Tekoäly tehdastuotannon päätöksenteon tueksi

Tekoäly tehdastuotannon päätöksenteon tueksi

Kun päätöksenteossa on valtava määrä muuttujia, tilanne on ihmiselle haastava. Tekoäly kykenee hahmottamaan monimutkaisen tilanteen ja tuomaan päätöksenteon tueksi uusia ehdotuksia. 

Teksti Suvi Huttunen

Reboot IoT Factoryssa on mukana viisi Suomen johtavaa valmistavan teollisuuden yritystä: ABB, GE Healthcare, Rolls- Royce, Ponsse ja Nokia. Tavoitteena on kehittää tehtaiden ketteryyttä ja tehokkuutta esimerkiksi automatiikkaa tai robotiikkaa hyödyntäen. Reboot-hanketta koordinoi VTT, ja Oulun yliopisto sekä Åbo Akademi ovat hankkeessa mukana akateemisina tutkimuskumppaneina.

– Reboot IoT Factoryssa haetaan Suomelle uutta avausta konkreettisten ratkaisujen kautta. Tehtaat toimivat tutkimus- ja kehitysalustoina, ja koordinaattoreiden kautta startup-yritykset kytketään mukaan kehittämään ratkaisuja, ABB:n digi-talisaatiojohtaja Simo Säynevirta kertoo.

Apua jokapäiväiseen työhön

Jokaisella yrityksellä on oma teema, jonka ympärillä kehitystyötä tehdään. ABB selvittää, miten ihmisten työ muuttuu automatisoidussa tehtaassa, ja miten heidän jokapäiväiseen työhönsä voidaan tuoda helpotusta tekoälyn avulla.

ABB tutkii tekoälyassistentin käyttöä työnjohtajan tukena yrityksen kytkintehtaalla Vaasassa. Tällä tehtaalla robotiikka ja automaatio ovat olleet käytössä jo pitkään, ja robotit toimivat jo esimerkiksi yövuorossa täysin itsenäisesti. Kun ihmiset tulevat aamulla töihin, tehtaalla on jo odottamassa lähetystä varten valmiiksi kokoonpantuja tuotteita.

– Me olemme integroineet tilaus- ja toimitusprosessin robotin ohjaukseen asti. Näin tilaus menee automaattisesti tuotantoon. Kysymys on siitä, että tuotannon uudelleenjärjestelyjä vaativissa poikkeustilanteissa, kuten laitevian tai yllättävän kysyntäpiikin sattuessa, muutokset voidaan toteuttaa mahdollisimman ketterästi ja optimaalisesti huomioiden myös eri ihmisten osaamisprofiilit.

Tämä ei ole Säynevirran mukaan yksinkertainen asia ratkaistavaksi, joten apua päätöksenteon tueksi haetaan nyt tekoälystä ja datan hyödyntämisestä. Kerätyn tiedon avulla nähdään, jos tilanteessa on oltu jo aiemmin ja siihen on löydetty ratkaisu, tai tiedetään ainakin mitä ei kannata tehdä.

 

Tekoäly tarjoaa teollisuudelle lähes rajattomat mahdollisuudet.

 

 

– Pyrimme hyvin konkreettiseen uusien menetelmien soveltamiseen. Jo se on arvokasta, jos pystymme saamaan lisätietoa hyödyntäen tuotantoprosessissa kerättyä dataa. Tunnistamme oleellisia haasteita ja haemme täsmälääkkeitä niihin. Tähän ei siis lähdetä tekoäly edellä, vaan ensin tunnistetaan haasteet, joihin haetaan ratkaisuja, Säynevirta painottaa.

Reboot-hankkeen tavoitteena on, että löydetyt ratkaisut voidaan skaalata muille tehtaille ja sitä kautta nostaa suomalainen teollisuus seuraavalle tasolle. ABB:n digitaaliset järjestelmäalustat mahdollistavat sen, että ratkaisut leviävät myös maailmalle.

Datan käyttö yleistymässä

Säynevirta toteaa, että tekoäly tarjoaa teollisuudelle lähes rajattomat mahdollisuudet, ja nyt on vasta raapaistu pintaa. Aiemmin datan puuttuminen on ollut esteenä tekoälyn hyödyntämiselle, mutta nyt etenkin edelläkävijöillä alkaa olla paljon dataa. Esimerkiksi Vaasan kytkintehtaalla tuotantolinjoista on kerätty tietoa jo kauan, ja sen perusteella on muodostunut kattava tietopankki, jonka päälle voi nyt rakentaa uusia ratkaisuja.

– Myös moni asiakkaistamme on edistynyt datan käytössä, mutta toisaalta edelläkävijätkin ovat vasta alussa. Potentiaalia on hyvin paljon.

Tekoälyn ja digitaalisuuden hyödyt näkyvät tietysti tuotannon tehokkuudessa ja sitä kautta liiketoiminnan kannattavuudessa. Niiden hyödyntäminen on myös menestymisen edellytys maailmassa, joka muuttuu koko ajan dynaamisemmaksi ja monimutkaisemmaksi. Säynevirta antaa esimerkin Vaasan kytkintehtaalta, jonka tuotannossa on noin 20 000 erilaista tuotetta.

– Vaikka tehtaalla on vakiotuotteita, niin niistä on lukuisia versioita, koska asiakkaat haluavat räätälöityjä ratkaisuja. Tämä trendi kasvaa. Jos tuotanto ei ole muuntautumiskykyistä ja ketterää, ollaan vaikeuksissa, ja tekeminen voi olla tehotonta. Tähän digitalisaatio, tekoäly tai optimointimenetelmien käyttö on ratkaisu. Niillä voidaan hallita tuotantoa samalla, kun haasteet muuttuvat monimutkaisemmiksi.