyypillisesti vaikuta tonteista saatavaan kassavirtaan.

Tonttirahastoon sijoittava voikin odottaa inflaatiosuojattua, ennakoitavaa tuottoa. Se vaatii kuitenkin sitä, että on valmis laittamaan rahansa kasvamaan tonttimaahan pidemmäksi aikaa. Tonttirahastoon suositellaan sijoitettavan 5-10 vuoden sijoitushorisontilla.

– Tonttirahasto tuo vakaata kassavirtatuottoa silloinkin, kun muiden sijoitustyyppien tuotot heilahtelevat, Puhakainen kuvailee tonttirahastoon sijoittamisen etuja.

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit on Fennia Varainhoidon kiinteistöalan ammattilaisten hallinnoima rahasto. Myös Fennia sijoittaa rahastoon.