Bitfactorin Lead Data Scientist Sami Hanhijärvi (vas.) ja Helsingin yksikön vetäjä Ilpo Rouhola tietävät, miten data muutetaan tehokkaaksi käyttöliittymäksi. Kuva Aleksi Palmqvist.
Teknologia

Tähtää tarkemmin tiedolla

Onnistuneet digitaaliset ratkaisut eivät syn­ny pelkkien arvailujen varassa. Bitfactor tekee digipalveluista parem­pia data driven desig­nin avulla.

Teksti Tuomas Lehtonen

IT-alalla on viime vuosina vakiintunut termi “data driven design”. Maallikoille se ei välttämättä avaudu sormia napsauttamalla. Bitfactorin Helsingin yksikön vetäjä Ilpo Rouhola ja Lead Data Scientist Sami Hanhijärvi ovat tottuneita tekemään selkoa aiheesta, joten noviisikin pääsee kärryille.

– Kyse on siitä, että kuluttajien tavoista käyttää palveluja kerätään tietoa. Lisäksi sekä liiketoiminnasta että yrityksen prosesseista saatava tieto on äärimmmäisen kriittistä. Tieto analysoidaan tarkasti ja sitä käytetään apuna parempien digitaalisten palvelujen kehittämisessä, Rouhola kiteyttää.

Data korvaa arvaukset

Datan ymmärtämiseen ja designiin pohjautuva palveluliiketoiminta on vielä nuorta, mutta se on jo ennättänyt nousta keskeiseen rooliin Bitfactorin toiminnassa. Yrityksen palvelurepertuaariin kuuluvat käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelu, ohjelmistokehitys sekä data-analytiikkapalvelut.

– Ennen käyttäjädatan ja liiketoiminnan analytiikan mukaantuloa digipalvelun suunnittelijan on pitänyt arvailla, millaisia ominaisuuksia käyttäjät palvelulta haluavat ja mistä ehkä suurin hyöty asiakkaalle ja liiketoiminnalle saavutetaan. Tutkimuksissa on osoitettu, että liian löyhät arvaukset ovat menneet usein pieleen ja käyttöliittymät tai pahimmillaan palvelut ovat epäonnistuneet. Kun lähestymistapaa muutetaan pohjautumaan enemmän liiketoiminnan ja asiakkaiden sekä heidän käyttäytymisen ymmärtämiseen, on palveluista mahdollista tehdä toimivampia ja paremmin asiakkaita palvelevia, Rouhola sanoo.

Rouholan ja Hanhijärven mukaan yhtenä keskeisenä etuna data driven designissa on se, että olemassaolevista palveluista tietoa voidaan kerätä ja analysoida automaattisesti suuria määriä. Analysoitu tieto paljastaa lahjomattomasti digitaalisten palvelujen loppukäyttäjien käyttäytymismallit sekä palveluiden ongelmakohdat.

– Datan keräämisessä ja hyödyntämisessä edetään aina asiakkaan tavoitteiden mukaisesti. Voimme joko kerätä olemassaolevaa tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä ja liiketoiminnasta tai vaikkapa testauttaa käyttäjillä kahta rinnakkaista käyttöliittymäversiota ja kerätä tietoa siitä, kumman version avulla saavutetaan paremmin yrityksen asettamat tavoitteet. Esimerkiksi verkkokauppa voi valita käyttöönsä sen käyttöliittymäversion, jonka avulla saadaan aikaan enemmän myyntiä, Hanhijärvi sanoo.

Käyttöliittymä tehokkaasti

Esimerkiksi uutta käyttöliittymää rakennettaessa tiedonkeruuta varten luodaan ensimmäinen käyttöliittymäversio. Hanhijärven mukaan ensimmäinen versio on usein vähäisillä resursseilla luotu minimiversio, jota lähdetään kehittämään vaiheittain saadun datan perusteella. Muutamassa kuukaudessa käyttöliittymän suunnittelussa päästään etenemään pitkälle. Varsinaista päätepistettä kehitystyöllä ei kuitenkaan ole, sillä asiakasorganisaation toimintatavat ja loppukäyttäjien tarpeet muuttuvat jatkuvasti.

– Käyttöliittymäsuunnittelua tehdään pitkäjänteisesti. Kun me toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, pystymme luomaan loppukäyttäjien ra-kastamia digitaalisia palveluita. Keräämästämme datasta on liittymäsuunnittelun ohella hyötyä asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämiseen laajemminkin.

Bitfactor on ohjelmistokehitys-, data-analytiikka- ja designpalveluihin erikoistunut vuonna 2013 perustettu suomalainen IT-yritys. Bitfactor työllistää yhteensä 130 henkilöä Helsingissä ja Oulussa. Viime vuonna yrityksen liikevaihto oli noin 13 miljoonaa euroa. Bitfactorin asiakkaita ovat esimerkiksi OP, Nordea, F-Secure ja LG.

Data driven designin edut

● Käyttöliittymä vastaa paremmin käyttäjän tar­peisiin.

● Käyttöliittymä tukee paremmin yrityksen liike­toiminnan tavoitteita.

● Käyttöliittymän kehittä­minen tehostuu.

● Tietoa saadaan kerättyä yrityksen strategisten pää­tösten tueksi.

 

You Might Also Like