Toimiva työympäristö lisää hyvinvointia ja tehokkuutta

Toimiva työympäristö lisää hyvinvointia ja tehokkuutta

Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen suunnitteli HSY:n uudet toimitilat. Kuvan tapahtumaportaita käytetään eri tilaisuuksiin sekä henkilöstön ja sidosryhmien välisiin kohtaamisiin.

Toimiva työympäristö lisää hyvinvointia ja tehokkuutta

Työn murros vaatii muutosta myös ympäristöltä, jossa itse työtä tehdään. Monitilatoimistot ovat yleistyneet, mutta työn sisältö on tärkein lähtökohta toimivien työtilojen suunnittelulle.

Teksti Anna Gustafsson  Kuva Sisustusarkkitehdit Gullsten & Inkinen

Kertokaa meille, millä tavalla yrityksessämme pitäisi tulevaisuudessa tehdä töitä ja etsikää siihen sopivat tilat.

Tällainen saattaa olla asiakkaalta saatu toimeksianto Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen Oy:n Jari Inkiselle, arkkitehti SAFA ja sisustusarkkitehti SIO. Tilojen suunnittelussa korostuu nyt yrityksen syvällinen työn tekemisen ja johtamiskulttuurin ymmärtäminen.

Inkisen sekä yrityksen toisen osakkaan, Hanna Gullsténin, sisustusarkkitehti SIO, näkemyksillä on painoarvoa: he ovat toimistonsa kanssa suunnitelleet 30 vuoden aikana niin monta työtilaa, että Jari sanoo lopettaneensa laskemisen, kun kaksi miljoonaa neliömetriä tuli täyteen.

– Todennäköisesti lähes kaikki pääkaupunkiseudulla työskentelevät ovat jossain vaiheessa elämäänsä työskennelleet meidän suunnittelemissamme tiloissa.

Yhteistyötä asiakkaan kanssa tehdään ennen suunnittelun käynnistymistä jo uusien toimitilojen etsimisessä. Työ suositellaan aloitettavaksi jo vuodesta kahteen ennen toivottua muuttoa.

Projekti käynnistyy yleensä työympäristön kehittämisvaiheella, jossa selvitetään yrityksen tapa tehdä töitä, nyt ja tulevaisuudessa. Erityisesti halutaan ymmärtää työyhteisössä tapahtuva vuorovaikutuksen ja keskittymistä vaativan työn määrä ja tapa. Tiedon pohjalta luodaan toimitilakonsepti, jonka avulla uudet työtilat osataan suunnitella työntekoa parhaiten tukeviksi.

Gullstén & Inkinen auttaa asia-kasta myös tilojen etsimisessä, vuokrasopimuksen tekemisessä sekä antaa muutosvalmennusta uusiin tiloihin siirryttäessä. Inkisen mukaan muutoksen johtamisen merkitys on suuri.

– Työympäristön kehittämisen ideana on syventyä siihen, miten työtilat parhaiten tukisivat työntekoa ja ihmisten johtamista. Voidaan suunnitella esteettiset ja modernit tilat, mutta jos niitä ei osata käyttää työn tekemistä parhaiten tukevalla tavalla, lopputulos ei toimi.

Gullstén & Inkinen

  • Hanna Gullstén ja Jari Inkinen perustivat Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen Oy -nimisen suunnittelutoimiston 1988.
  • Yritys tekee arkkitehti-, sisustusarkkitehti- ja työympäristösuunnittelua.
  • Valmistuneiden suunnitteluprojektien yhteispinta-ala on yli 2 000 000 m2.

Monitilatoimistoja suositaan

Toimitilojen vuokrat esimerkiksi Helsingissä ovat olleet tänäkin vuonna parin prosentin kasvussa. Toimitilojen kustannukset ovatkin useimmille yrityksille henkilöstökulujen jälkeen suurin menoerä.

Perinteisessä avotoimistossa on työpistettä kohden 15-20 neliömetriä tilaa. Sen sijaan monitilatoimistossa tilaa työntekijää kohden on 10-15 neliömetriä. Tarkoittaako tämä sitä, että vuokrien kasvaessa ihmiset mahdutetaan pienempiin tiloihin? Inkisen mielestä ei, sillä muutoksessa painavat hintaa enemmän muut tekijät. Henkilöstön pitäisi pystyä tekemään työtään vähintään yhtä hyvin kuin aikaisemmin, muuten lopputulos voi kääntyä miinusmerkkiseksi, vaikka neliöitä säästyisikin.

– Parhaimmillaan monitilatoimisto mahdollistaa satunnaiset kohtaamiset ja vähentää perinteisten kokousten tarvetta. Yhteisön keskinäinen luottamus vahvistuu ja innovatiivisuus lisääntyy.

Toimiva tila lisää työtehoa

Toimiva tilaratkaisu lisää viihtyvyyttä töissä sekä tukee yrityksen toimintatapoja ja strategiaa. Johtaminen on muuttunut keskustelevammaksi, hierarkia vähenee ja tuottavuuden kasvussa uskotaan ihmisten välisen vuorovaikutuksen voimaan.

– Tutkimusten mukaan hyvin suunnitellut tilat kasvattavat työn tehokkuutta merkittävästi

Inkinen muistuttaa, ettei monitilatoimistojen suunnittelu ole itseisarvo.

– Vastikään suunnittelimme Helsingin keskustaan yli 100 hengen asiantuntijayritykselle huonetoimiston. Valittu tilaratkaisu palveli heidän työn tekemistään parhaiten, Inkinen päättää.