Ähtärin pandat saapuivat ilmastoneutraalisti Suomeen DHL:n kuljettamina. Kuva Timo Valkeavuori.
Teknologia

Vaativat kuljetukset ekologisesti 

Kuljetusten ilmastotehokkuuden lisääminen tuo arvokasta kilpailuetua globaaleilla markkinoilla. DHL tarjoaa yrityksille mahdollisuuden saavuttaa ilmastotavoitteensa kestävien kuljetusratkaisujen avulla. 

Teksti Suvi Huttunen

Deutsche Post DHL:n kunnianhimoinen, globaali tavoite on olla nollapäästöinen logistiikkayritys vuonna 2050. Tähän päästään sekä teknologian keinoin että kompensaatioiden kautta. Välitavoitteena on parantaa hiilitehokkuutta omassa ja alihankkijoiden toiminnassa 50 prosentilla vuoteen 2025 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Tällä hetkellä välitavoitetta ollaan edellä noin neljä vuotta.

– Olemme löytäneet omaan toimintaamme ratkaisuja, jotka vähentävät kasvihuonepäästöjä. Olemme muun muassa perustajajäsen FIA Formula E kilpa-autosarjassa ja hoidamme koko sarjan logistiikan mahdollisimman matalapäästöisesti, yhdistäen lento-, juna- ja merikuljetuksia. Olemme ottaneet käyttöön myös vähäpäästöisempiä rekkoja sekä sähkökäyttöisiä jakeluautoja ja polkupyöriä, DHL Global Forwarding Suomen myyntijohtaja Juha Kallunki havainnollistaa.

Myös hiljattain DHL:n Kiinasta Ähtärin eläintarhaan kuljettamat pandat matkustivat ilmastoneutraalisti. Eläinten hyvinvointi ja eläinkuljetuksiin liittyvä lainsäädäntö edellyttivät tietyntyyppistä lentokonetta ja rekkoja, mutta näiden rajoitusten puitteissa DHL Global Forwarding valitsi pandoille mahdollisimman ekologisen kuljetustavan. Kuljetuksesta syntyneet päästöt kompensoitiin ilmastoprojektin kautta, joka vähentää hiilenpolttoa Keski-Kiinassa, Sichuanissa, ja parantaa näin ilmanlaatua.

– Pandat olivat hyvä esimerkki siitä, että DHL osaa hoitaa ekologisesti myös vaativia kuljetuksia. Me kuljetamme niin eläviä eläimiä kuin isoja projektikuljetuksiakin, emme pelkästään perusrahtia.

Päästöerot vertailtavissa

Omien hiilidioksidipäästöjensä vähentämisen lisäksi DHL haluaa auttaa asiakkaitaan saavuttamaan omat ilmastotavoitteensa. Tavoite on, että yli 50 prosenttia DHL:ltä hankituista kuljetuksista hyödyntäisi kestäviä kuljetusratkaisuja.

DHL:n tarjoamat GoGreen-palvelut kattavat kaiken kuljetusten ja samalla niiden päästöjen seurannasta konsultointiin sekä kompensointiin. Track & Trace -palvelun avulla kaikki asiakkaat voivat seurata kuljetustensa hiilidioksidipäästöjä, ja hiililaskurilla voi vertailla eri kuljetusmuotojen ja reittien päästöeroja. DHL:n tuottamat raportit auttavat asiakasta näkemään kuljetusten nykytilanteen.

– Raportointi on ensimmäinen askel lähtötilanteen ymmärtämiseksi. Sen avulla pystymme etsimään parempia reittejä tai voimme yhdessä asiakkaan kanssa miettiä, voisiko joissain kuljetuksissa käyttää esimerkiksi juna- tai merirahtia lentorahdin sijaan. Merirahdissa voi valita myös biopolttoaineen.

Ekologisuus kilpailuetuna

QuickScan-palvelun avulla DHL voi etsiä ne kohdat, joissa yrityksellä olisi parannettavaa, ja Carbon Dashboardia hyödyntämällä tehdä syvempää analyysia päästöistä. Konsultointipalvelut ovat asiakaskohtaisia ja pureutuvat keinoihin, joilla yritys voi minimoida kuljetuksista syntyvät päästönsä.

Kallunki toivookin, että myös suomalaiset yritykset huomaisivat ekologisten kuljetusten hyödyt myös kilpailukeinona. Niin kuluttajapuolella, maahantuonnissa kuin vientiteollisuudessakin ekologinen kuljetus voi olla keino erottautua kilpailijoista.

 

You Might Also Like