Töihin on ryhdyttävä tänään

Töihin on ryhdyttävä tänään

logggg

Töihin on ryhdyttävä tänään

Teksti Saara Kankaanrinta Kuva Tomi Parkkonen

ILMASTONMUUTOS UHKAA tulevaisuuttamme ja vaikuttaa jo nyt elämään maapallolla. Äärisäät sekä ruokaturvan ja puhtaan veden vaarantuminen ovat todellisuutta kuluneenakin kesänä. Yhtä uhkaavasta kriisistä on kyse luonnon monimuotoisuuden romahdusmaisessa katoamisessa. Lajien katoamista on verrattu lentokoneen niitteihin: Jos menetämme muutaman, kone pysyy ilmassa. Mutta miten kauan uskallat istua kyydissä, odottaen ratkaisevan niitin irtoamista?

NÄMÄ ONGELMAT myös linkittyvät yhteen. Ilmastonmuutos muuttaa lajien elinolosuhteita, etenkin maa- ja vesiekosysteemien lämpötilaa ja vedenkiertoa. Huonosti voiva, lajistoltaan köyhä ekosysteemi ei kestä muuttuvia ympäristöolosuhteita. Hakatut metsät ja köyhtynyt, tehoviljelty maaperä eivät pysty varastoimaan hiiltä entiseen tapaan – ne toimivat ilmastonmuutosta kiihdyttävinä hiilidioksidin lähteinä.

TEHDÄÄN YHDESSÄ HUOMINEN, joka vaalii ja kunnioittaa luontoa elämää ylläpitävänä voimana. Huominen, jossa ihmisen tekeminen ei tuhoa vaan parantaa, ja jossa ymmärrämme olevamme osa luontoa.

KÄÄNTÄEN ASIA ilahduttaa: maa- ja metsätalouden keinoin voidaan pyrkiä tilanteeseen, jossa toiminta on regeneratiivista, eli toiminnan sivuvaikutuksena ratkaistaan ympäristöongelmia. Tilanne ei siis ole toivoton. Korjaavien toimien ja muutoksen tekeminen ei kuitenkaan ole vaihtoehto tai tahtokysymys, vaan pakko. Meidän on määritettävä uudelleen hyvän elämän reunaehdot. Kaikkea ei voi eikä tarvitse saada. Muutos vaatii politiikkaa, yrityksiä ja yksilöitä, kieltoja, ohjauskeinoja, innovaatioita ja uudenlaista ajattelua. Vastuu on valintoja ja tekoja joka päivä.

BALTIC SEA ACTION GROUPIN (BSAG) toiminnassa huomioimme, että ympäristöongelmat kietoutuvat toisiinsa. Silloin myös ratkaisujen on otettava huomioon eri osa-alueet ja oltava parhaimmillaan monihyötyisiä. Elonkirjo, maaperä, Itämeri ja ilmasto vaikuttavat kaikki toisiinsa. Siksi olemme systeemisestä lähtökohdasta koonneet hyvin fokusoituja, mutta laajan yhteistyön toimia, kuten maaperän hiilivarastoa ja satoja parantavaa hiiliviljelyä sekä Itämeren vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden suojelua. Luonnon monimuotoisuus on näissä kummassakin hankkeessa paitsi päämäärä, myös keino.

SUURIA, MELKEIN mahdottomilta tuntuvia asioita, ei kukaan voi tehdä yksin. Siksi vetoan jokaiseen omissa rooleissaan yksityishenkilöinä, työelämässä ja yhteiskunnan osana. Tehdään yhdessä huominen, joka vaalii ja kunnioittaa luontoa elämää ylläpitävänä voimana. Huominen, jossa ihmisen tekeminen ei tuhoa vaan parantaa, ja jossa ymmärrämme olevamme osa luontoa. Ja jos haluamme pelastaa elämän edellytykset seuraavillekin sukupolville, töihin on ryhdyttävä tänään.

Kirjoittaja on Baltic Sea Action Groupin perustajajäsen.