Ideaalitalon toimitusjohtaja Anssi Mustonen sekä tuotantopäällikkö Tuomas Tallila suunnittelevat taloyhtiön linjasaneerausta ja peruskorjausta. Kuva Joona Raevuori.
Teknologia

Vastuu hankkeesta alusta loppuun

Onnistunut rakennushanke vaatii laadun ja kustannustehokkuuden lisäksi erinomaista asiakaspalvelua. Linjasaneeraus sujuu nopeasti ja edullisesti kokonaisvastuu-urakkana. 

Teksti Suvi Huttunen

Ideaalitalo näkee rakentamisen myös asiakaspalveluliiketoimintana. Pitkä kokemus alalta on osoittanut, että paitsi rakentamisen laatu ja kustannustehokkuus, myös hyvä asiakaspalvelu on välttämätöntä kaikissa rakennushankkeissa. 

Yrityksen tarina ulottuu aina vuoteen 2004, jolloin toimitusjohtaja Anssi Mustonen perusti yrityksen. Välillä toiminta hiipui joiksikin vuosiksi, mutta Tuomas Tallilan mukaantulo toiseksi omistajaksi ja tuotantopäälliköksi vuonna 2017 nosti Ideaalitalon taas uuteen vahvaan nousuun. 

– Toimimme mielellämme päätoteuttajana kaikissa rakennushankkeissa ja työllistämme vuosittain parikymmentä muuta yrittäjää. Monien kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo vuosikymmeniä. Kokoamme kuhunkin hankkeeseen parhaiten soveltuvan tiimin, jonka tiedämme toimivan tehokkaasti yhdessä, Mustonen kertoo. 

Kustannustehokas ja joustava 

Ideaalitalo tekee kaikenlaista urakointia: linjasaneerauksia ja muita asuntoyhtiöiden peruskorjauksia, toimitilojen laajennuksia ja muutoksia, teollisuuden rakentamista sekä uudisrakentamista. Yksi hankkeiden toteutusmuoto on KVR eli kokonaisvastuu-urakka. Tätä urakkamuotoa voidaan käyttää esimerkiksi kustannustehokkaissa linjasaneerauksissa. 

– KVR-urakassa otamme vastuun hankkeen toteutuksesta alusta loppuun saakka, eli suunnittelusta vuositarkastuksiin, Mustonen tiivistää. 

KVR-urakan hyötynä on ennen kaikkea sen helppous, nopeus sekä hinta. Taloyhtiön ei tarvitse tavata useita eri suunnittelijoita, konsultteja tai urakoitsijoita, vaan yksi urakoitsija hoitaa kaiken. Näin säästyy aikaa, lisätyöt jäävät pois ja asukkaiden toivomia muutoksia voidaan tehdä joustavammin. KVR-urakassakin urakoitsija tekee ensin esisuunnitelman ja vasta sen jälkeen allekirjoitetaan sopimus varsinaisesta työstä. Urakan aloittaminen ei siis automaattisesti sido yhteen urakoitsijaan. 

 

Laadukas palvelu takaa, että lopputulos vastaa asiakkaan tarpeita.

 

 

– KVR-urakka on noin 20 prosenttia tavallista urakkaa halvempi ja säästää paljon vaivaa, kun kirjoitetaan vain yksi sopimus. Tarjousvaiheessa laadimme suunnittelijoiden kanssa taloyhtiön tarpeiden pohjalta esisuunnitelman, jota voidaan tarkentaa neuvottelujen edetessä, Mustonen sanoo. 

Kokonaisvastuu-urakka on myös asukkaille miellyttävä, sillä se vähentää remonttiin käytettävää aikaa, jolloin asukkaiden kokema haitta pienenee. Koko prosessin tehokkuus kasvaa, kun koko toimitusketjua hallinnoi vain yksi toimija. Tästä syystä hankkeen kokonaiskustannukset laskevat. 

Asiakaspalvelu kaiken keskiössä 

Kaikissa Ideaalitalon urakoissa korostuu asiakaspalvelun tärkeys. Rakentamisen laadun ja kustannustehokkuuden lisäksi palvelulla on suuri merkitys hankkeen onnistumisessa. Yrityksen taustalla ovat vahvasti sitoutuneet henkilöomistajat, jotka vastaavat henkilökohtaisesti hankkeiden sujumisesta. 

– Laadukas asiakaspalvelu takaa osaltaan, että hankkeen lopputulos vastaa asiakkaan tarpeita. Etenkin linjasaneerauksissa palvelun merkitys korostuu, kun vastapuolella ovat asukkaat. Järjestämme aina ennen urakan aloitusta asukastilaisuuden, informoimme jatkuvasti urakan etenemisestä ja kuuntelemme myös asukkaita, Mustonen kertoo. 

Erinomaisen asiakaspalvelun varmistamiseksi Ideaalitalolla on oma toimintajärjestelmä, jonka pohjalta palvelua toteutetaan käytännössä.

 

You Might Also Like