ArchiCAD-asiantuntija Ville Pietilä sekä toimitusjohtaja Severi Virolainen kertovat, että tietomallintamista on hyödynnetty myös omassa toimistossa Helsingin Annankadulla. Kuva Joona Raevuori.
Teknologia

Tietomalli tehostaa suunnittelijan työskentelyä

Helposti jaettava ja aina ajan tasalla oleva ohjelma tekee suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta tehokasta. Suunnittelu pohjautuu ajatukseen rakennuksen simuloinnista.

Teksti Suvi Huttunen

Kun Severi Virolainen perusti M.A.D.in 30 vuotta sitten, suuri osa rakennussuunnittelusta tehtiin piirtämällä. Nykypäivänä suunnittelu on siirtynyt yhä enemmän tietomallipohjaiseksi, sillä entistä useampi rakennuttaja haluaa nähdä rakennuksen 3D-simuloituna. 

– Tietomallia voi hyödyntää kaikissa rakennuksen elinkaaren vaiheissa. Aluksi tietomallinnus tuli suunnitteluun, mutta nyt sitä hyödynnetään jo rakentamisessa.

Vähitellen malleista alkavat hyötyä myös loppukäyttäjät, M.A.D.in toimitusjohtaja Virolainen kertoo. 

Haaste tietomallinnuksen yleistymisessä on Virolaisen mukaan sen vaatima kulttuurin muutos. Suunnittelijoilla voi olla pelkona, että tietomalli näyttää liiankin hyvin mahdolliset puutteet suunnittelussa. 

– Joillekin rakennusalan tekijöille muutos on ollut helpompi kuin toisille. Muutos yhdistyy myös siihen, millaisia työkaluja käytetään. ArchiCADissä on nykyään mahdollista esimerkiksi yhdistää eri suunnittelijoiden malleja eri ohjelmista yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Tukena käyttäjäyhteisö 

ArchiCAD on M.A.D.in maahantuoma, unkarilaisen Graphisoftin tuote, jonka avulla rakennuksen simulointi ja kolmiulotteisen mallin luominen onnistuvat helposti. Samalla kun rakennusta suunnitellaan ArchiCADillä, syntyvät myös kaikki tarvittavat piirustukset yhteen tiedostoon. 

Vaikka ohjelma on helppokäyttöinen, moni suunnittelija käyttää sitä vielä vajaalla teholla. Jotta suunnittelija saisi ArchiCADistä kaiken tehon irti, M.A.D. kouluttaa sen käytössä ja jakaa tietoa käyttäjille myös ainutlaatuisen käyttäjäyhteisön eli ArchiMAD-kerhon avulla. 

– Monissa suurissa kohteissa tietomallinnusta vaaditaan jo yleisesti, koska tiedon hallinta olisi muuten vaikeaa. Esimerkiksi Singaporessa tietomalli on rakennusluvan edellytys, ArchiCAD-asiantuntija Ville Pietilä muistuttaa. 

 

Malli vähentää virheiden määrää ja tekee ne osittain mahdottomiksi

 

 

Pietilä havainnollistaa M.A.D.in omassa toimistossa, kuinka tietomalli käytännössä toimii valmiissa rakennuksessa. Kun toimisto on mallinnettu yksityiskohtaisesti, voi tabletilta klikata haluamaansa esinettä tai rakennuksen osaa, ja ohjelma kertoo siitä tarkat tiedot. Tietomalli linkittyy myös esineiden internetiin, jolloin esimerkiksi toimiston viherseinä raportoi reaaliajassa tietoa kasvien olosuhteista. Myös tilan valaisimia ja ovia voi ohjata mallin kautta. 

Tietomalli nopeuttaa kokonaisuudessaan suunnittelijan työtä. Työmäärä voi olla aluksi perinteistä piirtämistä suurempi kun kaikki tieto on syötettävä malliin, mutta tiedon syöttämisen jälkeen sen muuttaminen on nopeaa ja rutiinityön määrä vähenee. 

– Tietomalli pienentää myös virheiden määrää ja tekee ne osittain mahdottomiksi. Todellisia simulointeja on mahdollista tehdä vain mallin kautta, Virolainen muistuttaa. 

– Tietomallin avulla intressi siirtyä jatkuvaan tiedonhallintaan kasvaa, kun asiakas saa aitoa hyötyä. Tietomallinnus on tehty itseään ruokkivaksi systeemiksi, joka mahdollistaa jatkuvasti uutta, Pietilä lisää. 

Tänä päivänä ArchiCAD-käyttäjien luomien tietomallien katselu on mahdollista kenelle tahansa jopa pelkällä verkkoselaimella. Malliin on mahdollista yhdistää eri ohjelmistoilla tehtyjä malleja. Graphisoftin palkittu BIMx-applikaatio on maailman suosituin rakennusalan tietomallien katseluväline älylaitteilla. 

Huoltokirjat kuntoon 

Tietomallinnus linkittyy nykyään myös rakennusten huoltokirjoihin. Huoltomies voi katsoa selainpohjaisesta huoltokirjasta, missä kohtaa rakennusta mikäkin kohde on. Toisaalta kiinteistön käyttäjä voi raportoida suoraan mallin kautta esimerkiksi rikkoutuneesta valaisimesta. 

– Mallissa tieto on aina oikein ja ajan tasalla. Jos malli laitetaan pilveen, siihen tehtävät muutokset näkyvät heti kaikille ja käytössä on vain yksi päivitettävä malli, Pietilä kertoo. 

Tietomallia voi hyödyntää myös rakennusten energiatodistuksissa, jolloin sen avulla saa todenmukaisen kuvan energian käytöstä. Parhaimmillaan malli osaa ottaa huomioon esimerkiksi ikkunan edessä kasvavan lehtipuun: kesällä se varjostaa ja vähentää jäähdytyksen tarvetta ja talvella pudottaessaan lehtensä päästää valon sisälle, jolloin lämmityksen tarve vähenee. 

 

You Might Also Like