Tietovirrat ovat omissa käsissämme teollisen internetin kautta. Kuva IStock.
Teknologia

Teollinen internet – valtaväylä tiedolle

Teollisessa internetissä piilee valtava potentiaali. Digitalisaatio tarjoaa yrityksille suuria mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen teknisen, kaupallisen ja operatiivisen tiedonhallinnan avulla.

Teksti Endress+Hauser

Maailman johtava mittausteknologiaan ja automaatioratkaisuihin keskittyvä yhtiö Endress+Hauser kehittää teollisen internetin tarjontaansa innovatiivisilla tuotteilla ja ratkaisuilla yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Endress+Hauser on panostanut teolliseen internetiin ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseen jo pitkään. Tällä panostuksella yritys haluaa mahdollistaa asiakkaille kustannustehokkaat toimintamallit kenttäautomaation hankinnoissa ja kunnossapidossa sekä parantaa osaltaan asiakkaiden tuotannon luotettavuutta ja suorituskykyä.

Teollisen internetin ja digitalisaation edut prosessiteollisuudessa voidaan nähdä selvästi: tietovirtoja voidaan automatisoida ja saavuttaa kustannussäästöjä yritysten välisissä sekä sisäisissä toiminnoissa.

– Samalla kun tietovirtoja automatisoidaan, tietojen laatu paranee. Esimerkiksi tekniset tiedot ovat nopeasti käyttäjän saatavilla laitekohtaisesti, riippumatta kunnossapito- tai suunnittelujärjestelmästä, Endress+Hauserin Suomen myyntiyhtiön toimitusjohtaja Tuomo Saukkonen toteaa.

– Vastaavasti kaupalliset tietovirrat yritysten toiminnanohjausjärjestelmien välillä voidaan täysin automatisoida nimikekohtaisesti. Varalaitetilaus voidaan suorittaa kunnossapitohenkilön toimesta tarpeen ilmentyessä ilman viiveitä.

Operatiivisten tietovirtojen avulla ohjataan tuotantoa ja hallitaan sen luotettavuutta ja suorituskykyä. Operatiivinen tieto prosessin ohjauksesta ja kunnonvalvonnasta levittäytyy yksittäisistä kenttälaitteista automaatio- ja valmistuksenohjausjärjestelmiin saakka. Tämä tietokokonaisuus saadaan yhteen teollisen internetin ekosysteemin avulla.

 

”Kun tietovirtoja automatisoidaan, tietojen laatu paranee.”

 

 

– Endress+Hauserin osaaminen tässä kokonaisuudessa on kenttäautomaatioon liittyvissä tuotteissa, ratkaisuissa ja palveluissa, joiden avulla asiakkaamme voivat saada prosessista luotettavaa ajantasaista tietoa ja tehdä oikea-aikaisia päätöksiä prosessin ohjauksen ja ylläpidon avuksi, Saukkonen kertoo.

Yhtiö sai kesäkuussa 2017 Digital Champion Award -palkinnon omistautumisestaan teollisen internetin ja digitalisaation kehittämiseen.

 

Saatat myös pitää