Pisko SafeGrip -tikkaan turvallisuusominaisuudet ovat täysin omaa luokkaansa. Haastavissa olosuhteissa päästään jopa yli 100 prosenttia parempaan pitoon. Kuva Piristeel.
Teknologia

Tikasturvallisuus on jokaisen kiinteistönomistajan vastuu

Liukkaat tikapuut aiheuttavat merkittävän turvallisuusriskin etenkin nuohoojille ja kattoalan ammattilaisille. Riskejä on mahdollista ehkäistä Piristeel Oy:n kehittämällä Safegrip-teknologialla.

Teksti Piristeel

Kaste, vesi, huurre ja jää tekevät tikkaat toisinaan vaarallisen liukkaiksi. Tikkaiden liukkaus aiheuttaa vuositasolla lukuisia tapaturmia, jotka voisivat olla helposti estettävissä. Yksikin vältettävissä oleva onnettomuus on liikaa. 

Useimmissa rakennustuotteissa CE-merkintä on tullut pakolliseksi. CE-merkinnällä valmistaja osoittaa, että tuotteen keskeiset ominaisuudet ovat selvitetty siihen sovellettavan harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti. Kiinteitä kattotikkaita koskevan standardin vaatimuksena on, että lapetikkaan askelmat tai rungot tulee olla siten muotoillut, että henkilöiden liukastuminen ja veden sekä lumen kerääntyminen tuotteeseen estetään. Vaatimuksena on siis hyvin selkeästi tuotteen liukkauden estäminen riittävin menetelmin turvallisuuden lisäämiseksi. Yksiselitteisesti sileäpuolaiset tikkaat eivät täytä standardin vaatimuksia. 

Talotikkaille, eli seinä- ja hätäpoistumistikkaille ei ole toistaiseksi harmonisoitua eurooppalaista tuotestandardia. Tikkaille voidaan hakea varmennustodistus kansallisen hyväksyntämenettelyn mukaan. Menettely on vapaaehtoinen, mutta se on takeena tuotteen mekaanisesta kestävyydestä ja korroosiokestävyydestä. Lisäksi eräs ruotsalainen standardi edellyttää toiminnallisten vaatimusten osalta, että tikkaan puolissa on oltava riittävä liukastumisen estävä ominaisuus. 

Liukastumisvaara minimiin 

Liukkaat tikkaat ovat vakava turvallisuusriski varsinkin nuohoojille ja kattoalan ammattilaisille. Suomen johtava sadevesijärjestelmien, tikkaiden ja kattoturvatuotteiden valmistaja Piristeel päätti kehittää tikkaan, jonka pito-ominaisuudet ja käyttömukavuus viedään uudelle turvallisuusasteelle. Tuotteen ja tuotannon pitkä kehitysprojekti on konkretisoitunut jo nyt lanseerausvaiheessa merkittävänä menestyksenä. Pisko SafeGrip -tikkaita myytiin ensimmäisen kahden kuukauden aikana yli 5000 rakennukseen. 

– Oletuskin oli, että tarve tikasturvallisuutta parantavalle tuotteelle on todella suuri. Kyseessä on kuitenkin ainutlaatuinen tuote, joka ainoana tuotteena täyttää kaikki standardit ja suositukset. Odotamme menekin kasvavan merkittävästi tiedon lisääntymisen myötä. Entistä turvallisemman tuotteen saa nyt käytännössä samaan hintaan, Piristeel Oy:n markkinointijohtaja Jaakko Piri kommentoi SafeGrip tuotteen lanseerausta. 

Yli 10 prosenttia nuohoojista kertoo kokeneensa työuransa aikana vakavan työtapaturman. Lievempiä tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita on kuitenkin sitäkin enemmän. 

– Nyt näitä tapaturmia voidaan vähentää merkittävästi SafeGrip-teknologian myötävaikutuksella. Tikkaat liukkaaksi tekevä aamukaste on varsinainen nuohoojan kirous. Liukastumisvaaraa lisää myös pöly, vesisade ja talvella erityisesti jää, Piri luettelee. 

SafeGrip tikkaan pitoa lisäävässä tuotedesignissa konkretisoituu Piristeelin intohimo ja ydinosaaminen – jatkuva katoturvallisuuden ja kattoammattilaisten työturvallisuuden parantaminen. 

Tuplapito karhennuksella 

Pisko SafeGrip -tikkaan pito-ominaisuuksia testattiin VTT:n valvonnassa toukokuussa 2018. Testissä verrattiin sileäpintaisen tikkaan ja Pisko SafeGrip -tikkaan kitkaominaisuuksia eri olosuhteissa. 

– Kuivalla säällä pito on merkittävästi parempi, ja haastavissa olosuhteissa päästään jopa yli 100 prosenttia parempaan pitoon verrattuna sileään tikaspintaan, Piri kertaa patentoidusta tekniikasta saatuja tutkimustuloksia. 

 

Haastavissa olosuhteissa pito on jopa yli 100%
sileää tikaspintaa parempi.

 

 

 

Merkittävää on, että SafeGrip -tikkaiden pito märissä olosuhteissa on parempi kuin sileäpuolaisen tikkaan pito kuivana ja puhtaana. Tämä tuo käänteentekevän parannuksen kotimaiseen tikasturvallisuuteen. 

Tikasturvallisuus ja tapaturmien ehkäisy koskee kaikkia taloyhtiöitä ja kiinteistön omistajia. SafeGrip tikkaita löytyy seinä-, katto- sekä turvatikkaina ja saatavilla on kaikki katto- ja julkisivuvärit. 

– Ruotsissa sileäpuolaisia tikkaita ei hyväksytä, miksi Suomessa pitäisi ottaa enemmän riskejä? Pisko SafeGrip -tikkaat täyttävät kaikki standardit ja suositukset ainoina Suomessa, Piri vakuuttaa. 

 

You Might Also Like