Tekno-Innovaatio Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Nurmi muistuttaa, että ihmisillä on erilaiset tarpeet ja toiveet lämmityksen suhteen. Kuva Tekno-Innovaatio.
Teknologia

Tehokkuutta lämmitykseen energiaoptimoinnilla

Sisälämpötila vaihtelee voimakkaasti ja lämpöenergiaa kuluu enemmän kuin vastaavan ikäisissä ja kokoisissa taloissa. Ratkaisu ongelmiin voi löytyä lämmitysjärjestelmän energiaoptimoinnista. 

Teksti Tuomas I. Lehtonen

Turkulaisessa Tekno-Innovaatio Oy:ssä paiskitaan töitä taloyhtiöiden asumismukavuuden ja energiatehokkuuden eteen. Yritys on erikoistunut asunto-osakeyhtiöiden vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien energiaoptimointiin. 

– Energiaoptimointiin kuuluu lämmitysjärjestelmien perussäätösuunnittelu, täyttö- ja huuhtelupalvelu, tasapainotus sekä koko projektin johtaminen. Kun työmme on tehty, taloyhtiön asuntojen lämpötilaolosuhteet ovat tasaiset, terveelliset ja miellyttävät. Lisäksi yhtiön lämmitysenergiankulutus laskee keskimäärin 10–15 prosenttia. On tärkeä muistaa, että ihmisten tarpeet ovat erilaiset lämmityksen suhteen, Tekno-Innovaatio Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Nurmi sanoo. 

Tekno-Innovaatio tekee energiaoptimointeja pääosin vanhoihin taloyhtiöihin, joiden lämmitysverkostolla on ikää reilut 20 vuotta, eikä verkosto ole tasapainossa. Monesti lämmitysjärjestelmän laitteet, kuten patteriventtiilit ja lämmönjakokeskus laitteineen, ovat elinkaarensa päässä. Lämmitysjärjestelmän energiaoptimointi voidaan tehdä omana kokonaisuutenaan. Jos yhtiöön on tulossa ikkuna- tai lisäeristysremontti, kannattaa optimointi tehdä samalla. 

– Ensimmäisenä lämmitysverkoston ongelmat näkyvät kerrostalon ylimpien kerroksien asunnoissa ja rivitaloissa niissä asunnoissa, jotka ovat virtausteknisesti heikoimmassa asemassa. Nämä asunnot ovat usein muita kylmempiä. 

Innovaatiot työvälineinä 

Tekno-Innovaatio on kehittänyt oman laskentaohjelmiston, joka perustuu rakennuksen ja putkiverkoston tarkkaan matemaattiseen mallintamiseen. Peruslähtökohta on se, että pattereiden mitoitus tarkastetaan laskennan yhteydessä. Pattereiden massavirtojen laskemisessa huomioidaan tilojen tehontarve sekä menoveden jäähtyminen putkilinjoissa. 

Kokonaisvaltainen prosessi

Tekno-Innovaatio laatii energiaoptimointiurakalle työselvityksen ja kilpailuttaa putkiurakoitsijat taloyhtiön puolesta. Putkiurakoitsija tekee tarvittavat asennukset, säätää jokaiselle patteriventtiilille sen esisäätöarvon ja koeponnistaa verkoston paineilmalla. 

– Asennustöiden valmistuttua ja onnistuneen verkoston koeponnistuksen jälkeen toteutetaan lämmitysverkoston täyttö Airsepex®-vedenkäsittelylaitteella, joka poistaa veteen liuenneet kaasut tehokkaasti. Näin lämmitysverkoston jokaista patteria ei tarvitse ilmata, eikä happi aiheuta korroosiota putkistossa. Täyttöprosessin jälkeen huuhtelemme verkoston, jolloin kaikki epäpuhtaudet saadaan poistettua. Lopuksi varmistamme, että järjestelmä toimii suunnitelman mukaisesti. Annamme työlle toimivuustakuun ja seuraamme järjestelmän toimintaa takuuajan. Olemme toteuttaneet lämmitysjärjestelmän energiaoptimoinnin liki kahteentuhanteen kiinteistöön, vuodesta 1985 lähtien, Nurmi vakuuttaa. 

You Might Also Like