Toimiva IT-kumppanuus kehityksen kiihdyttäjänä

Toimiva IT-kumppanuus kehityksen kiihdyttäjänä

Uudet teknologiat luovat yrityksille mahdollisuuksien lisäksi uusia pelisääntöjä. Menestys tulevaisuudessa edellyttää osaamisen päivittämistä niin IT-osastoilla, johtoportaissa kuin henkilökunnan keskuudessa.

Teksti Joonas Ranta

Tietotekniikka on ollut tavalla tai toisella osa lähes jokaisen alan toimijan arkea jo vuosikymmeniä. Nyt, digitaalisen murroksen keskellä, pienet ja ketterät yritykset tuovat voimakkaasti palveluitaan julki tietotekniikan avulla.

Tämä on haaste perinteisemmille toimijoille. Teknologisten harppauksien hyödyntäminen edellyttää yrityksiltä kehityksen kelkassa pysymistä. Parhaiten tämän mahdollistaa toimiva IT-kumppanuus alan asiantuntijoiden kanssa.

– IT:tä hyödynnetään yrityksissä yhä enemmän palveluiden tai lisäarvon tuottamiseen. Pilvipalvelut ovat käytössä jo suuressa osassa yrityksiä. Tulevaisuudessa myös IoT, tekoäly ja koneoppiminen ovat suuressa roolissa liiketoiminnan tehostamisessa. Datan analysoinnin avulla voidaan taas tehdä älykkäämpiä liiketoimintaan vaikuttavia päätöksiä, listaa Arrow ECS:n pilvi-ja palveluliiketoiminnan johtaja Jussi Juusela. 

Arrow ECS on yksi maailman suurimpia teknologiajakelijoita. Se auttaa yrityksiä löytämään oikeat teknologiset ratkaisut sekä osaavimmat kumppanit.

Kustannuksista kehitykseen

Erityisesti pilvipalvelut ovat saapuneet pysyväksi osaksi lukuisten yritysten liiketoiminnan prosesseja. Kun niitä hyödynnetään muiden palveluiden rinnalla, puhutaan niin sanotusta hybridiympäristöstä. Siinä pilvipalvelut on integroitu toimivaksi ja tehostavaksi osaksi yrityksen olemassa olevaa järjestelmää. Monitahoiset järjestelmät vaativat pelkkien hankintojen lisäksi strategista osaamista ja ohjausta.

– Hyvä IT-yhteistyö on enemmän kuin pelkkää teknologiaa. On tärkeää, että yritys löytää itselleen kumppanin, joka ymmärtää tämän liiketoimintaan liittyviä tarpeita ja haasteita. Sen jälkeen parhaiden ratkaisujen löytäminen asiakkaalle on helpompaa, Juusela painottaa.

 

IT-yhteistyö on enemmän kuin pelkkää teknologiaa.

 

 

Toimiva kumppanuus muuttaa yrityksen IT:n roolia perinteisestä menoerästä liiketoiminnan tukipilariksi. Juuselan mukaan IT kannattaakin nähdä yrityksissä laajempana, liiketoimintaa tehostavana menestyksen lähteenä.

– Yrityksen IT ei ole vain kustannus, vaan se tulisi mieltää liiketoiminnan kiihdyttäjänä.

Kokemuksia ja verkostointia

Arrow ECS:n verkosto koostuu isosta joukosta IT-alan parhaita valmistajia ja asiantuntijoita. Siksi IT-tukkuri järjestää 28. marraskuuta Arrow Cloud Summit 2018 -tapahtuman. Tilaisuus kokoaa yritykset, uusien teknologioiden kehittäjät sekä huomisen osaajat yhteen Vantaalla sijaitsevan Scandic Helsinki Aviacongress -hotellin tiloissa.

Maksuttomassa tapahtumassa kuullaan markkinoiden johtavien teknologiavalmistajien ja heidän asiakkaidensa kokemuksia uusista ratkaisuista sekä niiden tarjoamista mahdollisuuksista.

– Cloud Summitin esitykset tuovat esille huomisen teknologiat asiak-kaiden toteuttamien ratkaisujen kautta. Näin muutkin loppuasiakkaat voivat oppia ja löytää ideoita oman liiketoimintansa buustaamiseen. Tapahtumassa on lisäksi Saranen Consulting kertomassa, miten he voivat olla mukana tukemassa tätä muutosta yrityksissä, kertoo Arrow ECS:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Tomi Äikää.

– Esitysten lisäksi tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua teknologiavalmistajien edustajien sekä alan parhaiden osaajien kanssa.

 

Arrow Cloud Summit
  •  Maksuton tilaisuus IT-ja liiketoimintapäättäjille sekä IT-toimihenkilöille.
  • Kokemuksia ja verkostoi-tumista maan teknologia-valmistajien edustajien ja asiantuntijoiden kanssa.
  • Scandic Helsinki Aviacongress -hotellin tiloissa 28.11.2018 klo 8-19.
  • WWW.CLOUDSUMMIT.FI