Videokäynnin avulla lähi- ja muistihoitaja Pia Nuora voi tehdä virtuaalisia kotikäyntejä asiakkaan luokse jopa jouluaattona. Kuva Mikko Nikkinen.
Teknologia

Virtuaalista kotihoitoa

Monen sairaanhoitopiirinvielä etsiessä tapoja hyödyntää digitalisaatiota Etelä-Karjalassa ollaan jo pitkällä, sekä strategisesti että käytännön tasolla.

Teksti Kaisa Mäntyranta

Olemme täällä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) edenneet digitalisaatiossa omaa tietämme, toteaa sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen.

Täysin integroidut tietojärjestelmät ovat mahdollistaneet digitalisaatioon ja virtualisuuteen perustuvien uusien toimintamallien kehittämisen. Eksotessa on jo laajasti käytössä kokonaan uudenlainen tiedon analytiikka.

– Käytännön tasolla pystymme esimerkiksi kotikuntoutuksessa seuraamaan mitä kuntoutuksessa todella tapahtuu. Emme enää seuraa ainoastaan kuntoutustapahtumien määriä tai tehtyjä toimenpiteitä, vaan pääsemme kiinni suoriin vaikutuksiin ja terveyshyötyihin, Itkonen kertoo.

 

Pääsemme kiinni suoriin vaikutuksiin ja terveyshyötyihin

 

 

Tiedon analytiikan avulla myös hoitotakuuta voidaan kehittää yksilölliseen suuntaan.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on luonut myös toimivan kotihoidon virtuaalipalvelun. Neljä hoitajaa tekee jatkuvasti virtuaalikäyntejä kotihoidon asiakkaille ja palvelu toimii erinomaisesti. Virtuaalipalvelulla tavoitetaan potilaiden lisäksi myös omaiset jopa ulkomailta, mikä lisää hoidon kokonaisvaltaista onnistumista.

Toiminta tehostuu

Siirtyminen uuteen tekniikkaan vaatii luonnollisesti koulutusta, näin myös Eksotessa.

– Suhtautuminen sähköisiin palveluihin on helposti epäröivä, eikä epäilyiltä meilläkään vältytty. Toisaalta ymmärretään tämän olevan ainoa tapa toiminnan tehostamiselle nykyisellään, myöntää Itkonen.

Epäröintiä on ollut myös asiakaskunnassa. Itkosen mukaan virtuaalipalvelua tarjotaan vain heille, jotka suhtautuvat asiaan positiivisesti ja joille siitä on selvää hyötyä.

– Kotihoidon ja kotiin annettavien palvelujen kehittäminen on vasta alussa. Digitalisaation avulla olemme jo luoneet tehokkaan toiminnallisen kokonaisuuden, johon kuuluvat päivystys, ensihoito, kotihoito, yöpartiot ja turva-auttajat. Päivystyksen koordinaattorilla on reaaliaikaiset tiedot liikkeellä olevista ajoneuvoista ja osaamisesta. Hälytyksen sattuessa saamme paikalle juuri kyseiseen tapaukseen sopivimman ammattitaidon, jolloin tarvittavat toimenpiteet voidaan usein tehdä jo tapahtumapaikalla ja päivystys- tai sairaalakäynniltä vältytään. Tällainen kokonaisuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden virtuaalisten palvelujen jatkokehittämiselle.

Eksotessa nähdään digitalisaation käyttöönotto välttämättömyytenä ja sen edistämiseen on luotu selkeä strategia. Digiratkaisujen avulla pyritään siihen, että sairaalaan joutuvat vain potilaat, jotka varmasti hyötyvät sairaalahoidosta. Palvelut pyritään tuomaan enemmän kentälle ja tapahtumapaikoille. Määrän tuottamisesta halutaan siirtyä terveyshyötyjen ja arvon tuottamiseen. Menettely tuo myös suuria säästöjä yhteiskunnalle.

Sosiaalinen kontakti

Lähihoitaja ja muistihoitaja Pia Nuora on tehnyt Eksotessa videokäyntejä asiakkaidensa luokse nyt neljän kuukauden ajan.

– Asiakkaillani on hyvin erilaisia taustoja, muun muassa muistisairautta. Itse epäilin aluksi, että virtuaalipalvelu ei sovellu muistisairaille, mutta yllättävän hyvin hekin ovat sopeutuneet uuteen toimintatapaamme, toteaa Nuora.

Videokäynnin aikana suoritetaan valvontatehtäviä, jotka on mahdollista tehdä käymättä paikan päällä: esimerkiksi lääkkeenotto tai verensokerin mittaus. Useissa tapauksissa riittää pelkkä muistutus, jolloin asia hoituu ilman valvontaa. Tarvittaessa varmistetaan, että asiakas muistaa syödä riittävästi.

– Itse pidän tärkeänä myös kohtaamista, rauhallista keskustelua ilman käytännön asioiden häirintää.

Videokäynnit motivoivat hoitajaakin. Nuora oli itse joutunut terveyssyistä siirtymään pois suorasta asiakastyöstä, mutta videopalvelu antoi uuden mahdollisuuden jatkaa käytännön hoitotyötä – nyt vain virtuaalisesti.

– Kiireen takia moni hoitaja murehtii sitä, ettei asiakkaalle ole kotikäynneillä riittävästi aikaa. Virtuaalipalvelun avulla asiakasta kohti käytetty aika lisääntyy, ja motivoi niin hoitajaa kuin asiakastakin.

Saatat myös pitää